[West-Sahara] Verklaring Stg Zelfbeschikking inzake veroordeling Gdeim Izik

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Ma Feb 18 10:50:24 CET 2013


Verklaring van de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara naar aanleiding
van de veroordeling van 24 Saharawi mensenrechtenactivisten wegens
deelname aan het protestkamp Gdeim Izik.


De militaire rechtbank in Rabat, Marokko heeft, op 8 februari 2013, 24 
Saharawi mensenrechtenactivisten veroordeeld tot zware gevangenisstraffen
wegens betrokkenheid bij het enorme tentenkamp Gdeim Izik in West-Sahara.

Het tentenkamp werd in oktober 2010 opgericht als een vreedzaam protest
tegen de maatschappelijke achterstelling van de Saharawi in hun eigen
land. Bij pogingen van Marokkaanse autoriteiten om het kamp onmogelijk te
maken werd op 24 oktober 2010 een auto beschoten waarbij de inzittenden
gewond raakten en de 14 jarige Nayem Elgarhi overleed. Zijn lichaam werd
door de Marokkaanse autoriteiten in het geheim ter aarde besteld. De
familie van de jongen eiste vergeefs een proces ter berechting van de
schuldigen.

Bij de grootschalige en gewelddadige ontruiming op 8 november 2010 van het
kamp van rond de 5000 tenten werd door een aantal jongeren verzet
gepleegd. Bij het geweld dat volgde vielen veel slachtoffers. Het Front
Polisario noemt 36 gedode Saharawi's en 723 gewonden. Volgens Marokko
zouden elf Marokkaanse agenten de dood hebben gevonden en 139 gewond zijn
geraakt en twee betogers zouden zijn gedood waarvan een met de Spaanse
nationaliteit.

De dood van de agenten wordt de 24 verdachten aangerekend, naast
bendevorming en  lijkschennis, als dader of medeplichtige. Alle verdachten
ontkennen de beschuldigingen. Hoewel er geen bewijs is geleverd hebben
negen activisten levenslang gekregen, waarvan een bij verstek, vier hebben
30 jaar en acht hebben 25 jaar gevangenisstraf gekregen. Twee zijn
veroordeeld voor de duur van het voorarrest van twee jaar en drie maanden.

In de aanloop naar het proces heeft het Europees Parlement opgeroepen tot
de vrijlating van de Saharawi politieke gevangenen. Amnesty International
heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt gesteld dat het proces vanaf
het begin ernstige gebreken vertoond. Internationale waarnemers die
aanwezig waren hebben talrijke onregelmatigheden gemeld:
* te langdurig voorarrest (meer dan twee jaar, dat is langer dan mogelijk
volgens Marokkaans recht);
* het feit dat burgers berecht worden door een militaire rechtbank;
* marteling van de verdachten en het gebruik van bewijsmateriaal dat door
marteling is verkregen;
* het gebruik van bekentenissen die zijn ondertekend met een vingerafdruk,
etc.
France Weyl, advocate aan de Balie in Parijs en als waarnemer van de
Franse Association Internationale des Juristes Démocrates aanwezig bij het
proces, noemt in haar rapport de volledige afwezigheid van bewijs op
heterdaad tegen de verdachten. Twee verdachten waren al een dag voor de
ontruiming van het kamp gearresteerd, een derde lag toen in het
ziekenhuis.

Met het proces is de Vierde Conventie van Genève geschonden die ook door
Marokko is ondertekend. Het betreft een internationaal verdrag ter
bescherming van burgers tijdens oorlogstijd in handen van een vijand of
onder bezetting door een vreemde mogendheid.

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara spreekt zijn afschuw uit over
deze Marokkaanse travestie van de rechtstaat. Wij verzoeken de Nederlandse
regering om in duidelijke termen Marokko aan te sporen tot de naleving van
het internationaal recht. Dat is in het belang van de internationale
rechtsorde en de stabiliteit in de regio die toch al zwaar onder druk
staat.

De voortdurende Marokkaanse bezetting, met de daarbij gepaard gaande
plundering van de natuurlijke rijkdom van West-Sahara en marginalisering
van de oorspronkelijke bevolking, brengt het risico van gewelddadige
confrontaties en het verbreken van het nog van kracht zijnde
staakt-het-vuren steeds dichterbij. Die tendens moet worden omgebogen nu
het nog kan.

De veroordeling van de 24 activisten is niet anders dan botte agressie van
de Marokkaanse bezetter tegen de Saharawi bevolking in een formeel
juridisch jasje en zal, naar moet worden gevreesd, een geweldspiraal in
gang kunnen zetten. Juist nu moet worden getoond dat het handhaven van de
internationale rechtsorde een alternatief kan bieden.

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara roept de Nederlandse regering op
om te bevorderen:
* dat ernstige schendingen van de mensenrechten begaan in de bezette
gebieden van West-Sahara worden veroordeeld door de Mensenrechtenraad van
de Verenigde Naties;
* en dat het mandaat van de MINURSO-missie wordt uitgebreid met waarneming
van de mensenrechten.

Op basis van dezelfde achtergrond veroordeelt de Stichting Zelfbeschikking
West-Sahara ten scherpste de voortdurende onderhandelingen tussen de EU en
Marokko over het gebruik van de visgronden van West-Sahara en de
Nederlandse deelname daaraan. Dergelijke onderhandelingen verschaffen de
Marokkaanse overheid de schijn van legitimiteit in de door hen bezette
gebieden.

De werkelijkheid in West-Sahara is er een van bezetting, onderdrukking en
plundering, met andere woorden: een voortdurende schending van de
internationale rechtsorde. De onderhandelingen over het visserijverdrag
moeten worden stopgezet zolang  vertegenwoordigers van de Saharawi's niet
aan onderhandelingstafel zitten. Hen uitsluiten maakt Nederland
medeplichtig aan de maatschappelijke achterstelling van de Saharawi in hun
eigen land.Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
contact:
Frank Willems
fwillems op antenna.nl
telefoon: 06 48703709De namen van de veroordeelden zijn:

Levenslang:
1. Sidahmed Lemjayed
2. Abdeljalil Lemghaimad
3. Ismaili Brahim
4. Mohamed Elbachir Boutenguisa
5. Abdelahi Lekhfawni
6. Abdelahi Abhah
7. Ahmed Sbai
8. Mohamed Bani
9. Hassana Aleya (bij verstek)

30 jaar gevangenisstraf:
10. Naama Asfari
11. Shaikh Banga
12. Mohamed Bourial
13. Dah Hassan

25 jaar gevangenisstraf:
14. Daich Dafi
15. Mohamed Lamin Haddi
16. Mohamed Embarek Lefkir
17. Mohamedjuna Babait
18. Elbakay Larabi
19. Hossein Zaoui
20. Abdelahi Taoubali

20 jaar gevangenisstraf:
21. Mohamed Layoubi
22. Bachir Khadda
23. Mohamed Tahlil

Voorarrest:
24. Sidi Abderrahman Zaou
25. Taki Elmachdoufi

Meer informatie over de West-Sahara maillijst