[West-Sahara] motie SP : dat moet beter

Sara Eyckmans sara.eyckmans op gmail.com
Zo Feb 17 11:10:22 CET 2013


Trieste ochtend.

Zware straffen in het Gdeim Izik proces: Saharawi activisten die
protesteerden tegen de economische en sociale uitsluiting in hun eigen,
bezette land, krijgen straffen variŽrend van 20 jaar tot levenslang.

http://www.wsrw.org/a105x2519

Groet,
Sara

2013/2/16 <8162v7 op planet.nl>

> **
>
> Hoi Semuel,
>
> Ik ben het me je eens, ook al denk ik dat ik maar een deel kan doen. Wel
> ben ik na je suggestie afgelopen woensdag begonnen met een bijdrage over
> Westelijke Sahara op Timmermans' site voor suggesties over
> mensenrechten(beleid). Daar citeer ik natuurlijk ook uit mijn boek
> (Aminatou Haidar) en ik voeg ideeen toe. Nog even zien hoe het allemaal
> werkt, maar het begin is er.
>
> Hartelijke groet,
> Arne
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: west-sahara-bounces op ddh.nl namens seMUel Sahureka
> Verzonden: vr 15-2-2013 23:43
> Aan: fwillems op antenna.nl; west-sahara op ddh.nl
> Onderwerp: Re: [West-Sahara] motie SP : dat moet beter
>
>
>
> Beste Frank
>
> Het indienen van de motie is op zich al een stap voorwaarts, het betekent
> dat de kwestie nu
> onder de aandacht is gekomen van de nederlandse politiek. Mij lijkt nu een
> regelmatige en
> intensieve lobby een grote noodzaak om de aandacht beter te kunnen
> 'vormen' en 'stroomlijnen'  naar een
> breed politieke steun.
>
> Misschien is het indienen van een petitie een volgende stap. Vraag is wie
> gaat het indienen,
> welke organisatie? Bijvoorbeeld eentje met de naam de 'Oorspronkelijke'
> bewoners van
> west Sahara. Maar de groep JULLIE dus kan het als zodanig ook indienen
> maar dan 'op verzoek van
> de oorspronkelijke bewoners' van.....
>
> Wat ik probeer aan te geven dat de Sahrawi in beeld moeten komen, en dat
> de naam Sahrawi net
> zo normaal wordt gebezigd als de Berbers.
>
> De Sahrawi moeten een 'gezicht' hebben.
>
> Aan het indienen van de petitie moet een sterke lobby activiteit voor af
> plaatsvinden.
>
> Ik hoor wel
>
> Groetjes
>
>
> seMUel
>
>
>
>
> > Date: Fri, 15 Feb 2013 23:00:47 +0100
> > From: fwillems op antenna.nl
> > To: west-sahara op ddh.nl
> > CC: h.vgerven op tweedekamer.nl
> > Subject: [West-Sahara] motie SP : dat moet beter
> >
> > Het SP kamerlid Van Gerven heeft een poging gedaan om de 2e Kamer een
> > duidelijke uitspraak te ontlokken over het visserijakkoord waarover wordt
> > onderhandeld door de EU en Marokko. Dat is helaas nog niet gelukt.
> >
> > Uit het Kamerverslag (zie hieronder) kan worden opgemaakt dat de motie is
> > ontraden door staatssecretaris Dijksma, die het advies geeft om te
> wachten
> > tot er een akkoord is bereikt. Opvallend was dat de bedoeling van de
> motie
> > mondeling net niet goed werd toegelicht door de indiener die stelde:
> > "De motie bepleit om ook op te komen voor de belangen van de lokale
> > bevolking. Dat is de essentie van de motie."
> > Dat is een onzorgvuldige uitspraak waarmee hij in een val trapt.
> >
> > Wie is de lokale bevolking wiens belangen moeten worden behartigd? In
> > West-Sahara zijn de *oorspronkelijke* bewoners inmiddels een minderheid.
> > De "lokale bevolking" bestaat nu voor een groot gedeelte uit Marokkaanse
> > kolonisten. De Marokkaanse regering heeft geen probleem met het
> behartigen
> > van de belangen van de lokale bevolking.
> > Gelukkig is de schriftelijke tekst van de motie wel goed want die spreekt
> > over: "met instemming van en voor het profijt van de oorspronkelijke
> > bevolking". Dat is een formulering die uit het juridisch advies komt dat
> > Hans Corell heeft opgesteld voor de Veiligheidsraad en die is overgenomen
> > door de juridische dienst van het Europees parlement.
> > Die oorspronkelijke bevolking woont voor een groot gedeelte in
> > vluchtelingenkampen in zuid-Algerije. En om hen gaat het nu juist, met
> het
> >  visserijakkoord tussen Marokko en de EU worden deze vluchtelingen
> > bestolen.
> >
> > Een andere gevaarlijke adder onder het gras in het visserij-akkoord is de
> > vraag wie zou moeten bepalen wie de groep mensen is wiens wensen en
> > belangen moeten worden behartigd. Als Marokko en de EU denken dat
> > onderling uit te kunnen maken in een akkoord dan is het de vraag hoe zij
> > dat kunnen uitleggen. Dat kan heel interessant worden.
> >
> > Er is geen vertegenwoordiger van de oorspronkelijke bevolking aanwezig
> bij
> > de onderhandelingen en zij worden niet geraadpleegd. De Saharawi zitten
> > niet aan tafel. Marokko stelt dat zij Marokkanen zijn en dus namens hen
> te
> > spreken.
> >
> > De EU voert nu onderhandelingen over de natuurlijke rijkdom van een
> gebied
> > waar een VN missie de wapenstilstand bewaakt, met slechts een partij in
> > het conflict. Daarmee worden de vredesonderhandelingen onder leiding van
> > de VN bemoeilijkt. Is dat de bedoeling? Is er wel respect voor de
> > Nobelprijs?
> >
> > Het is mogelijk om een snel tot zinvolle onderhandelingen te komen met
> > uitzicht op een fatsoenlijk akkoord dat recht doet aan de oorspronkelijke
> > bevolking terwijl Marokko daar geen bezwaar tegen kan maken. Dat kan als
> > de EU onderhandelingen over de visserij in het kader worden geplaatst van
> > de vredesonderhandelingen onder leiding van de VN gezant Christopher
> Ross.
> >
> > In Nederland kan een parlementaire motie bij een andere commissie
> wellicht
> > aandringen op actie van de regering om het vredesproces op deze wijze een
> > impuls te geven. De visserij-onderhandelingen moeten een bijdrage leveren
> > aan het vredesproces en die niet in de wielen rijden zoals dat nu
> gebeurt.
> >
> > Het is belangrijk dat er snel een goed akkoord wordt bereikt. Nu worden
> de
> > kusten voor West-Sahara leeggevist door schepen die zich niet veel
> > aantrekken van het internationaal recht, verantwoord beheer van de
> > visstand, en goede vangstmethoden. Het corrupte Marokkaanse gezag en op
> > geld beluste reders brengen schade toe aan de visstand en onthouden
> > Saharawi vluchtelingen rechtmatig inkomen. De visserij-onderhandelingen
> > zoals die nu worden gevoerd zijn slecht, schadelijk en verspillen tijd.
> >
> >
> > Frank
> >
> >
> > -------------------------------------
> >
> > De voorzitter:
> > Dan gaan wij nu luisteren naar de heer Van Gerven. Ook hij heeft twee
> > minuten.
> >
> > De heer Van Gerven (SP):
> > Voorzitter. Ik heb een tweetal moties.
> >
> > De Kamer,
> >
> > gehoord de beraadslaging,
> >
> > overwegende dat Nederland de claims van Marokko over de Westelijke Sahara
> > niet erkent;
> >
> > van mening dat de visserij in het kader van het visserijakkoord niet in
> > overeenstemming is met het internationaal recht indien niet expliciet
> > aangetoond kan worden dat de exploitatie van de viswateren van de
> > Westelijke Sahara door de EU middels een akkoord met Marokko, met
> > instemming van en voor het profijt van de oorspronkelijke bevolking van
> de
> > Westelijke Sahara plaatsvindt;
> >
> > verzoekt de regering, in de Landbouw- en Visserijraad te bepleiten niet
> in
> > te stemmen met het nieuwe protocol in het kader van het visserijakkoord
> > indien niet expliciet aangetoond kan worden dat de exploitatie van de
> > viswateren van de Westelijke Sahara door de EU, middels een akkoord met
> > Marokko, met instemming van en voor het profijt van de oorspronkelijke
> > bevolking van de Westelijke Sahara plaatsvindt,
> >
> > en gaat over tot de orde van de dag.
> >
> > De voorzitter:
> > Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt
> > de indiening ervan voldoende ondersteund.
> >
> > Zij krijgt nr. 688 (21501-32).
> > -------------------------
> >
> > Staatssecretaris Dijksma:
> >
> > Ik kom nu op het voorstel van de heer Van Gerven. Hij vraagt mij in zijn
> > motie op stuk nr. 688 om iets te doen met betrekking tot het akkoord over
> > de exploitatie van de viswateren van de Westelijke Sahara. Ik heb aan de
> > Kamer voorgesteld om gewoon de uitkomst van het akkoord af te wachten en
> > op basis daarvan te beoordelen of wij kunnen instemmen. Mijn voorstel is
> > dus om die uitkomst af te wachten. Vervolgens kunnen wij een gesprek
> > voeren over de vraag of wij in staat zijn om het akkoord te steunen. Ik
> > verzoek de heer Van Gerven dus heel vriendelijk om zijn motie aan te
> > houden, want anders moet ik die ontraden. Volgens mij is ons standpunt
> > helder en voegt deze motie niets toe aan wat wij op dit moment aan het
> > doen zijn.
> >
> > De voorzitter:
> > Mijnheer Van Gerven, houdt u uw motie aan?
> >
> > De heer Van Gerven (SP):
> > Nee, ik heb nog een aanvullende vraag. De motie bepleit om ook op te
> komen
> > voor de belangen van de lokale bevolking. Dat is de essentie van de
> motie.
> > Ondersteunt de staatssecretaris die inzet? Dat is eigenlijk de bedoeling
> > van de motie.
> >
> > Staatssecretaris Dijksma:
> > Ja, natuurlijk. Dit zal worden afgewogen ten opzichte van het Nederlands
> > belang. De belangen van de lokale bevolking moeten hierin echter zeker
> een
> > rol spelen. Dit is bij mij echt wel in goede handen.
> >
> > De heer Van Gerven (SP):
> > Stel dat die belangen niet voldoende behartigd zijn in de ogen van de
> > staatssecretaris, zou zij dan een afwijzend standpunt innemen of toch
> > meegaan met de meerderheid van Europa?
> >
> > Staatssecretaris Dijksma:
> > Dat is een open kwestie. Dat hangt voor mij dus echt af van de uitkomst.
> > Als ik denk dat die niet goed genoeg is, stem ik niet in. Dat is altijd
> > zo.
> >
> > De voorzitter:
> > De staatssecretaris ontraadt dus de motie op stuk nr. 688.
> >
> >
> > - de motie-Van Gerven over niet instemmen met een nieuw protocol bij het
> > visserijakkoord (21501-32, nr. 688);
> >
> >
> > In stemming komt de motie-Van Gerven (21501-32, nr. 688).
> >
> > De voorzitter:
> >
> > Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS,
> > GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de
> > aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
> >
> >
> > bron:
> >
> http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2012-2013&nr=53
> >
> >
> > _______________________________________________
> > West-Sahara mailing list
> > West-Sahara op ddh.nl
> > http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
>
>
>
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
>
>
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/private/west-sahara/attachments/20130217/3661f979/attachment.htm>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst