[West-Sahara] nieuwsoverzicht

Dort van J. j.vdort op tweedekamer.nl
Do Feb 14 23:12:03 CET 2013


Hoi Frank,

Dank voor je mail.

Ik wilde je nog even laten weten dat de SP vandaag een motie heeft ingediend over een nieuw protocol voor het visserijakkoord:

"De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland de claims van Marokko over de Westelijke Sahara niet erkent;

van mening dat de visserij in het kader van het visserijakkoord niet in overeenstemming is met het internationaal recht indien niet expliciet aangetoond kan worden dat de exploitatie van de viswateren van de Westelijke Sahara door de EU middels een akkoord met Marokko, met instemming van en voor het profijt van de oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara plaatsvindt;

verzoekt de regering, in de Landbouw- en Visserijraad te bepleiten niet in te stemmen met het nieuwe protocol in het kader van het visserijakkoord indien niet expliciet aangetoond kan worden dat de exploitatie van de viswateren van de Westelijke Sahara door de EU, middels een akkoord met Marokko, met instemming van en voor het profijt van de oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag."

De motie is verworpen. Alleen 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP stemden voor.

Groet,

Jip


________________________________________
Van: west-sahara-bounces op ddh.nl [west-sahara-bounces op ddh.nl] namens Frank Willems [fwillems op antenna.nl]
Verzonden: donderdag 14 februari 2013 20:44
Aan: west-sahara op ddh.nl
Onderwerp: [West-Sahara] nieuwsoverzicht

Beste mensen,

Ik heb een kort overzicht gemaakt van het belangrijkste nieuws over
West-Sahara. Het is vooral een lijst met links op het web waar een kleine
omschrijving bij staat. Commentaar is welkom.

Frank


Erkenning van West-Sahara republiek

De Saharaanse republiek staat bekend onder de afkorting RASD, van
República Árabe Saharaui Democrática. De onafhankelijkheid is uitgeroepen
in 1976 en sindsdien is de RASD erkend door vele landen, de laatsten waren
Oost-Timor en Zuid-Soedan. De erkenning zit Marokko dwars en daarom wordt
er veel moeite en geld gespendeerd om erkenningen ongedaan te maken. De
laatste ingetrokken erkenning is die van het Caribische eiland Barbados,
zo werd deze week bekend gemaakt. Zie:
http://www.diplomatie.ma/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/Amerique/tabid/186/vw/1/ItemID/7673/language/en-US/Default.aspx

Hoe die intrekking tot stand is gekomen kan wellicht worden verklaard door
het merkwaardige nieuws dat Marokko investeert in een luxe-hotel in het
Caribisch gebied.
https://fr.lakome.com/index.php/politique/362-l-etat-marocain-construit-un-hotel-de-luxe-aux-caraibes

ZO gaat dat vaker. Na toezeggingen van steun hebben ook andere Caribische
landen de erkenning ingetrokken, zoals Grenada. Zie:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic#States_which_have_recognized_SADR

Economisch nieuws

Geld is voor Marokko kennelijk geen probleem. Onlangs is door de Arabische
Golfstaten een steunpakket van 2.5 miljard dollar toegezegd, volgens de
ene bron:
http://www.trust.org/alertnet/news/gulf-states-hand-morocco-first-chunk-of-25-bln-aid-package
 maar dat kan ook 5 miljard dollar zijn volgens een andere:
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2292508&language=en

Er zou te weinig geld worden geboden aan Marokko bij de onderhandelingen
over een nieuw visserijverdrag met de EU.
http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=14&id=58802&l=e&special=&ndb=1%20target=


Gdeim Izik

In 2011 werd het grootste protestkamp van West-Sahara, Gdeim Izik bij El
Ayun, met zeer veel geweld door Marokkaanse bezettingstroepen ontruimd.
Hoeveel doden en gewonden daarbij aan beide zijden zijn gevallen is
onduidelijk. Saharawi en Marokkaanse bronnen geven verschillende cijfers.
Sinds die tijd zitten 24 mensen wegens de gewelddaden vast, allemaal
Saharawi. Het proces is sinds vorige week aan de gang bij de *militaire*
rechtbank in Rabat. De zaak wordt scherp gevolgd door Saharawi in binnen-
en buitenland. Hier een aantal links:

https://freedomsupport.wordpress.com/
http://saharaoccidental.blogspot.ch/2013/02/trial-of-gdeim-izik-detainees-by-sps.html
http://colectivosaharaui1975.blogspot.nl/2013/02/la-fiscalia-del-tribunal-militar.html?spref=fb

Ook buiten de Saharawi gemeemnschap blijft het proces niet onopgemerkt. Er
zijn vragen gesteld in het Britse parlement. Zie:
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm130212/text/130212w0002.htm#13021285002795

De Spaanse Euro parlementarier Willy Meier heeft zich krachtig
uitgesproken over het proces dat hij illegaal noemt.
http://www.aps.dz/Trial-of-24-Sahrawi-prisoners-is.html

De Spaanse jurist Carlos Ruiz Miquel betoogt op zijn blog dat met het
proces de Vierde Conventie van Genève, die de bescherming van burgers
tijdens oorlogstijd in handen van een vijand of onder bezetting door een
vreemde mogendheid betreft.
http://blogs.periodistadigital.com/desdeelatlantico.php/2013/02/11/proceso-akdeim-izik-marruecos-viola-el-i


De Verenigde Naties

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is verheugd over de succesvolle
afronding op zaterdag 8 februari van een seminar met 33 deelnemers uit de
Sahrawi vluchtelingenkampen in Tindouf, Algerije, en de Westelijke Sahara
waaraan ook coördinatoren van de Marokkaanse regering en het Front
Polisario hebben deelgenomen.
Persbericht:
http://www.unhcr.org/511ce6bf9.html

Bezoek M'hamed Khaddad

De onderhandelaar namens het Front Polisario, M'hamed Khaddad, heeft
vorige week een bezoek gebracht aan Nederland. Hij sprak onder andere met
1e en 2e Kamerleden en hield twee goed bezochte lezingen voor studenten
internationaal recht.

_______________________________________________
West-Sahara mailing list
West-Sahara op ddh.nl
http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara


Meer informatie over de West-Sahara maillijst