[Vredeslijst] Fwd: vredesdiner

G.Frijstein g.frijstein op hetnet.nl
Ma Okt 26 13:29:45 CET 2015


> *OPROEP: 6 NOVEMBER HAAGS VREDESDINER*
>
> Op vrijdag 6 november zal weer het jaarlijkste Haagse vredesdiner
> worden gehouden. Zij vindt zoals gebruikelijk plaats in De Regenvalk,
> Weimarstraat 69, 2562 GR Den Haag om 18.00, zaal open 17.30 uur.
>
> Het diner zal worden verzorgd door ‘sPeer en de kosten daarvan
> bedragen 10€.
>
> Na het diner zal een discussieavond worden gehouden over het
> zogenaamde vrijhandelsverdrag TTIP, waarbij vooral zal worden
> benadrukt dat het een bron zal zijn van oorlogen en conflicten en een
> permanente bedreiging van de wereldvrede. Dit zal om 20.00 uur plaats
> vinden.
>
> Sprekers zijn Kees Kalkman en Kees van der Pijl.
>
> *We roepen iedereen op zich voor het diner zich zo spoedig mogelijk te
> melden bij* g.frijstein op hetnet.nl <mailto:gfrijstein op hetnet.nl>,
> *zodat we kunnen weten hoeveel mensen er komen*.
>
> Maak ook zo nodig €10,- over aan NL71 INGB 0000 4964 49 vereniging
> Haags Vredes Platform Den Haag..
>
> () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
> () () () () () () () () () () () () () () () () ()
>
> *WAT IS ER TEGEN TTIP?*
>
> Hieronder een paar aantekeningen
>
> Zoals bekend gaat dit verdrag niet om de vrijheid van doorgang van
> personen, goederen en producten, worden er geen grenzen opgeheven,
> maar worden er daarentegen grenzen gesteld. En wel aan de democratie
> en het beschikkingsrecht van volkeren en buurten over hun eigen
> sociale situatie en leefomgeving. Grote bedrijven kunnen staten
> dicteren hun vervuilingen en uitbuitingsactiviteiten te gedogen. Zij
> kunnen claims indienen bij een aan dit verdrag verbonden
> arbitragesyndicaat, dat als rechter kan opereren. Er zijn nu al
> hedgefuncers die zich proberen te verrijken door opzettelijk
> controversiële investeringen te plannen die het milieu en het
> leefklimaat bedreigen
>
> .
>
> Hoe ver kan de vrijheid van het bedrijfsleven gaan om ten koste van de
> democratie en de werkelijke belangen van volkeren en het milieu een
> eigen vorm van imperialisme te voeren en daarmee zelfs te concurreren?
> Kan dat zelfs gewapenderhand?
>
> Voorafgaand aan dit debat is er onderzocht in hoeverre deze situatie
> ook kan leiden tot militaire interventie – op dezelfde wijze als
> Amerika al eerder heeft gedreigd in Ecuador en daadwerkelijk heeft
> uitgevoerd om de belangen van bedrijven als United Sugar en United
> Fruit te beschermen en zij bereid is te doen om de genetische maffia
> van Monsanto te ondersteunen
>
> Met de TTIP worden doelstellingen beoogd die zelfs indertijd door de
> landen van de Wereldhandelsorganisatie, hèt oorspronkelijke instituut
> voor globale marktwerking is, zijn afgewezen. , toen gelijkaardige
> verdragen onder de naam MAI werden voorgesteld. Daarom hebben de
> organisatoren van de TTIP en gelijkaardige verdragen in Noord- en
> Zuid-Amerika zich aan de paraplu van de Verenigde Naties onttrokken en
> sluiten zij landen als bijvoorbeeld China opzettelijk buiten.
>
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst