[Vredeslijst] Notulen vergadering 19 mei 2015

G.Frijstein g.frijstein op hetnet.nl
Wo mei 20 19:38:28 CEST 2015


N O T U L E N VAN DE VERGADERING VAN HET HVP OP 19 MEI 2015.

Aanwezig: To Ambari van Albada, Mien de Dreu, Gerrit Frijstein, Jan 
Bervoets, Rob van de Ridder, Frank Willems.

Afwezig met bericht: Aart Stevens, Gerard van de Ridder.

_1.Opening vergadering_

De vergadering wordt voorgezeten door Gerrit, Jan is notulist

_2. Notulen 24 februari 2015_

De notulen van 24 februari worden aangenomen

naar aanleiding van het archief: Jan deelt mee dat begin juni het 
archiefbloik 2004-2010 naar het gemeentearchief zal worden overgebracht.

_3. Overleg vredesbewegingen_

Op *zaterdag 6 juni* (niet: zondag 7 juni) vindt de overlegbijeenkomst 
van de vredesbewegin­gen plaats in Utrecht. De organisatie is dit jaar 
in handen van Kerk en Vrede.(Niet te verwarren met PAX).Frank, Mien en 
To zijn bereid met Jan erheen te gaan.

_4 Lobby bewapening_

Jan deelt mee dat Oorlog is geen Oplossing bezig is met de opstelling 
van een reactie, waarover intern nog consensus moet worden bereikt. Een 
en ander zal worden opgenomen in het dossiergedeelte van Vredesmagazine 
2015/3, dat tijdens de Vredesweek verschenen zal zijn..

_5. Vredesmagazine_

Jan deelt mee dat de redactie is uitgebreid. Nadat Kees Kalkman en 
Egbert Wever zich hadden teruggetrokken is geworven voor een nieuw 
secretariaat. Dat wordt nu waargenomen door Thelena Vink (eindredactie) 
en Carmen Chan (secretariaat), terwijl Anna Vaillant doorgaat met de 
fotoredactie. De ‘gedelegeerde’ redacteuren van PAIS en HVP zitten dus 
nu niet meer in de eindredactie.

Intussen wordt het gebouw Obrechtstraat 45 ontruimd. Het nieuwe 
redactieadres is Lauwerecht 45, Utrecht. Als het komende nummer 
verschijnt is de verhuizing in volle gang. De redactie heeft dus aan het 
HVP gevraagd of het de postbezorging van het Utrechtse deel ook voor 
zijn rekening wil nemen. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan en roept 
leden op om met het verpakken in enveloppen de ploeg te helpen. De 
verzending vindt op vrijdag 26 juni plaats.

_6 Vredesdiner_

De datum van het Vredesidner is vrijdag 6 november.

Jan heeft nog geen personen benaderd. Gerrit heeft ’s Peer als cateraar 
vastgelegd. Met de Regenvalk is dat nog niet gebeurd, omdat dat pas na 
de vakantie mogelijk is.

Aan de gesuggereerde sprekersnamen wordt die van Kees Kalkman toegevoegd..

_7, Verdere voorstellen en acties_

Mien verspreidt folders van Stop Wapenhandel voor een manifestatie bij 
Airbus in Amsterrdam op 27 mei van 12 tot 14 uur.

_8. Rondvraag_

Rob houdt zich bezig met de website en vraagt om bijdragen. De site is 
verniewd en ziet er goed uit. Frank vraagt zich af of het HVP wel iets 
doet met het twitter-account. Voorzover de vergadering bekend is er 
niemand mee bezig, evenmin met facebook.

_9 Sluiting_

De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 18 augustusMeer informatie over de Vredeslijst maillijst