[Vredeslijst] Genocide aanklacht tegen Marokkaanse functionarissen

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Do Apr 16 20:33:42 CEST 2015


Een correctie en aanvulling over het onderzoek dat de Universtiteit 
van Baskenland heeft uitgevoerd.

In 2012 is door het Instituut Hegoa van de Universiteit van 
Baskenland, een lijvig rapport gepubliceerd onder de titel "El Oasis 
de la Memoria: Memoria Histórica y Violaciones de Derechos en el 
Sáhara Occidental" In het Nederlands: "De Oase van het Geheugen" over 
de geschiedenis van de mensenrechtenschendingen in West-Sahara. Het is 
een document van meer dan 1.000 pagina's in twee delen met een analyse 
van de schendingen sinds 1975 op basis van diepte-interviews en 
getuigenissen van 261 slachtoffers. In het verlengde van dat onderzoek 
ontving de Universiteit van Baskenland in april 2013 een verzoek van 
AFAPREDESA, de Saharawi associatie van verdwenen en vermiste personen, 
om onderzoek te doen in een regio waar men vermoedde dat stoffelijke 
overschotten zouden zijn te vinden. Op 8, 9 en 10 juni 2013 werd dat 
onderzoek uitgevoerd. Er zijn acht lichamen gevonden die inmiddels 
zijn geďdentificeerd door middel van DNA. Nog in hetzelfde jaar zijn 
de uitkomsten van het forensisch onderzoek gepubliceerd onder de titel 
MEHERIS, A possibility of hope.

Verwijzingen:
AFAPREDESA: http://afapredesa.blogspot.nl
MEHERIS: www.vest-sahara.no/files/dated/2013-09-16/mass_grave_report_2013.pdf

  -------

Citeren fwillems op antenna.nl:

> West-Sahara heeft sinds 1975 te maken met Marokkaanse agressie. Er 
> is nu een procedure wegens een genocide aanklacht in werking 
> getreden. Dat maakte het Spaanse hof vorige week bekend. De 
> misdrijven zijn gepleegd tussen 1975 en 1991. Sommige slachtoffers 
> in West-Sahara hadden de Spaanse nationaliteit. De slachtoffers 
> zijn gevallen nadat Spanje het gebied had verlaten en Marokko het 
> binnenviel. De slachtoffers werden geslagen, verbrand, 
> geëlektrocuteerd en seksueel misbruikt en, of verdwenen. Marokko 
> weigert nog steeds duidelijkheid te verschaffen over de vele 
> Saharawi die zijn verdwenen sinds het land West-Sahara is 
> binnengetrokken.
>
> Als bewijsmateriaal dient onder meer een rapport gepubliceerd in 
> 2012 door het Instituut Hegoa van de Universiteit van Baskenland, 
> onder de titel "De Oase van het Geheugen" over schendingen van de 
> mensenrechten in de Westelijke Sahara". Het is een onderzoek onder 
> andere over het massagraf in Amgala dat in februari 2013 is 
> ontdekt. Daarin zijn acht lichamen gevonden die inmiddels zijn 
> geidentificeerd door middel van DNA.
>
> In 2007 was al eerder een procedure gestart naar de genocide in 
> West-Sahara door de Spaanse rechter Baltasar Garzón. Toen werd 
> voormalig minister van binnenlandse zaken, Driss Basri, een adviseur 
> van de Koning, Yassine Mansouri, de bevelvoerder van het Marokkaanse 
> leger, Housni Benslimane, en het hoofd van de Nationale Veiligheid, 
> Hamidou Lanigri, genoemd als beschuldigden. De zaak is niet 
> doorgezet en Garzón werd ontheven van zijn taak.
>
> De kwestie West-Sahara leidt vaak tot diplomatieke rellen met 
> Marokko. Eerder wilde Frankrijk het hoofd van de Marokkaanse geheime 
> dienst DGST, tijdens een bezoek dat hij bracht aan Parijs, verhoren 
> in verband met beschuldiging van marteling van een Saharaans 
> activist. Dat leidde tot het opzeggen door Marokko van de 
> Frans-Marokaanse samenwerking op het gebied van veiligheid en 
> terreurbestrijding. Na de aanslag op Charlie Hebdo begin januari dit 
> jaar heeft Frankrijk water in de wijn gedaan. Afgelopen week is 
> minister Valls in Rabat op bezoek geweest waarbij een overeenkomst 
> op justitieel gebied is getekend.
>
> In Spanje vreest men nu voor eenzelfde scenario. De verhoudingen 
> zijn op het moment niet goed door publieke verontwaardiging over de 
> falende Marokaanse hulpverlening aan drie Spaanse speologen waarvan 
> er twee zijn overleden.
> De Marokkaanse reactie lijkt tot nu toe gematigd. In een officiele 
> verklaring werd verbazing geuit over de "pseudo kwestie" en werd de 
> principiële Marokkaanse weigering herhaald om juridische procedures 
> tegen de Marokkaanse burgers in het buitenland toe te staan wegens 
> vermeende misdaden op grondgebied dat onder de verantwoordelijkheid 
> zou vallen van de Marokkaanse justitie. Het bewijs uit het 
> forensisch onderzoek naar het massagraf bij Amgala is overigens 
> gevonden in gebied onder controle van de Saharaanse republiek.
>
> Even werd gevreesd dat Marokko een internationale conferentie in 
> Barcelona zou boycotten maar de minister van Buitenlandse Zaken, 
> Mezouar, verscheen daar wel. Op een gezamelijke persconferentie met 
> zijn Spaanse collega verklaarde Mezouar dat het Marokkaanse geweten 
> rein is en hij voegde eraan toe dat Rabat zich zal verdedigen door 
> middel van het recht.
>
>
> bronnen:
> http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/297
> http://news.yahoo.com/france-morocco-resume-judicial-cooperation-french-government-121927561.html
> https://www.diplomatie.ma/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/Europe/tabid/137/vw/1/ItemID/11967/language/en-US/Default.aspx
> http://news.yahoo.com/rabat-conscience-clear-western-sahara-194423131.html
>
> Lijst van verdwenen Saharawi:
> http://www.desaparecidos.org/sahara/lista.html
>
> _______________________________________________
> Vredeslijst mailing list
> Vredeslijst op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
>


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst