[Vredeslijst] 1 december: Hoger beroep anti-kernwapenacties Volkel april 2010

Ont Wapen ontwapen op yahoo.com
Ma Nov 10 18:24:38 CET 2014


Hoger beroepszaak met betrekking tot anti-kernwapenacties van Ontwapen in april 2010 


Op maandag 1 december a.s.is om 9.30 de verdere behandeling van het hoger beroep, inzake de anti militaristische Volkel-actie van 3 april 2010. 


In samenwerking met de advocaat Stelling zijn twee activisten in HogerBeroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Bosch (Leeghwaterlaan 8). Het betreft een van de zaken die nog lopen, vanwege de Kernwapenopruimactie op vliegbasis Volkel van 3 april 2010. Tijdens deze actie betraden ruim 30 mensen de kernwapenbasis. De meeste mensen zijn vrijgesproken, omdat het OM hen erfvredebreuk ten laste had gelegd i.p.v. overtreding art. 461 Verboden Terrein. 


De overgebleven activisten zijn door de rechtbank veroordeeld voorvernieling (het open knippen van het hek) en in december 2014 dient het Hoger Beroep. In de gehele rechtsgang is er sprake geweest van een aantal wrakingen, omdat het OM (gesteund door de rechtbank en het Gerechtshof) zich blijft verschuilen achter het Kernwapen-arrest van de Hoge Raad. Dit immorele arrest stelt dat de nucleaire vernietiging van een stad rechtmatig zou kunnen zijn. 


Volstrekt in strijd tegen het Internationaal absoluut geldendeverbod om de burgerbevolking tot doelwit te maken. Daarnaast werd er tijdens de rechtsgang een onverkwikkelijke poging gedaan om de advocaat Stelling te schorsen, vanwege zijn felle verdediging van de verdachten en aanval op het arrest van de Hoge Raad (en rechters, Openbaar Ministerie die zich daarachter verschuilen). De president van de rechtbank Den Bosch had zich daartoe laten opstoken door het Gerechtshof Den Bosch. De Raad van Discipline heeft echter dit schorsingsverzoek afgewezen en er is een initiatief om een klacht tegen de deken in te dienen. Kom dus zo mogelijk naar de rechtszaak op 1 december 2014 in Den Bosch. Allereerst om te zorgen dat kernwapens de wereld uit geholpen worden, in solidariteit met de activisten en ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting van de raadsman. 


November 2014Namens Ontwapen 


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst