[Vredeslijst] Advocaat Stelling niet geschorst door Raad van Discipline

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Ma Jun 2 19:12:12 CEST 2014


(2 juni 2014 - Bericht van Anti-militaristische actiegroep 'Ontwapen!')

P E R S B E R I C H T

Advocaat Stelling niet geschorst door Raad van Discipline

Den Haag, 2 juni 2014 - 
Vandaag heeft de Raad van Discipline in Den Haag besloten 
advocaat Meindert Stelling niet te schorsen voor (on)bepaalde 
tijd. Hiermee gaat de Raad niet in op de eis van deken 
Martens van de Orde van Advocaten om Stelling onmiddellijk 
voor onbepaalde tijd te schorsen.


Deken Martens verweet advocaat Stelling dat hij stelselmatig 
staat te vloeken, tieren en schelden tijdens rechtszaken. Ook 
meende hij dat Stellings opstelling in de rechtszaal niet in 
het belang van zijn cliŽnten is.

Reactie advocaat Meindert Stelling:

Het verzoek van de deken aan de raad van discipline kan 
worden gezien als een poging om scherpe kritiek op 
disfunctionerende rechters onmogelijk te maken. De vrijheid 
van meningsuiting en de vrijheid van verdediging zijn hierbij 
in geding. De deken heeft getracht die vrijheden te beperken, 
hoewel hij daartoe geen enkele wettelijke bevoegdheid heeft. 
In de kern van de zaak ging het dan ook om een conflict 
tussen een tegenover rechters volgzame deken en een kritische 
advocaat. In dit conflict toont de deken een gewetenloze 
volgzaamheid tegenover rechterlijke uitspraken waarin wordt 
ingegaan tegen wettelijke bepalingen, waaronder de uitspraak 
van de Hoge Raad van 2001 dat een atoomaanval tegen de 
burgerbevolking rechtmatig zou kunnen zijn. Deze gewetenloze 
volgzaamheid staat tegenover de kritiek die bij de 
verdediging van vredesactivisten tot uitdrukking wordt 
gebracht, dat de Hoge Raad met die uitspraak lijnrecht ingaat 
tegen het verbod van genocide en het verbod om de 
burgerbevolking aan te vallen. Het is verheugend dat de raad 
van discipline heeft geoordeeld dat een onmiddellijke 
schorsing van een advocaat niet is bedoeld als middel om in 
een dergelijk conflict een beslissing te forceren ten gunste 
van de deken.

Reactie cliŽnten:

CliŽnten van advocaat Meindert Stelling vinden het zeer 
terecht dat hij niet geschorst is. Hiermee behouden onder 
meer asielzoekers en anti-kernwapenactivisten een zeer 
betrokken en kritische advocaat. CliŽnten hebben Meindert 
Stelling nog nooit horen vloeken, tieren en schelden. 
Bovendien zijn zij zeer tevreden over het werk van Stelling. 
Dat hebben enkele tientallen cliŽnten ook duidelijk gemaakt 
door de Raad van Discipline een brief te sturen of aanwezig 
te zijn bij de behandeling van het schorsingsverzoek op 
maandag 12 mei jl.


-------

Noten voor de pers

Meer informatie:

advocaat M. Stelling: 0638074678 of 0172473687

namens de cliënten: Gonnus Doeven – 0614061655 
Ontwapen!


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Anti-militaristische actiegroep 'Ontwapen!'Meer informatie over de Vredeslijst maillijst