[Vredeslijst] [Persbericht] ABP-beleggingen in kernwapens stijgen met 35% tot 1, 1 miljard euro

m.akkerman op stopwapenhandel.org m.akkerman op stopwapenhandel.org
Wo Apr 16 10:55:20 CEST 2014


ABP-beleggingen in kernwapens stijgen met 35% tot 1,1 miljard euro
tegen eigen beleid in ook belegging in kernwapens India

De beleggingen van pensioenfonds ABP in kernwapenbedrijven zijn 
volgens deze week gepubliceerde cijfers opgelopen tot ongeveer 1,1 
miljard euro. Een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. 
In tegenspraak met haar eigen beleid, dat investeringen in strijd met 
Non-Proliferatieverdrag (NPV) verbiedt, heeft ABP bovendien het 
bedrijf Larsen and Toubro, dat verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling en productie van kernwapenonderzeeërs voor India, aan de 
beleggingsportefeuille toegevoegd.

Begin januari wees een onderzoek van EenVandaag uit dat een ruime 
meerderheid (64%) van de ABP-deelnemers tegen het beleggen in 
kernwapens is. Vice-voorzitter José Meijer van ABP liet toen weten dat 
dit ertoe zou kunnen leiden dat het pensioenfonds in de toekomst deze 
investeringen zou gaan heroverwegen. Vooralsnog zijn er echter geen 
concrete stappen in die richting gezet. De beleggingen in 
kernwapenbedrijven vertonen de afgelopen jaren juist een fors 
stijgende lijn.

ABP negeert hiermee niet alleen de wil van een duidelijke meerderheid 
van haar eigen deelnemers, maar houdt zich bovendien niet aan haar 
eigen beleggingsbeleid. Het investeren in de ontwikkeling van 
kernwapenonderzeeërs voor India, dat buiten het NPV om over kernwapens 
beschikt, is ronduit ontluisterend.
De 166 miljoen euro die ABP in Boeing belegt is daarnaast slecht te 
rijmen met de wens van een Kamermeerderheid om de Amerikaanse 
kernwapens op Vliegbasis Volkel niet te moderniseren. Boeing is 
verantwoordelijk voor de assemblage van het staartsysteem dat de 
nieuwe atoombom, de B61-12, beter inzetbaar moet maken. Dit verlaagt 
van de drempel voor kernwapeninzet, en gaat lijnrecht in tegen de in 
het NPV opgenomen verplichting om tot volledige nucleaire ontwapening 
te komen.

Dat het ook anders kan bewijzen de vele pensioenfondsen die kernwapens 
inmiddels wel op de zwarte lijst gezet hebben. Recent besloot 
bijvoorbeeld ook het pensioenfonds van DSM kernwapens uit te gaan 
sluiten van investeringen. Het is hoog tijd dat ABP en andere 
achterblijvers 'maatschappelijk verantwoord beleggen' echt serieus 
gaan nemen en niet langer blijven investeren in de meest vernietigende 
wapens die de wereld kent.

-------

Een overzicht van de beleggingen van ABP in kernwapenbedrijven is te 
vinden op http://www.stopwapenhandel.org/node/1401


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst