[Vredeslijst] Morgen: picketline bij Ministerie van Defensie ihkv Global Day of Action Against Military Spending

m.akkerman op stopwapenhandel.org m.akkerman op stopwapenhandel.org
Zo Apr 13 17:29:47 CEST 2014


Global Day of Action Against Military Spending - The Netherlands
Picketline Ministerie van Defensie. maandag 14 april 14.00 uur. Plein 
4 Den Haag

Op maandag 14 April is het de Internationale Dag van Actie Tegen 
Wapenhandel. Wij houden bij het ministerie van defensie een wake voor 
alle slachtoffers van het Nederlands leger en Nederlandse wapenexporten.

Nederland is de zevende grootste wapenexporteur ter wereld. Enkele 
honderden Nederlandse bedrijven, maar ook het ministerie van defensie 
doen hieraan mee. Schiphol en de Rotterdamse haven zijn bovendien 
belangrijke doorvoerkanalen voor de internationale wapenhandel.

Nederlandse wapens worden ingezet tegen onschuldige burgers. Zo heeft 
Nederland onlangs wapens verkocht aan landen waar het leger vreedzame 
demonstranten neerschiet en massaal mensenrechten schendt.

De grootste importeur van Nederlands wapeneptuig is de VS, die de ene 
na de andere illegale oorlog voert met afschuwelijke gevolgen. Zo 
bleek onlangs dat de Amerikaanse invasie van Irak 500.000 Irakezen het 
leven heeft gekost. Het Nederlandse leger heeft de invasie actief 
gesteund.

Onze regering is ook een van de grootste wapenkopers. Het budget van 
het Nederlandse leger behoort tot de top 10% van de wereld. Zo kan 
Nederland bijvoorbeeld meedoen aan de oorlog in Afghanistan, waar 
Nederlandse bommen bijdragen aan de dood van duizenden ongewapende 
burgers.

Stop oorlog! Stop de Nederlandse koop en verkoop van wapens!

----

Today is the Global Day against Military Spending. We want to gather 
in front of the Dutch ministry of Defense to hold a symbolic vigil for 
all the victims who have perished at the hands of the Dutch army and 
its weapon industry.

The Netherlands is the seventh largest weapon exporter of the world. 
About one hundred Dutch businesses, including the Dutch Ministry of 
Defense, participate in this. In addition, Amsterdam Schiphol airport 
and the port of Rotterdam are important facilitators in the 
international arms trade.

Dutch weapons are employed against innocent civilians. As much as 
recently, the Netherlands has sold weapons to countries known for 
their massive human rights violations and where its armies gun down on 
peaceful protesters.

The biggest importer of Dutch arms is the US that engages in one 
illegal war after the other with devastating consequences. Most 
recently in the case of Iraq, the American invasion has cost the lives 
500.000 Iraqis. The Dutch army actively supported the invasion.

The Dutch government is one of the biggest arms dealers. The budget of 
the Dutch army belongs to the top 10% of the world. As such it has 
been able to also participate in the war in Afghanistan, where Dutch 
bombs have cost the lives of thousands of innocent civilians.

Stop the War! Stop the Dutch expenditure and sale of arms!


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst