[Vredeslijst] Doe mee met de internationale March 2 Freedom en de actieweek in Brussel!

Lokien Holleman lokienmail op yahoo.com
Wo Apr 9 23:33:45 CEST 2014


Doe mee met de internationale March 2 Freedom en de actieweek in Brussel! 


ENGLISH BELOW

Afgelopen week stuurden wij een eerste algemene oproep voor de March 2 Freedom.

De voorbereidingsgroep van Freedom Not Frontex NL heeft afgelopen vrijdag de dagen van deelname vanuit Nederland aan de March 2 Freedom en aan de actieweek in Brussel bepaald. Onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Op 18 mei gaan we naar Kehl (D), nemen deel aan de eerste grensoversteek, naar Strasbourg (F), en blijven daar. Op 19 mei nemen we deel aan geplande acties in Strasbourg en rijden 's avonds weer terug naar Nederland. Details over tijden en opstapplaatsen volgen nog.

Op 20 juni gaan we naar Brussel (B) waar de mars die dag aankomt, en een demonstratie plaatsvindt. We blijven de hele week en gaan 28 juni terug naar Nederland. Details over tijden en opstapplaatsen volgen nog.

Het vervoer wordt georganiseerd met touringcar bussen. Daarnaast vragen we of mensen vervoersmiddelen kunnen aanbieden, hetzij voor de reis naar Kehl / Brussel, hetzij om mensen naar de opstapplaatsen te brengen. Met name vluchtelingen hebben vaak geen geld voor bus of trein. Mail naar freedomnotfrontexnl op gmail.com o.v.v. ‘vervoer’ als je vervoer kunt aanbieden. Bij voorbaat dank! 

Wil je meehelpen mobiliseren, organiseren? We kunnen alle hulp goed gebruiken! Kom dan naar de volgende bijeenkomst van de voorbereidingsgroep. Deze is op zaterdag 19 april om 17 uur, Noticias / VIA office, Pesthuislaan, Paviljoen 2, WG terrein, in Amsterdam-West. Routebeschrijving onderaan. 

Wil je helpen met het verspreiden van informatie? Mail dan naar freedomnotfrontexnl op gmail.com

Half april zullen er flyers en posters zijn. 

Verder hebben we een website, een twitter account en een facebook account om te linken, volgen, retweeten, leuk te vinden en te delen.

http://freedomnotfrontex.nl/

https://www.facebook.com/pages/Freedom-Not-Frontex-NL/224807794382817

https://twitter.com/NotFrontexNL 

We hebben veel geld nodig voor vervoer van de vluchtelingen naar de grensoverschrijdende actie en de week in Brussel. Ook voor goede begeleiding door legal teams en medics, voor actiematerialen en mobilisatieflyers maken we kosten. We rekenen daarbij op jouw bijdrage om dit te verwezenlijken! Alle donaties, groot of klein, zijn welkom en kunnen naar IBAN: NL75 INGB 0004 2530 90. Op naam van: Ithaka, Utrecht. Onder vermelding van: Freedom Not Frontex NL Alvast heel erg bedankt! Kun je een benefiet organiseren? Neem contact met ons op via freedomnotfrontexnl op gmail.com 

Route beschrijving

Het kantoor van Noticias en Via is officieel aan de MvB Bastiaansestraat 32. De ingang is echter aan de achterkant, aan de Pesthuislaan.

Hoe te bereiken met openbaar vervoer: 
- Neem de trein naar Amsterdam Central Station
- Neem tram 1 in de richting van Osdorp en stap uit de eerste halte op de Overtoom (halte heet 1e Constantijn Huygenstraat)
- Loop in de richting waarheen de tram ging en neem de eerste straat rechts (2e Constantijn Huygensstraat)
- Neem de eerste straat links (1e Helmersstraat)
- Neem de eerste straat rechts. Dit is de M.v.B Bastiaansestraat.
- Ga nu link het voetpad op en om het gebouw heen (dat je aan je rechterhand houdt). Kort na de hoofdingang vind je de deur naar het kantoor. 


ENGLISH

Join the international March 2 Freedom and the action week in Brussels!

Last week we sent a first general call out for the March 2 Freedom. 

Last Friday, the preparation group of Freedom Not Frontex NL has set the dates that we will take part in the March 2 Freedom and the action week in Brussels. The dates below are subject to change. 

On May 18 we go to Kehl (D), take part in the first border crossing, to Strasbourg (F), and stay there. On May 19 we take part in actions that are being held in Strasbourg and drive back to the Netherlands in the evening. Details on times and boarding places will follow later.

On June 20 we go to Brussels (B) where the march arrives that day, and where there will be a demonstration. We stay there the whole week en return to the Netherlands June 28. Details on times and boarding places will follow later. 

Transportation is being organized with touring car buses. Aside of that, we ask if people can offer transportation, either for the journey to Kehl / Brussels, or to help take people to the boarding places. In particular refugees often have no money for bus or train. Mail to freedomnotfrontexnl op gmail.com, subject ‘transport’ if you can offer transportation. Thank you very much! 

Do you wish to help mobilizing, organizing? We can use all the help we can get! Then, come to the next meeting of the preparation group. This will be on saturday April 19, at 5 PM, Noticias / VIA office, Pesthuislaan, Paviljoen 2, WG terrein, in Amsterdam-West. Routedescription below. 

Do you wish to help spread information? Mail to freedomnotfrontexnl op gmail.com

Medio April there will be flyers and posters. Furthermore we have a website, a twitter account and a facebook account to link, follow, retweet, like and share.

http://freedomnotfrontex.nl/

https://www.facebook.com/pages/Freedom-Not-Frontex-NL/224807794382817

https://twitter.com/NotFrontexNL 

We need a lot of money for travel expenses for the refugees to the border crossing action and the week in Brussels. Also for guidance by legal teams and medics, for action materials and mobilization flyers costs are being made. We are counting on your contribution to realize all of this! All donations, large or small, are welcome and can be transferred to IBAN: NL75 INGB 0004 2530 90. In the name of: Ithaka, Utrecht. Subject: Freedom Not Frontex NL. Thank you very much! Can you organize a fundraiser? Contact us at freedomnotfrontexnl op gmail.com 

Route description 

The office of Noticias and VIA is officially at the MvB Bastiaansestraat 32. However, the entrance is at the back, at the Pesthuislaan.

How to reach by public transport:
- Take the train to Amsterdam Central Station
- Take tram 1 in the direction of Osdorp and get out at the first stop at the Overtoom (stop is called 1st Constantijn Huygensstraat).
- Walk in the direction of the tram and take first street right (2nd Constantijn Huygensstraat)
- Take first street left (1st Helmersstraat)
- Take first street right. This is the M.v.B Bastiaansestraat.
- Now go left on the pedestrian path and around the building (that you keep on your right hand). Just after the main entrance you will find the door of the office.


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst