[Vredeslijst] Anti-NSS protest: geen nieuwe kernwapens in Nederland

Boyd Noorda (privé-adres: zie sociamedia.nl) mailinglists-out op sociamedia.nl
Di Mrt 25 01:37:33 CET 2014


(24 maart 2014 - Bericht van Stop de NSS)

P E R S B E R I C H T

Anti-NSS protest: geen nieuwe kernwapens in Nederland

Den Haag, 24 maart 2014 - 88 jarige & zo'n 70 anderen gearresteerd 
uit zorg voor nucleaire veiligheid. 

Vandaag verzamelde om vijf voor twaalf (11:55 uur) een 
kleine 100 honderd burgers zich in Den Haag, die, net als 
de staatshoofden op de NSS-conferentie, erg bezorgd zijn over 
nucleaire veiligheid. Zij wilden de staatshoofden op de NSS 
een brief aanbieden en vragen om de wereld veiliger te maken 
door niet alleen radio-actief materiaal te beveiligen, maar 
juist kernwapens en kernenergie af te schaffen.

De bezorgdheid van gewone burgers in de 'Stad van Vrede en 
Recht' wordt tijdens de conferentie echter niet op prijs 
gesteld. In tegenstelling tot Amsterdam waar president Obama 
tulpen kreeg van een scholier en velen hem bijna konden 
aanraken, was de sfeer in Den Haag al bij voorbaat grimmig. 

Ondanks de beveiliging door 13.000 agenten, 3.000 
marechaussees, 4.000 militairen, twee F-16´s en marineschepen 
voor de kust, vond burgemeester Van Aarsten dat deze 
vreedzame demonstratie tijdens de NSS niet 'beveiligd' zou 
kunnen worden. 

Eerder maakte ook de OVSE (de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa) zich zorgen over het gebrek aan 
demonstratievrijheid in Den Haag tijdens de NSS-top. Doordat 
de demonstranten geen genoegen namen met het aangeboden 
plekje uit het zicht op het Malieveld en kozen voor een 
wandeling richting Vredespaleis en World Forum (de 
conferentie-locatie), werd dit gebrek aan 
demonstratievrijheid ook zichtbaar gemaakt tegenover de 
nationale en internationale pers. 

Geen nieuwe kernwapens

Terwijl de Nuclear Security Summit (NSS) zich bezig houdt 
met de relatief kleine kans dat terroristen radio-actief 
materiaal in handen krijgen, zijn de werkelijke gevaren veel 
groter. Dat betreft niet alleen de gevaren van kernenergie en 
kernwapens in het algemeen, de demonstranten zijn vooral 
bezorgd over de aangekondige modernisering en vernieuwing van 
kernwapens in Rusland, de VS en Europese NAVO-landen. In 
totaal zou deze modernisering van kernwapens zo'n 10,4 
miljard dollar gaan kosten. 

Ook de Amerikaanse kernwapens in Nederland zouden 
gemoderniseerd moeten worden, terwijl de meederheid in Tweede 
Kamer de kernwapens die op vliegbasis Volkel liggen, juist 
wil retourneren naar de VS. 

Op het stationsplein spraken hierover Harry van Bommel, lid 
van de tweede kamerfractie van de SP, en Henk Baars, 
voorzitter van Kerk en Vrede. Vervolgens ging de 
demonstratie, onder aanhef van vredelievende doch strijdbare 
liederen, op pad om te proberen de verzamelde machthebbers 
een brief met hun zorgen te overhandigen. 

De demonstranten werden al snel tot stoppen gedwongen, 
omsingeld en aangehouden. De jongsten waren twintigers, de 
oudsten ver in de tachtig, veteranen uit de tijd van de 
dreigende plaatsing van kruisraketten in de tachtiger jaren. 
Na uren op het politie bureau doorgebracht te hebben werd 
iedereen na verhoor met een boete van 150 euro vrijgelaten. 
Waarschijnlijk zullen de meesten deze boete niet betalen en 
de zaak bij de rechter voor laten komen. 

De volgende organisaties & verbanden riepen op tot deze 
actie: Catholic Worker Amsterdam, Franciscaanse Vredeswacht, 
Haags Vredes Platform, Kerk en Vrede, Time to Turn, Vrouwen 
voor Vrede. 

----------------------------------------- 

Bijlage: onze brief voor verzamelde machthebbers op de 
Nuclear Security Summit 

To: the rulers of the World gathered in The Hague for the 
Nuclear Security Summit C/o the Host of the Summit, prime 
minister drs. M. Rutte World Forum Churchillplein 10 The 
Hague 

Re: nuclear safety: no new nuclear weapons but nuclear 
disarmament 

24 March 2014 

Honorable Ladies and Gentlemen, 

It is a hopeful pleasure to us that as rulers of the world 
you are concerned about nuclear safety. We share your concern 
for global nuclear safety. Perhaps you would agree with us 
that nuclear terrorism seems a mere speck compared to the log 
of thousands of nuclear weapons on hair-trigger alert in the 
worldwide arsenals? Many nations currently present at the NSS 
pledged in the Non Proliferation Treaty to create the 
conditions for a halt to the production of nuclear weapons, 
and to work for general and complete disarmament that 
liquidates, in particular, nuclear weapons and their delivery 
vehicles from national arsenals. But some of those same 
nations present at the NSS have advanced plans to produce and 
deploy a new generation of nuclear weapons! Let us mention in 
particular the Russian, French, English, and American 
governments and NATO countries like the Netherlands if they 
would accept these new nuclear weapons on their soil and 
demand their pilots to be ready to drop them on targets when 
ordered. 

As you are gathered to discuss nuclear safety in the world, 
we want to urge you to abstain from a new generation of 
nuclear weapons. And please do remember your common 
commitment to nuclear disarmament under the aforementioned 
treaty and unite your capacities to create real, verifiable, 
worldwide and complete nuclear disarmament. On behalf of 
those subject to your rule and the future generations on this 
planet, we thank you for your efforts for nuclear safety. 

Catholic Worker Amsterdam Franciscaanse Vredeswacht Haags 
Vredes Platform Kerk en Vrede Time to Turn Vrouwen voor Vrede 

C/o Postbus 12622 1100 AP Amsterdam

-------

Noten voor de pers

Meer informatie: José van Leeuwen 06- 24706559, 
Henk Baars 06-41170229 of Frits ter Kuile 06-30295461 
http://www.noelhuis.nl/actie-24-maart-nucleair-summit-haag

Foto's en links: 
http://vredessite.nl/nieuws 
https://twitter.com/stopdenss 
https://stopdenss.nlMeer informatie over de Vredeslijst maillijst