[Vredeslijst] Nucleaire top lost helemaal niets op

Henk van der Keur henk.vdkeur op antenna.nl
Za Mrt 1 16:43:39 CET 2014


Nucleaire top lost helemaal niets op

Opiniestuk in Het Parool van zaterdag 1 maart 2014
Henk van der Keur | stichting Laka 

Als we de opinieleiders moeten geloven is de nucleaire topconferentie die op 24 en 25 maart 
in Den Haag wordt gehouden een belangrijke stap op weg naar het verstevigen van de 
internationale veiligheid. Op papier is die veronderstelling juist, maar het stemt niet overeen 
met de werkelijkheid. Ons wordt voorgehouden dat er gewerkt wordt aan striktere 
regelgeving om verspreiding van civiel nucleair materiaal, dat ook kan worden gebruikt voor 
het maken van kernwapens, tegen te gaan. Zo moet worden voorkomen dat landen als Iran 
of terroristische organisaties, zoals Al-Qaida, kernwapens kunnen maken. In werkelijkheid 
vormt Iran geen bedreiging en wordt door het zelfzuchtige beleid van de grootmachten de 
mogelijkheid van een terroristische kernaanval eerder vergroot dan verkleind.

Al decennialang worden we door de media bestookt met de meest bizarre beweringen over 
nucleaire dreigingen in de wereld. Iran - dat al decennialang bijna over een kernwapen 
beschikt - is daar een exemplarisch voorbeeld van. De afgelopen jaren wordt vooral de 
uraniumverrijkingscapaciteit van dat land in de media sterk uitvergroot.  Hele volksstammen 
denken daardoor zeker te weten dat dit land een groot nucleair gevaar is door het enorme 
potentieel aan uraniumverrijking dat dit land zou hebben opgebouwd. Ze beseffen niet dat 
het in werkelijkheid gaat om slechts twee piepkleine verrijkingsfabrieken en dat Iran zeker 
één jaar nodig heeft om net zoveel laag verrijkt uranium te produceren wat het Europese 
consortium Urenco in vijf uur kan produceren (stanford.edu). Iran komt sinds 2003 al zijn 
verplichtingen krachtens de vigerende non-proliferatieverdragen na. Feitelijk is er geen 
enkele reden waarom Iran medewerking zou moeten verlenen aan de onderhandelingen met 
de vijf grootmachten (VS, VK, Frankrijk, China en Rusland) plus Duitsland. Het is een absurd 
toneelstuk, die de aandacht moet afleiden van de werkelijke bedoelingen van deze landen. In 
werkelijkheid zijn zij het die de non-proliferatieverdragen ondermijnen.

Het was Bill Clinton die dit tijdperk van deze ondermijning van de verdragen inluidde door de 
kernproeven van India de facto te erkennen en de deur voor nucleaire handel met dat land 
op een kier zette. In 2008 legaliseerde president Bush India tot een erkende kernwapenstaat 
door een verdrag met dat land te tekenen voor nucleaire handel waarbij ook de levering van 
technologie voor uraniumverrijking en opwerking van gebruikte splijtstof werd toegezegd. 
Ook Frankrijk en Rusland hebben India deze technologie, waarmee ook kernwapens kunnen 
worden gemaakt, toegezegd.

Formeel hebben de Verenigde Staten non-proliferatie hoog in het vaandel staan, maar als 
het gaat om handelsbelangen of geopolitieke belangen wordt de regelgeving wat minder 
strikt (`flexibele´ nucleaire handel). Het nodigt China uit om nucleaire handel te drijven met 
Pakistan, de aartsvijand van India. Waanzin ten top! En de waanzin reikt nog verder: dankzij 
de Westerse kernwapenstaten en Rusland wordt India straks lid van de Nuclear Suppliers 
Group. Zo transformeert deze organisatie die kernwapenproliferatie moet bestrijden in een 
organisatie die de verspreiding van nucleair materiaal juist aanmoedigt. Wereldwijd 
overeengekomen nucleaire verdragen worden te grabbel gegooid voor de korte termijn 
winsten en belangen van een klein groepje machthebbers. Daar wordt de wereld niet veiliger 
van.

Meer informatie over de Vredeslijst maillijst