[Vredeslijst] Nederlands leger naar Mali?

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Jul 3 14:20:32 CEST 2013


Er is sprake van mogelijke deelname van Nederlandse militairen aan een
VN-missie in Mali. Wat weten wij van Mali en de gevaren daar? Daarover is
al in 2011 een brochure verschenen die is geschreven in opdracht van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.
De brochure is gratis verkrijgbaar op de website van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder de titel "Jihadisme in
Noordelijk Afrika - drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko
Haram".

De brochure is geschreven door het CDA kopstuk de heer Brinkel en mevrouw
Ait-Hida. Het is helaas een onbetrouwbare brochure waarin het Nederlandse
publiek wordt misleid. De bevrijdingsbeweging voor de voormalige Spaanse
Sahara, het Frente Polisario, wordt op suggestieve en lasterlijke wijze in
verband gebracht met Al Qaida in de Maghreb. Dat doet men door middel van
kaarten en teksten. Het doel is kennelijk om het Nederlandse publiek te
beinvloeden ten gunste van de Marokkaanse positie ten aanzien van de
situatie in Noordelijk Afrika.

Hieronder volgt een bespreking van de aanwijzingen van opzettelijke
misleiding in de brochure.
De brochure is te downloaden op:
http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jihadistisch-extremisme-in-noord-afrika.aspx

Om te beginnen moet worden gewezen de kaarten in de brochure.

Op pagina 4 staat fig. 1.1 waarin een kaartje is afgebeeld met de
invloedgebieden van Al Qaida in de Maghreb (AQIM) en Boko Haram. Op dat
kaartje is een grens aangegeven tussen Marokko en de Westelijke Sahara
maar  beide gebieden worden aangeduid met het enkele woord "Morocco" dat
over de aangegeven grens is geschreven.
Onder het kaartje staat: "Bron: National Geographic. Bewerkt door de
auteurs." Op de kaarten van National Geographic die op het internet te
vinden zijn wordt echter wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen
West-Sahara en Marokko. Zie:
ngm.nationalgeographic.com/map/atlas/africa-geopolitical.html
De auteurs hebben kennelijk zelf de aanduiding "Morocco" geplaatst over
Marokko en West-Sahara. Deze fundamentele wijziging van de politieke
landkaart van Afrika wordt niet gemotiveerd. De aanduiding van West-Sahara
als Marokkaans gebied is in lijn met de Marokkaanse zienswijze en
propaganda. West-Sahara is geen Marokko. Het gebied staat bij de UN op de
lijst van "niet-zelf besturende gebieden" en wordt beschouwd als een "nog
niet gedekoloniseerd gebied". De Marokkaanse claim mist elke grond. Zie
voor een bespreking hiervan o.a. het rapport van juristen in New York:
http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072089-ReportonLegalIssuesInvolvedintheWesternSaharaDispute.pdf

Op het kaartje is door de auteurs de invloedsfeer van Al Qaida in de
Maghreb (AQIM) aangegeven. Daarbij wordt het centrum geplaatst in de zuid
Algerijnse regio Tindouf op de plek waar de Saharaanse vluchtelingenkampen
te vinden zijn. Waarom het centrum van de AQIM zich daar zou bevinden
wordt niet duidelijk gemaakt. De AQIM is vooral actief in het bergachtige
noorden van Algerije en in de woestijngebieden van Mauretanië, Mali en
Niger. (De brochure is verschenen *voordat* drie westerse hulpverleners
uit het vluchtelingenkamp Rabouni werden ontvoerd. Dat is tot nu toe de
enige AQIM gerelateerde gebeurtenis in de regio Tindouf waarvoor overigens
het Polisario Marokkaanse geheime diensten  verantwoordelijk heeft
gesteld. De slachtoffers zijn inmiddels weer thuis.)
Het plaatsen van het centrum van AQIM activiteiten op de plek van
Saharaanse vluchtelingenkampen waar de regering in ballingschap van de
Saharaanse republiek is gevestigd, is volstrekt in lijn met de Marokkaanse
propaganda. Dat de Nederlandse Nationaal Coordinator terreurbestrijding
zich zo laat gebruiken voor Marokkaanse propaganda is geen gerustsetllende
 gedachte.

Op pagina 21 en pagina 58 van de brochure staat nog een kaart met een
andere onjuiste aanduiding van West-Sahara. Er wordt hier wel een
onderscheid gemaakt tussen Marokko en de West-Sahara maar de vermelding
is: "Western Sahara (Morocco)". De suggestie die wordt gewekt is dat
West-Sahara een provincie is van Marokko, of dat in ieder geval het
administratieve bestuur van de West-Sahara door Marokko wordt gevoerd. Dat
 klopt ook niet. Marokko bezet niet eens het hele gebied dat West-Sahara
omvat, een vijfde deel is onder controle van het Front Polisario en daarom
kan Marokko het administratieve bestuur daar onmogelijk uitvoeren.
Ook bij deze kaart is als bron National Geographic vermeld. Er staat wel
bij "Bewerkt door de auteurs" maar waarom wordt niet uitgelegd.

Dat waren de kaartjes. De tekst geeft nog ernstiger misleiding te zien.

Op pagina 35 merken de auteurs terecht het volgende op:
"om politieke redenen kan het de Marokkaanse regering zeer goed
uitkomen om Polisario te verbinden aan een terroristische organisatie."
En vervolgens doet men daar zelf aan mee door een persbericht van
het AFP te citeren over een criminele groep die "Polisario" zou heten maar
dat niet het Polsiario is. Het AFP is een Frans staatspersburo, het land
dat Marokko bijstaat in zijn strijd tegen het Saharaanse
onafhankelijkheidstreven, onder andere met bombardementen door de Franse
luchtmacht.

De mogelijke Marokkaanse betrokkenheid bij terreuraanslagen van AQIM
blijft in de brochure onbenoemd maar daarvoor moeten Algerijnse en
Saharawi bronnen worden gebruikt. Die gebruikt deze brochure niet.

Als bronnen gebruiken de auteurs wel het European Strategic Intelligence and
Security Centre (ESISC) van de heer Moniquet, een voormalig Frans geheim
agent. Dat bedrijf heeft Marokko als klant en werkt overigens zonder
benodigde vergunning. Zie:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=M5298BT0

In de noten staan een paar websites als bron genoemd en die zijn onthullend.
In noot 156, pagina 36 wordt verwezen naar de website
http://www.Polisario-drogue maar die bestaat niet. Het moet waarschijnlijk
zijn:
http://www.polisario-confidentiel.com/news/1/144-polisario-drogue-le-drs-fulmine-apres-larrestation-de-trafiquants-issus-de-tindouf-.html
en dat is een pagina op de Marokkaanse website
www.polisario-confidentiel.com en dat is een propaganda website die op
volle oorlogsterkte desinformatie over de vijand verspreid.
De Marokkaanse website diasporasaharaoui.blogspot.com, genoemd in noot 114
op bladzij 28 is een valse-vlag website waarvan het adres sprekend lijkt
op Saharaanse website diasporasaharaui.blogspot.com. In het adres zit
alleen een verschil van een o, maar de inhoud verschilt als de dag van de
nacht.

Het is betreurenswaardig dat de informatievoorziening van de Nederlandse
overheid aan het Nederlandse publiek over de gevaren in Noord-Afrika en
Mali door de Marokkaanse visie wordt overheerst. Deze brochure is zeer
eenzijdig. Er is geen informatie ingewonnen bij het Polisario en Algerije.
Men heeft  zich laten misbruiken voor Marokkaanse propaganda. Dat is
schadelijk voor de verhouding met Algerije dat een sleutelrol heeft in
Noord-Afrika bij de strijd tegen AQIM. Het Nederlandse publiek en ook
militairen die eventueel worden uitgezonden worden met zulke misleidende
brochures op achterstand gezet.


Frank Willems


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst