[Vredeslijst] Symposium "Bewapening en Ontwapening"

Stichting Vredesburo Eindhoven info op vredesburo.nl
Wo Mrt 6 16:40:42 CET 2013


Symposium "Bewapening en Ontwapening"
Maken meer wapens de wereld tot een veiligere plaats?

Op donderdag 21 maart 2013 zal van 14.00 tot 17.00 uur in zaal 4 van het 
Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven  een symposium over 
bewapening en ontwapening worden gehouden.
Het symposium vormt het sluitstuk in een samenhangende serie van 3 symposia 
over wereldproblemen, die leiden tot conflicten en oorlogen. De organisatie 
is in handen van vrijwilligers van de Stichting Vredescentrum Eindhoven en 
wordt gesteund door de Stichting Vredesburo Eindhoven, de 
Hoogstraatgemeenschap, waartoe de werkgroep 'De Vierde Kamer' behoort, en de 
Universiteitscommissie.
De onderwerpen voor het derde symposium zijn:
- de omvang en de aard van de nucleaire, chemische, biologische en 
conventionele
bewapening in de wereld en de relatie tussen bewapening enerzijds en 
conflicten,
handel en economie anderzijds;
- toelichting op het tot nu toe in het kader van de Verenigde Naties en 
anderszins verrichte werk gericht op ontwapening;
- toekomstige oplossingen via mentaliteitsverandering en internationale 
bindende
afspraken en verdragen.
Als deskundigen zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd :

Miriam Struyk
Teamleider Team Veiligheid en Ontwapening van IKV Pax Christi.

en

Thomas Baum
Directeur Vlaams Vredesinstituut

Het dagvoorzitterschap is in handen van  Caecilia van Peski: onafhankelijk 
diplomaat en deskundige op het gebied van internationale betrekkingen.
Met de symposia probeert het Vredescentrum mensen uit te nodigen en uit te 
dagen om mee te denken en activiteiten op te zetten die een bijdrage kunnen 
leveren aan een vreedzame en rechtvaardige wereld.
De toegang is gratis en er is na het symposium gelegenheid om met de 
inleiders van gedachten te wisselen

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH  Eindhoven
tel./fax: 040 2444707
e-mail: info op vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl 
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst