[Vredeslijst] Nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Vredesburo Eindhoven

Stichting Vredesburo Eindhoven info op vredesburo.nl
Vr Jan 11 14:57:06 CET 2013


Vredesburo Eindhoven houdt informatieve nieuwjaarsbijeenkomst rondom de 
thema's educatie (pesten) en integratie

Op zaterdag 26 januari houdt het Eindhovense Vredesburo haar traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst staan dit jaar 2 zaken centraal.

Het eerste informatieonderdeel gaat over de problematiek van pesten en de 
gevolgen die dat heeft voor leerlingen en ouders. Door een aantal 
schrijnende gebeurtenissen staat de problematiek weer midden in de 
maatschappelijke schijnwerpers. In het kader hiervan wordt de KIVA-methode 
besproken met Jannie Bolink. De KIVA-methode komt uit Finland en is 
recentelijk ge´ntroduceerd in Nederland. Men verwacht veel positiefs van 
deze methode en de overheid heeft geld uitgetrokken om het wetenschappelijk 
te onderzoeken en te begeleiden. Jannie Bolink is trainster en werkt met 
deze methode in het Jenaplanonderwijs. Centrale vraagstelling zal zijn of 
het aantoonbaar helpt om via voorlichting gedrag te veranderen Naast haar 
zal ook Tiemen van Santvoort van het Eindhovense COC deelnemen aan het 
gesprek. Met hem zal gepraat worden over het voornemen om op alle scholen in 
Nederland voorlichting te geven over (homo)sexualiteit, respect en 
tolerantie. Een van de onderwerpen zal zijn of dit een taak is voor de 
school of voor de ouders.

Het tweede blok gaat over de integratie van (met name) Polen in de 
Eindhovense samenleving. Met vertegenwoordigers uit de politiek , 
maatschappelijke organisaties en Poolse individuen/organisaties zal gepraat 
worden over de problemen
(werk/huisvesting/onderwijs) en leuke kanten van deze nieuwe en groeiende 
groep in de samenleving. Het voornemen is om in de vorm van een dialoog alle 
betrokkenen aan het woord te laten komen en te streven naar 
gemeenschappelijke doelen voor de toekomst Daarnaast is de vraag wat wij 
geleerd hebben van de integratieprocessen in de jaren 70/80: gaan we weer 
dezelfde fouten maken of zijn er nieuwe inzichten gegroeid; is het een zaak 
van politiek beleid of een zaak van alle burgers; komt er een denken in de 
"wij en zij"-vorm of zal het probleemloos in elkaar schuiven door het hebben 
van een gemeenschappelijke achtergrond?

Naast de informatieve gedeeltes is er gelegenheid om kennis te nemen van het 
werk van het Vredesburo. Er zal muziek te horen zijn en traditioneel zal er 
afgesloten worden met een gemeenschappelijke maaltijd waar iedereen bij aan 
kan sluiten.
Tijdstip van aanvang is 14.00u en de dag wordt gehouden in de kantine van 
woon en werkpand "Burgers" gelegen aan de Hertogstraat 2 te Eindhoven.


Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH  Eindhoven
tel./fax: 040 2444707
e-mail: info op vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl 
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst