[Vredeslijst] Dood Kadhafi geen reden tot euforie internationale gemeenschap

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Okt 21 12:49:05 CEST 2011


(21 oktober 2011 - Bericht van Kerk en Vrede)

P E R S B E R I C H T

Dood Kadhafi geen reden tot euforie internationale gemeenschap

Utrecht, 21 oktober 2011 - 
Hoezeer de dood van Moammar Kadhafi de weg ook vrijmaakt 
voor een nieuw, vrij en democratisch Libie, vormt deze 
volgens het bestuur van Kerk en Vrede beslist geen reden tot 
de euforie en zelfgenoegzaamheid die onder westerse 
regeringsleiders bespeurbaar zijn. Van enige 
terughoudendheid, waartoe Kerk en Vrede acht maanden geleden 
bij het begin van de strijd opriep, is niets gebleken en de 
eerste tekenen dat aan dit door de NAVO zo gewenste 
succesverhaal grote nadelen kleven zijn reeds zichtbaar.

Zo zal in de eerste plaats de directe betrokkenheid van de 
NAVO bij de gevechtshandelingen die uiteindelijk leiden tot 
de dood van Kadhafi onderzocht moeten worden. Mocht van enige 
opzet sprake zijn, dan hebben de NAVO en de Libische 
overgangsraad zich niet gehouden aan de VN-resolutie waarin 
bepaald werd dat Kadhafi voor het internationaal strafhof zou 
moeten komen en is zodoende een nieuwe ontwikkeling in de 
internationale rechtspraak in de kiem gesmoord. 

Het in de kiem smoren geldt ook voor de Responsibility to 
Protect: de in deze VN-resolutie voor het eerst erkende 
rechtsgrond tot VN-bemoeienissen bij interne 
mensenrechtenschendingen die de afgelopen jaren na moeizaam 
onderhandelen tot stand is gekomen om grootschalige 
mensenrechtenschendingen, etnische zuivering of genocide 
tegen te gaan. Door de opdracht in de VN resolutie om de 
burgerbevolking in Libie te beschermen zo ver op te rekken 
dat de NAVO feitelijk en tot en met de dood van Kadhafie als 
luchtmacht van de rebellen diende, is het moeizame 
diplomatieke werk dat tot de aanvaarding van de 
Responsibility to Protect diende teniet gedaan. Deze 
rechtsgrond blijkt inmiddels niet meer bruikbaar voor de 
internationale gemeenschap om zich met de situatie in Syriƫ 
te bemoeien waar het regiem al enkele maanden vrij spel heeft 
om een geweldloze opstand van haar burgers neer te slaan. 

Ook werd, in ieder geval door de Franse regering, het in de 
VN-resolutie afgekondigde wapenembargo overtreden. Waar 
Kadhafi de afgelopen jaren al rijkelijk door het Westen van 
wapens was voorzien die tegen de rebellen werden ingezet, 
waren de rebellen de afgelopen maanden aan de beurt om vanuit 
het Westen bewapend te worden. Door deze twee 
bewapeningsgolven zijn inmiddels grote hoeveelheden wapens in 
dit land vrijgekomen die tot een verdere destabilisering van 
het land zullen leiden nu allerlei onder 40 jaar dictatuur 
gesmoorde interne conflicten aan de oppervlakte treden. Dat 
gevaar geldt niet alleen voor Libie zelf, maar ook voor haar 
instabiele buurlanden Tsjaad, Niger en Algerije waar het 
Westen al enkele jaren militair aanwezig is om zich daar 
schuil houdende Al Qaida cellen op te sporen en uit te 
schakelen. Een grootschalige, internationale 
wapeninzamelingsactie in deze regio zou volgens Kerk en Vrede 
bijzonder wenselijk zijn. Niet alleen voor de mondiale 
veiligheid, maar vooral ook ter bescherming van de 
burgerbevolking in de diverse landen. 

De opdracht de burgerbevolking van Libie te beschermen 
blijft ook gelden nu de door de rebellen gedomineerde 
overgangsregering aan de macht is. Blijkens recente 
rapportages van mensenrechtenorganisaties waaronder Amnesty 
International zullen de Westerse bondgenoten ook nu aan 
moeten dringen op een groter respecteren van de mensenrechten 
van alle Libische burgers en niet in de eerder gemaakte fout 
moeten terugvallen om een oogje dicht te knijpen nu gas en 
olie weer ongehinderd naar Europa kunnen stromen. 

Kerk en Vrede bepleit een blijvende, niet-militaire 
internationale betrokkenheid bij de opbouw van een nieuw, 
vrij en democratisch Libie waarbij de belangen van de 
burgerbevolking centraal zullen moeten staan.

-------

Noten voor de pers

nadere informatie: Jan Schaake, 030-2316666

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Kerk en Vrede
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst