[Vredeslijst] Fwd: Tentoonstelling Chris Lebeau

Omslag omslag op omslag.nl
Do Okt 6 13:29:04 CEST 2011


Doorgestuurd bericht.........


Tentoonstelling Chris Lebeau (1878-1945)

Kunstenaar en anarchist

Chris Lebeau was kunstenaar en anarchist. Maar kan men 
spreken van een
anarchistisch kinstenaar? Deze vraag komt aan de orde in de
tentoonstelling over deze veelzijdige kunstenaar in het 
Museum Willem
van Haren in Heerenveen.

Een expositie die mede georganiseerd is door het Ferdinand 
Domela
Nieuwenhuismuseum, dat symbiotisch is ondergebracht in het
Heerenveense museum.
Lebeau was afkomstig uit een gezin waar Domela vereerd 
werd en hij is
levenslang anarchist geweest.
Dit kwam vooral tot uiting in zijn persoonlijkheid zijn 
levenshouding
en zijn levensstijl van volstrekte onafhankelijkheid.
Zijn kunst is van een bijna onvoorstelbare verscheidenheid.
Van postzegels tot grote wandschilderingen, van batiks tot 
glas in
lood, van boekomslagen tot beeldhouwwerk, schilderijen, 
posters en
tekeningen zonder tal en van allerlei onderwerpen. Hij 
behoorde tot de
richting van De Nieuwe Kunst, de Nederlandse versie van de 
Jugendstil.
Voorts was hij voortdurend aan het experimenteren met 
technieken en
materialen.
Vooral in de jaren twintig vinden wij werk van hem in de 
libertaire
pers welke nog steeds opduiken in als illustraties in 
anarchistische
publicaties, evenals zijn antimilitaristische posters .

In de oorlog kwamen zijn kunstenaarschap, zijn anarchisme 
en zijn
onbuigzame levenshouding samen in zijn verzetwerk. Hij 
vervalste o.a.
persoonsbewijzen. Eenmaal gearresteerd bood men hem de 
vrijheid aan
als hij verklaarde voortaan af te zien van verzetswerk. 
Hij weigerde
en stierf kort voor de bevrijding in het concentratie kamp 
Dachau.

De tentoonstelling wordt geopend op 12 november en duurt 
t/m 29
januari. Het Domela Nieuwenhuisfonds verzoegt een 
publicatie over
Lebeau en de expositie. Museum Willen van Haren, 
Minckelersstraat
11, postbus 166, 8440 AD Heerenveen, tel . 0513.623408,
www.willemvanharen.nl

--Meer informatie over de Vredeslijst maillijst