[Vredeslijst] oproep protestactie bij Luchtmachtdagen 16 september

Jan Schaake jschaake op xs4all.nl
Vr Sep 9 17:46:54 CEST 2011


Kerk en Vrede roept op tot protestactie bij Luchtmachtdagen

Utrecht, 9 september 2011 – De vereniging Kerk en Vrede roept op tot een
protestactie bij de Luchtmachtdagen die op 16 en 17 september a.s. op de
vliegbasis Leeuwarden gehouden zullen worden. Op vrijdag 16 september
zullen bezoekers van 11 tot 14 uur langs de Poptawei met vredesvlaggen,
spandoeken en flyers gewezen worden op het feit:

Vrede komt niet uit de lucht vallen

Toen precies een jaar geleden jaar bekend werd gemaakt dat de
Luchtmachtdagen in 2011 in het eerste weekend van de jaarlijkse vredesweek
zouden vallen, schreef het bestuur van Kerk en Vrede de minister van
Defensie hierover verbijsterd te zijn. Al meer dan veertig jaar wordt
binnen de kerken en de bredere vredesbeweging in de laatste week van
september stilgestaan bij de noties van vrede en geweldloosheid. Een
eenzijdige, grootschalige, meerdaagse promotie-activiteit van de
Luchtmacht met een vliegshow en het tentoonstellen van verschillende
gevechts¬vliegtuigen, -helikopters en geleide wapens verhoudt zich op geen
enkele manier met de vrede en geweldloosheid die tijdens de Vredesweek
centraal staat.

Met de leus “De toekomst hangt in de lucht” wordt tijdens de komende
Luchtmachtdagen ten onrechte gesuggereerd dat gevechtsvliegtuigen vrede
zouden kunnen brengen. De luchtmacht kan een bijdrage leveren aan het ten
val brengen van regiems als die van Kadhafi in Libië, de Taliban in
Afghanistan en Saddam Hoessein in Irak. Maar van vrede in die landen is
geen sprake. Integendeel: een vreedzame toekomst hangt daar nog steeds in
de lucht.
Vrede wordt niet gezaaid door gevechtsvliegtuigen. Zij zaaien dood en
verderf, ook al kan dat uiteindelijk tot de val van een regiem leiden. De
burgerslachtoffers worden “bijkomstige schade” of collateral damage
genoemd. Uit onze eigen geschiedenis kennen we de bombardementen op
Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en ook Leeuwarden. De enige keer dat de
Nederlandse bevolking hoopvol naar boven keek was toen vliegtuigen
voedseldroppings uitvoerden. Oorlogshandelingen leiden tot trauma’s onder
burgers, vluchtelingen en ook onder militairen. Ook dat wordt als
“bijkomstige schade” afgedaan.

Vredeswerk zonder geweld
De huidige situatie in Libië, Irak of Afghanistan maakt duidelijk dat
bombardementsvluchten niet tot vrede leiden. Daar zijn andere maatregelen
voor nodig: diplomatie en ondersteuning bij economische en sociale
ontwikkeling. Maatregelen die ook en beter ingezet kunnen worden zonder
gewapende strijd. Dat zijn bijvoorbeeld de lessen van geweldloze
bewegingen als die Gandhi, Martin Luther King, de Val van de Muur in 1989
en die van de opstanden in Tunesië en Egypte eerder dit jaar.
Op zaterdag 17 september toont Peace Brigades International in Utrecht de
resultaten van haar geweldloze vredeswerk in diverse conflictgebieden. De
bezoekers van de luchtmachtdagen wordt opgeroepen ook eens daadwerkelijk
vredeswerk te bekijken: http://www.peacebrigades.nl/


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst