[Vredeslijst] AANKONDIGING: 10 SEPTEMBER AMSTERDAM, ALI ABUNIMAH

Wim Lankamp w.lankamp op hccnet.nl
Vr Sep 2 10:07:43 CEST 2011


UITNODIGING
Van harte nodigt het Nederlands Palestina Komitee u uit om op zaterdagmiddag
10 september een openbare bijeenkomst bij te wonen met 
Ali Abunimah
Palestijns activist, publicist en een van de drijvende krachten achter The
Electronic Intifada (die eerder in aanvaring kwam met minister van
Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal), woonachtig in Chicago.
Hij zal spreken over de kwestie van de toelating van de Staat Palestina tot
de Verenigde Naties, de Electronic Intifada/ICCO/Rosenthal-affaire en over
het offensief van Israel en zijn sympathisanten tegen critici van de
politiek van de Staat Israel en tegen de BDS-campagne.
De publicisten Anja Meulenbelt en David Cronin zullen als co-referenten
optreden.
datum:   zaterdagmiddag 10 september
plaats:    Singelkerk, Singel 452, Amsterdam-Centrum 
       te bereiken vanaf Amsterdam-CS met tramlijn 1, 2 of 5 
       (halte Koningsplein)
aanvang:  14.00 uur
Voor nadere informatie www.palestina-komitee.nl of 06 - 28916795 
Amsterdam, 31 augustus 2011
----------------------------------------------------------------------------
----
VERKLARING NPK INZAKE DE KWESTIE VAN DE STAAT PALESTINA
Indien erkenning door de Verenigde Naties van de Staat Palestina - op
initiatief van het Palestijns Nationaal Gezag (PNA) - zou plaatsvinden in de
context van erkenning van de rechten van het Palestijnse Volk - waaronder
het recht op terugkeer van de vluchtelingen en gelijke rechten voor de
Palestijnse staatsburgers van Israel - en concrete stappen ter
verwezenlijking van die rechten, dan zou het NPK voorstander van een
dergelijke erkenning zijn.
Aangezien uit niets blijkt dat daarvan sprake is - hetgeen impliceert dat de
meerderheid van het Palestijnse Volk van de verwezenlijking van zijn rechten
verstoken zal blijven - kan het NPK hierin geen positieve ontwikkeling zien.
Deze stellingname mag niet verward worden met de afwijzing door Israel en
zijn Westerse bondgenoten, die tegelijkertijd blijven weigeren op te treden
tegen Israels structurele schending van het internationaal recht, dan wel
daaraan steun verlenen.
Nederlands Palestina Komitee - juli 2011
Zie hierbij vooral de vervolgartikelen via
http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/323
----------------------------------------------------------------------------
----
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst