[Vredeslijst] NIEUWSBRIEF

Hans Feddema hansfeddema op tiscali.nl
Wo Jul 20 22:26:22 CEST 2011>Beste Lezer,
>
>Enkele keren per jaar ontving u per e-mail deze nieuwsbrief met betrokken
>artikelen van mijn hand, die vaak ook verschenen in meer of minder
>algemeen gelezen dagbladen of tijdschriften. Die artikelen worden sinds
>enige tijd gepubliceerd op mijn nieuwe website. Deze nieuwsbrief is
>voorlopig de laatste; om toch op de hoogte te blijven zodra een nieuw
>artikel verschijnt op mijn site, kunt u zich aanmelden door rechtsboven
>op de site uw e-mailadres in te vullen:  http://www.hansfeddema.nl U
>ontvangt dan een automatisch gegenereerde e-mail zodra de site wordt
>ververst. Meld u zich dus aan.
>
>Tevens wil ik u erop wijzen dat ik sinds kort actief ben op Twitter. Mijn
>Twitter-adres is @hansfeddema. Op http://www.twitter.com/hansfeddema ziet
>u een overzicht van al mijn eerdere tweets. Twitter heeft in deze tijd
>van haast het voordeel dat we met een enkele zin elkaar aan het denken
>kunnen zetten over iets filosofisch, over het leven, ja ook over
>politiek. Een enkele gedachte, ja soms ook een toepasselijk citaat, kan
>meer impact hebben dan een lang artikel.
>
>De inhoud van het artikel in deze nieuwsbrief spreekt voor zich. We zijn
>als met de Amerikaans-Britse inval in Irak in- of expliciet betrokken bij
>een oorlog. Het onder meer in Het Parool verschenen artikel roept op tot
>bewustwording van onze betrokkenheid bij de burgeroorlog in Libië en ook
>reflectie ­ of liever activisme ­ over hoe te komen tot een bestand en te
>onderhandelen om het bloedvergieten te stoppen.
>
>Met hartelijke groet
>
>Hans Feddema
>
>-------
>
>Onderhandelen enige optie om levens te redden in Libië
>
>Ruim honderd dagen duurt de NAVO-interventie in Libië nu al, en nog
>steeds is er geen zicht op een oplossing. Wel zijn er inmiddels meer dan
>tienduizend doden te betreuren. Het verzoek om aanhouding van Kadhafi
>door het Internationaal Strafhof (ICC) is op zich prima. Misdaden tijdens
>een oorlog zijn van alle tijden ­ volgens een recent rapport van Human
>Rights Watch maakten naast de troepen van Kadhafi ook de rebellen zich er
>aan schuldig ­, en het Internationaal Strafhof heeft daarin een
>afschrikwekkende werking. Maar zo¹n verzoek te laten uitgaan tijdens een
>oorlog vind ik niet handig. Partijen hebben dan de neiging zo¹n verzoek
>tot aanhouding te gebruiken in hun (psychologische) oorlog jegens de
>ander. Niet handig, juist ook omdat de rechtspraak onafhankelijk dient te
>zijn. ŒKadhafi heeft elke legitimiteit verloren¹, zeggen politici nu al
>enige tijd elkaar na. Ook minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken
>en zijn collega Hans Hillen van Defensie doen dat, ook al neemt die
>laatste afstand van het Œwillen¹ en Œkunnen wegbombarderen van Kadhafi¹.
>
>
>Al tijdens een oorlog voor rechter spelen jegens de tegenstander, zonder
>dat deze veroordeeld is, is des te vreemder nu er in die oorlog sprake is
>van een complete patstelling. Ik voorspelde dat al in maart, waarbij ik
>betoogde dat met de interventie de stammensituatie in Libië niet werd
>onderkend. Het kabinet-Rutte zegt in zijn artikel-100-brief medio juni
>dat Œalle politieke inspanningen gericht zijn op het aftreden van
>Kadhafi¹. Ik ben vóór democratie en vrijheid en dus bepaald geen fan van
>Kadhafi, maar het mandaat dat de VN-Veiligheidsraad heeft gegeven, laat
>op de val van Kadhafi gerichte acties niet toe.
>
>Het Westen misbruikt VN-resolutie 1973 in die zin, dat de NAVO in feite
>fungeert als de luchtmacht van de rebellen en partij kiest in de oorlog.
>Ook door van de rebellen ­ zonder echt te weten waar deze politiek staan
>­ hun eis van regime change over te nemen. Partij worden in een oorlog
>is, los van 1973, polemologisch een Œdoodzonde¹. Nu zegt genoemde
>artikel-100-brief zelfs expliciet dat de Œoppositiekrachten qua
>aantallen, materieel en organisatie onvoldoende capaciteit hebben en
>sterk afhankelijk zijn van de NAVO-operatie¹. Het Westen houdt hen dus op
>de been. Maar het geld raakt op. Zelfs Engeland begint te twijfelen aan
>het perspectief van de NAVO-missie. De rebellen klagen over gebrek aan
>geld en wapens. Frankrijk geeft hun nu openlijk wapens, iets wat de
>Amerikanen weigeren als zijnde strijdig met VN-resolutie 1973, die juist
>een wapenembargo vraagt. Moskou protesteerde dan ook tegen de actie van
>Frankrijk.
>
>De Veiligheidsraad onderkende dat de Libische dictatuur
>internationaalrechtelijk een gewelddadige opstand ­ we vergeten vaak dat
>hiervan sprake is en dat die opstand meer te maken heeft met
>stammenrivaliteit dan met de Arabische lente ­ op zich wel mag proberen
>neer te slaan, alleen niet met wreed- of bruutheid. Vandaar de eis van de
>raad te streven naar een wapenstilstand, iets wat ook de Afrikaanse Unie
>vraagt. En toch werd afwijzend gereageerd op het Libische voorstel van 25
>mei in een brief aan Spanje, waarin hierom expliciet werd gevraagd.
>Onthullend die afwijzing, vooral voor het Westen. Italië zei eind juni
>niet voor niets dat een bestand Œde weg kan vrijmaken voor politieke
>onderhandelingen¹. Italië kent als oude kolonisator het land en ook de
>bedoeïenentrots van Kadhafi.
>
>Nogmaals, de oorlog zit in een patstelling. De rebellen hopen met steun
>van de NAVO het hele land te kunnen krijgen, hoeveel extra mensenlevens
>dat ook kost. Maar moet het Westen zich als derde partij niet richten op
>het redden van die mensenlevens, en op hoe te komen tot vrede, ook al
>betekent dit mogelijk een tweedeling van het land? Een dictator vanuit
>wraak of haat geen uitweg bieden, is vanuit de vredesoptiek niet slim.
>Het verlengt het bloedvergieten, omdat een dictator in zo¹n geval dan
>algauw geneigd is zich Œdood te vechten¹.
>
>Wat me verbaast, is dat van de westerse regeringen die deelnemen (of half
>meedoen zoals Nederland, terwijl Duitsland weigerde) dat niet of te
>weinig inzien. Zo gaat dat in een oorlog. Maar is dit niet de politiek
>van het sentiment (of van de onderbuik) in plaats van die van vrede? Of
>de politiek van (westerse) macht? Deze gevoelens speelden ook mee in
>2003, toen we ons ook bijna allen keerden tegen een brute en bluffende
>dictator, namelijk Saddam Hoessein. Het werkte niet, want het werd een
>drama, ook al viel de dictator. In plaats van hiervan te leren, vallen we
>nu weer in dezelfde valkuil ­ ten koste van mensenlevens.
>
>Er zijn al twintigduizend doden gevallen, zo niet meer, mede ook doordat
>de NAVO ­ haar goede bedoelingen ten spijt ­ door de bombardementen
>indirect de burgeroorlog heeft verlengd. Zo gaat dat als het recht, in de
>woorden van Geert-Jan Knoops, Œspeelbal wordt van de politiek¹. Hoe dan
>ook, voortzetting van de strijd doet het aantal doden sterk toenemen,
>zeker als Tripoli (twee miljoen inwoners) inzet van de strijd wordt.
>Nederland is in het kader van de NAVO-operatie daarvoor
>medeverantwoordelijk. Zelfs méér nog dan door de politieke steun die ons
>land in 2003 gaf aan de invasie in Irak, waarover het
>kabinet-Balkenende-Bos in eerste instantie dreigde te vallen. Laat ons
>land daarom net als Italië, Noorwegen of Zuid-Afrika wat Œvredesactiever¹
>zijn en de NAVO bewegen te komen tot een bestand tussen beide partijen.
>
>Merkwaardig dat partijen als GroenLinks zo stil zijn en op dit punt geen
>initiatieven ontplooien. Met elke tegenstander moet je tenslotte
>onderhandelen. Kadhafi¹s dochter Aïsha zei op 1 juli tegen een Franse
>tv-zender daartoe bereid te zijn. De Libische premier Al-Baghdadi zei in
>de Franse krant Le Figaro van 15 juli ook Œte willen praten, zonder dat
>Kadhafi of zijn clan zich daarmee bemoeit¹. Rusland en de Afrikaanse Unie
>(premier Zuma van Zuid-Afrika) doen tevens hun best de beide partijen om
>de tafel te krijgen, en oefenen daartoe druk uit op de NAVO. Waarom niet
>daarop ingaan? Elke oorlog stopt zo. Dialoog is altijd de uiteindelijke
>optie. Als de NAVO hiervoor kiest, zullen de rebellen (moeten) volgen.
>
>Dit artikel verscheen op 12 juli in Het Parool onder de titel
>ŒOnderhandelen enige optie Libië¹ en in Civis Mundi van 12 juli onder kop
>ŒVal van Kadafi? Het gaat toch om beschermen burgers?¹. Andere versies
>verschenen in Friesch Dagblad (begin juni), in NRC Handelsblad van 28
>juni (een ingekorte versie), in De Linker Wang en in VredesMagazine,
>beide van medio juni, en ten slotte als discussieartikel op de website
>van de Volkskrant.
>
>

Meer informatie over de Vredeslijst maillijst