[Vredeslijst] Haagse rechter wil meer informatie over Vredesvlagincident

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Ma Jun 20 21:11:02 CEST 2011


(20 juni 2011 - Bericht van vereniging Kerk en Vrede)

P E R S B E R I C H T

Haagse rechter wil meer informatie over Vredesvlagincident

Utrecht / Den Haag, 20 juni 2011 - 
De rechtszaak vanochtend tegen Kerk en Vrede voorzitter Henk 
Baars naar aanleiding van het tonen van een Vredesvlag op 
Veteranendag 2009 is aangehouden. De Haagse kantonrechter 
eist van het Openbaar Ministerie een uitgebreider proces 
verbaal waarin het optreden van de politie tegen Henk Baars 
rond die Vredesvlag nader wordt beschreven en toegelicht.

Zaak ten onrechte ingeperkt 

De zaak stond maandagochtend op de rol als een 'eenvoudig 
zaakje tussendoor'. En zo probeerde de officier van justitie 
de kwestie ook te schetsen. Baars had niet voldaan aan het 
verzoek van de politie om zich te identificeren, ontkende dat 
ook niet en kon daarmee eenvoudig schuldig worden bevonden 
aan een strafbaar feit. Het verzoek van de verdediging om de 
betreffende politieman op te roepen om nader tekst en uitleg 
te geven, vond hij niet nodig en het zou bovendien een 
verspilling van schaarse middelen zijn om een politieman een 
ochtend op de rechtbank te laten verblijven. 

De advocaat van Henk Baars, Meindert Stelling, vond dit een 
onacceptabele inperking van de zaak en in feite zelfs een 
vervalsing van het dossier. De kwestie van het wel of niet 
kunnen identificeren kwam voort uit en was onlosmakelijk 
verbonden met het door de politieman verzwegen vlagincident 
waarin hij Henk Baars had verordineerd een door deze over een 
dranghek gehangen regenboogkleurige vredesvlag te 
verwijderen. Toen deze hem naar de rechtsgrond hiertoe vroeg 
was het - ook door een bij dit gebeuren aanwezige journalist 
van het Nederlands Dagblad opgetekende - antwoord dat het 
tonen van een vredesvlag bij voorbijmarcherende veteranen 
respectloos zou zijn. 

Volgens de verdediging gaat het hierom in deze zaak om een 
flagrante schending van de vrijheid van meningsuiting. Het 
staat eenieder vrij om zijn of haar mening publiekelijk te 
uiten en een politiefunctionaris dient hierover bij het 
bewaren van de openbare orde geen inhoudelijk oordeel te 
hebben. Zowel de opdracht de vlag te verwijderen als die om 
zich te identificeren zijn volgens de advocaat niet meer dan 
vormen van intimidatie en machtsmisbruik. Overigens 
verklaarde de officier ook impliciet in zijn betoog dat het 
verzoek om een identificatiebewijs door de politieman te 
maken had met een het feit dat een grotere groep mensen zich 
met de zaak was gaan bemoeien. En met de politie moet je geen 
hele gesprekken aangaan, aldus de officier. 'Daar is ze niet 
voor.' 

Publieke steun 

Dat de zaak van een breder belang was, bleek niet alleen uit 
de beslissing van de rechter om de zaak aan te houden, maar 
ook uit het feit dat de publieke tribune uitpuilde met mensen 
vanuit de Haagse en landelijke kerken en vredesbeweging. Al 
voor aanvang van de rechtszaak hadden zich enkele tientallen 
mensen bij de ingang van het Paleis van Justitie verzameld om 
daar met het tonen van vredesvlaggen het recht op de vrijheid 
van deze bescheiden vorm van meningsuiting te benadrukken. 
Binnen enkele minuten stond daar ook een politieman bij die, 
na telefonische consultatie van zijn meerderen, meedeelde dat 
deze actie zich op het randje van een niet aangemelde 
demonstratie bevond maar dat hij er, gezien de tekst op de 
vlaggen, 'vrede mee kon hebben'. Hoewel dit keer positief, 
was ook deze beslissing gebaseerd op een inhoudelijke mening 
van de politiefunctionaris. 

Bij het binnentreden van het gerechtsgebouw moesten de 
meegebrachte vlaggen worden ingeleverd. De advocaat mocht de 
zijne behouden, omdat hij deze wilde aanvoeren als 
bewijsmateriaal. 

Oproep tot actie 

Overigens liet de officier in zijn betoog doorschemeren dat 
de Haagse politie bij Veteranendag altijd was voorbereid op 
verstoringen van de openbare orde door tegenstanders van het 
militaire apparaat. Daartoe hield men van alles achter de 
hand en was de politie zo'n dag extra alert op alles dat ook 
iets in die richting wees. 'En dan blijkt het enige dat je 
ziet zo'n lullige vredesvlag te zijn,' aldus de officier. 

De vereniging Kerk en Vrede interpreteert dit als een oproep 
om op de komende Veteranenendag (aanstaande zaterdag, 25 
juni) massaal de Vredesvlag uit te steken. Bij langs de kant 
van het nationale defile in Den Haag, bij manifestaties 
elders in het land of gewoon vanuit het eigen woonhuis. Om 
juist ook op deze dag uiting te geven aan de mening dat vrede 
tot stand dient te komen via geweldloze weg en niet via de 
inzet van militairen. Vredesvlaggen (met de woorden 'VREDE', 
'PEACE' of 'PACE') zijn nog altijd te koop bij Kerk en Vrede. 

- Kerk en Vrede is inmiddels al 87 jaar een vereniging van 
mensen binnen en buiten de kerken die zich inzetten inzetten 
voor ontwapening en geweldloosheid. Ze werd opgericht in 1924 
en is daarmee de oudste nog steeds bestaande 
vredesorganisatie in Nederland. 

- Henk Baars woont in Den Haag, werkt daar bij de 
Protestantse stichting voor Stad en Kerk (STEK) en gaat 
regelmatig voor in de Haagse Rooms-Katholieke Dominicuskerk.

-------

Noten voor de pers

- Meer informatie over de exacte gang van zaken op 27 
juni 2009, foto's van de vlaggenactie hedenochtend en de 
pleitnota van de advocaat is te vinden op de website van Kerk 
en Vrede. http://www.kerkenvrede.nl/

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor vereniging Kerk en Vrede
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst