[Vredeslijst] Kom ook op 20 juni met vredesvlaggen naar rechtbank Den Haag

Jan Schaake jschaake op xs4all.nl
Do Jun 9 16:54:53 CEST 2011


Op maandagochtend 20 juni a.s. om 10.15 uur moet Kerk en Vrede voorzitter
Henk Baars voor de Haagse kantonrechter (Prins Clauslaan 60) verschijnen
vanwege een vlagincident dat zich twee jaar eerder in Den Haag heeft
voorgedaan.

Daar organiseerde Kerk en Vrede op Veteranendag, 27 juni 2009, een
alternatieve veteranendag “Gedane zaken nemen een keer” over hoe de
Nederlandse politiek en samenleving omgaat met militaire conflicten uit
het verleden. Vaak ook nog over de ruggen van de destijds uitgezonden
militairen.

Toen de veteranen langs de Boskantkapel, de plaats van samenkomst,
marcheerden, stonden deelnemers aan deze bijeenkomst met regenboogkleurige
vredesvlaggen langs de kant van de weg. Zij werden verordineerd die
vlaggen weg te halen en toen ze dat niet (onmiddellijk) deden, werd Henk
Baars beboet.

Daarbij werd hem en andere deelnemers door een politieman toegevoegd dat
“Dankzij deze mensen hebben wij nu vrijheid van meningsuiting. U moet die
vlag direct weghalen.” Hij zag de tegenstrijdigheid tussen beide
opmerkingen kennelijk niet in: uit dankbaarheid voor de vrijheid van
meningsuiting moet de vredesbeweging die dag maar even haar mening voor
zich houden.

Omdat op de politieagent geen enkele (andere) reden heeft aangevoerd
waarom het verwijderen van vredesvlaggen langs de route van een militaire
optocht gewenst was, beschouwt Kerk en Vrede deze verordening als een
flagrante schending van de - overigens niet door militairen - bevochten
vrijheid van meningsuiting, dat zij en deze zaak heeft laten voorkomen,
daarin ondersteund door Meindert Stelling, die meer processen heeft
gevoerd tegen ontoelaatbare inperkingen van demonstratievrijheden.

Kerk en Vrede roept zoveel mogelijk mensen op om op maandagochtend 20 juni
a.s. vanaf 9.45 uur met een regenboogkleurige vredesvlag te demonstreren
op de stoep van de Rechtbank in Den Haag. Mensen die (nog) geen vredesvlag
hebben, kunnen er ter plekke één aanschaffen of dat vooraf doen bij Kerk
en Vrede.

Voor foto's en achtergronden zie: www.kerkenvrede.nl

Meer informatie over de Vredeslijst maillijst