[Vredeslijst] FW: Religion: a threat for women's rights or a driving force for social change and women's peace activism?

Omslag omslag op omslag.nl
Do mei 12 21:52:46 CEST 2011


From: Josť de Vries
Sent: dinsdag 10 mei 2011 10:24
To: Josť de Vries
Subject: Religion: a threat for women's rights or a driving 
force for social change and women's peace activism?[English below - Apologies for cross-posting][Excuses als u deze uitnodiging dubbel ontvangt]Beste vrienden, collega's,Om de Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening 
te vieren, nodigen IFOR's Women Peacemakers Program, in 
samenwerking met het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, 
Multicultural Women Peacemakers Netwerk en Cordaid, u van 
harte uit om deel te nemen aan het seminar:Vredesopbouw en Spiritualiteit: De noodzaak van een 
genderperspectief

Religie: een bedreiging voor vrouwenrechten of een kracht 
voor verandering en vredesactivisme van vrouwen?De middag zal beginnen met een plenair debat (in het 
Engels), met de volgende gastsprekers:

-     Hansuli Gerber - International Fellowship of 
Reconciliation (IFOR)

-     Cassandra Balchin - Association for Women's 
Rights in Development (AWID)

-     Farida van Bommel - Multicultural Women 
Peacemakers Network

-     CordaidHet debat zal zich richten op vredesopbouw vanuit religie 
en interreligieus denken; de rollen van vrouwen hierin, de 
moeilijkheden die zij tegenkomen in hun vredeswerk en 
strategiŽn die ze (kunnen) gebruiken om hiermee om te gaan.Na het plenaire debat en netwerk gelegenheid, zullen er 
twee verschillende workshops gelijktijdig plaatsvinden:

- Inzet voor vrede: religie en spiritualiteit als 
inspiratiebron

door het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede - Voertaal: 
Nederlands- Interreligieuze Vredesopbouw: een voorbeeld van de 
Filippijnen: Mindanao 'Tri-People Peace' door het 
Multicultural Women Peacemakers Network

Details:

Datum: 26 Mei, 2011

Tijd: 14.00 - 18.00 uur (zaal open om: 13:30 uur)

Lokatie: Idazaal, Den Haag(www.idazaal.nl/ 
<http://www.idazaal.nl/> )

Voertalen: Engels en Nederlands

Let op: registratie voor de workshops is verplicht - er 
zijn beperkte plekken beschikbaar.Voor meer informatie, en registratie voor workshops, kunt u 
een email sturen naar Josť de Vries (j.devries op ifor.org) of 
kijken op onze website: www.ifor.org/WPP

Meer informatie over sprekers, workshops en organisaties 
kunt u bijgevoegd in deze email vinden.We kijken er naar uit u (weer) te mogen begroeten op 26 Mei!Vriendelijke groeten,

Josť de Vries

IFOR's Women Peacemakers Program

English:

Dear friends, colleaguesTo celebrate the International Women's Day for Peace and 
Disarmament, IFOR's Women Peacemakers Program, in 
collaboration with the Platform Women and Sustainable 
Peace, the Multicultural Women Peacemakers Network and 
Cordaid, cordially invite you to participate in the seminar:Faith-Based Peacebuilding: The Need for a Gender 
Perspective -

Religion: a threat for women's rights or a driving force 
for social change and women's peace activism?This afternoon seminar will start with a plenary debate (in 
English) with the following guest speakers:

-     Hansuli Gerber - International Fellowship of 
Reconciliation (IFOR)

-     Cassandra Balchin - Association for Women's 
Rights in Development (AWID)

-     Farida van Bommel - Multicultural Women 
Peacemakers Network

-     CordaidThe debate will focus on faith-based and interfaith peace 
building, women's roles in this and strategies to deal with 
the obstacles women face in their peace work.After the plenary debate, and informal sharing, two 
different workshops will take place simultaneously:

- Peacebuilding: Religion and Spirituality as a Source of 
Inspiration
by Platform Women and Sustainable Peace. Language: Dutch- Interfaith Peacebuilding: A Case Study from The 
Philippines: Mindanao Tri-People Peace
by Multicultural Women Peacemakers Network

Details:

Date: May 26, 2011

Program: 14.00 - 18.00 (location open at: 13:30)

Place: Idazaal, The Hague - The Netherlands 
(www.idazaal.nl/ <http://www.idazaal.nl/> )

Languages: English and DutchPlease note: only limited places available and registration 
via email is requiredFor more information and registration for workshops, kindly 
send an email to Josť de Vries (j.devries op ifor.org 
<mailto:j.devries op ifor.org> ) or check www.ifor.org/WPP 
<http://www.ifor.org/WPP> .Please find more information on the speakers and the 
organizing groups attached.Kindly disseminate this invitation further within your own 
network.Looking forward to meeting you on May 26!

Warmest wishes

Josť de Vries

IFOR's Women Peacemakers ProgramKind regards

Josť de Vries

WPP Information OfficerInternational Fellowship of Reconciliation

Women Peacemakers Program

Spoorstraat 38
1815 BK Alkmaar
The Netherlands / Pays-Bas
tel +31 (0)72 512 3014 / fax +31 (0)72 515 1102
j.devries op ifor.org <mailto:j.devries op ifor.org>
www.ifor.org/WPP <http://www.ifor.org/WPP>Find us on Facebook: IFOR Women Peacemakers ProgramInternational Fellowship of Reconciliation

Women Peacemakers Program (WPP)Without peace, development is impossible, and without 
women, neither peace nor development can take place.The Women Peacemakers Program (WPP) empowers women 
world-wide through gender-sensitive nonviolence training 
and education.WPP is a program of the International Fellowship of 
Reconciliation (IFOR). Founded in 1919, IFOR is an 
inter-faith movement committed to active nonviolence, with 
branches and affiliates in 43 countries. IFOR has 
consultative status at the United Nations (ECOSOC) and has 
included six Nobel Peace Prize Laureates among its members.


========

-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst