[Vredeslijst] Paasmars 2011: effecten van uraniumverrijking en wapenproductie

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Ma Apr 25 23:28:39 CEST 2011


(25 april 2011 - Bericht van VEDAN/Enschede voor Vrede)

P E R S B E R I C H T

Paasmars 2011: effecten van uraniumverrijking en wapenproductie

Almelo, 25 april 2011 - 
Zo’n 100 mensen namen op PaasMaandag 25 april deel aan de 
jaarlijkse Paasmars voor vrede en ontwapening die dit jaar in 
Almelo werd gelopen. De demonstratie begon om 12.00 uur met 
een groet vanuit Gronau waar één van de 11 Duitse Paasmarsen 
werd gelopen.

Een tweede inleiding richtte zich tegen de studierichting 
vrede en veiligheid waarmee ook het Regionaal Opleidings 
Centraal van Twente zich aan Defensie heeft verbonden voor 
het opleiden van aankomend militairen die volgens 
internationale verdragen vanwege hun leeftijd onder de 18 
jaar onder het verbod op kindsoldaten zouden vallen. 
Überhaupt is het volgens de inleidster, José van Leeuwen, 
schrijnend om te zien hoe defensie via open dagen en 
onderwijspakketten jonge kinderen voor een baan bij de 
krijgsmacht tracht te interesseren terwijl zij nog geen weet 
hebben van waar het bij oorlogen werkelijk om gaat. 

Vervolgens trok het gezelschap in een lange stoet dwars door 
de Almelose binnenstad waar vanwege het mooie zomerweer 
massaal aanwezige terrasbezoekers werden geconfonteerd met 
diverse spreuken zoals “Geen vrede met kernenergie” en “De 
een z’n brood is de ander z’n dood”. 

Bij de voormalige Urenco-ingang aan de Planthofsweg, 
tegenwoordig die van de Urenco dochters Enrichment Technology 
en Aeronamic, hield de stoet weer even halt en vertelde Frank 
Slijper van Campagne tegen Wapenhandel over de rol van 
Almelose bedrijven als Aeronamic en VDL Enabling Systems bij 
de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Niet alleen 
verdienen zijn miljoenen aan deze nieuwe gevechtsvliegtuigen 
waarvan sommige zijn besteld door het Turkse en Israëlisch 
leger die ze ongetwijfeld zullen gebruiken in hun 
asymmetrische oorlog met de Koerdische en Palestijnse 
bevolking, beide bedrijven lobbyen ook sterk om de 
Nederlandse deelname in het project gaande te houden hoewel 
eigenlijk niemand kan uitleggen waarom Nederland mee zou 
moeten blijven doen in dit miljarden verslindende bedrijf. 

Vervolgens spraken Ab Bos en Gerda Minkjan over de wijze 
waarop de regio feitelijk een vliegveld krijgt opdrongen 
zonder dat iemand uit kan leggen hoe dat zou kunnen renderen. 
Daarbij werd ook nog kort ingegaan op het mogelijke militaire 
medegebruik van het te heropenen vliegveld Twente. 

De laatste stop was Urenco waar Dirk Bannink van het 
Landelijk Platform Tegen Kernenergie inging op de rol van 
Urenco in de hele kernenergieketen en hoe Urenco haar 
marktsegment in de wereld van de uraniumverrijking fors 
uitbreidt. Tot slot herdacht Tiny Hannink de slachtoffers van 
de kernrampen van Tsjernobyl (vandaag 25 jaar geleden) en 
van Fukushima (anderhalve maand geleden). 

Een kleine delegatie reisde vervolgens nog door naar Gronau 
om aan het einde van de daargelopen Paasmars een groet vanuit 
de Paasmars in Almelo over te brengen. 

Foto's: http://vredessite.nl/nieuws/2011/paasmars.html 

Meer info: http://vredessite.nl/paasmars/2011/

-------

Noten voor de pers

Meer informatie: 

Jan Schaake, 030-2316666

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor VEDAN/Enschede voor Vrede
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst