Vanavond protest tegen uitbreiding Nederlandse deelname Libië oorlog

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do Mrt 31 11:33:47 CEST 2011


(31 maart 2011 - Bericht van Kerk en Vrede)

P E R S B E R I C H T

Vanavond protest tegen uitbreiding Nederlandse deelname Libië oorlog

Den Haag, 31 maart 2011 - 
Vanavond bespreekt de Tweede Kamer voor de tweede keer in 
tien dagen en binnen 24 uur na het verschijnen van een zgn. 
artikel 100 brief de steeds verdergaande Nederlandse 
deelname aan de NAVO-operatie tegen Libië. Wij roepen de 
Kamer via een picketline van 19 tot 20 uur op het Plein in 
Den Haag op om tegen deze militaire steun aan de 
NAVO-campagne te stemmen. 

STOP DE OORLOG - STOP DE GEWELDSPIRAAL 

De picketline wordt gerganiseerd door o.a. Kerk en Vrede, 
het Haags Vredes Platform en de SP.

Op de achtste verjaardag van de aanval in Irak hebben 
westerse troepen opnieuw een Arabisch land aangevallen. Weer 
zeggen ze vrijheid te brengen. Weer zeggen ze burgers te 
beschermen. Maar als eerdere ervaringen van militair 
ingrijpen ons iets hebben geleerd, is het dat bommenwerpers 
geen bevrijding brengen. Eerder escalatie en 
burgerslachtoffers. 

De interventie in Libië zal grote gevolgen hebben voor het 
verloop van de opstanden in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika. Westerse mogendheden hebben een lange 
geschiedenis van kolonialisme en steun aan dictaturen in de 
regio. Door zich nu met militaire macht in het conflict te 
mengen zullen zij de democratiseringsbewegingen eerder 
vergiftigen dan versterken. Juist ook uit solidariteit met 
deze bewegingen verwerpen wij de militaire interventie en de 
steeds verdergaande Nederlandse rol hierin. 

We zagen de afgelopen maanden een domino-effect van 
geweldloze burgeropstanden in de Arabische regio die elkaar 
over en weer beïnvloedden. De militaire partijkeuze van het 
Westen en haar Arabische bondgenoten voor het verzet in 
Libië enerzijds en voor onderdrukkende regiems in de 
Golfregio (Saoedi Arabië, Bahrein) anderzijds leidt tot een 
gewelddadige escalatie van het conflict waarbij niet de 
wensen van de burgerbevolking maar de belangen van het Westen 
voorop staan. 

In plaats van ons voortvarend een nieuwe oorlog in te 
vliegen zou de regering een einde moeten maken aan de 
wapenhandel met dictaturen en initiatieven moeten steunen die 
gericht zijn op het indammen van het geweld.

-------

Noten voor de pers

Meer informatie bij Jan Schaake (Kerk en Vrede): 
003-2316666. 

Website: http://www.kerkenvrede.nl/

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Kerk en Vrede
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst