[Vredeslijst] Fwd: IKV Pax Christi-persbericht: Oecumenische raden pleiten voor terugtrekking Amerikaanse kernwapens uit Europa [Maas op ikvpaxchristi.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Do Mrt 17 23:20:32 CET 2011


Op 17-03-11 14:23:33 schreef Helma Maas:

PERSBERICHT
Utrecht, 17 maart 2011

Oecumenische raden pleiten voor terugtrekking Amerikaanse 
kernwapens uit Europa

Vier grote internationale en nationale oecumenische 
organisaties hebben de NAVO gevraagd om de resterende 
Amerikaanse tactische kernwapens uit Europa te verwijderen. 
Het gaat om ca. 200 kernwapens die in vijf landen liggen 
opgeslagen, waaronder Nederland. De brief is gericht aan 
NAVO secretaris generaal Rasmussen en is getekend door de 
Wereldraad van Kerken, de Conferentie van Europese Kerken, 
en de nationale Raden van Kerken van de Verenigde Staten en 
van Canada.

De vier raden zijn teleurgesteld door de te zwakke steun 
van de NAVO voor het doel van een kernwapenvrije wereld, 
zoals dat ondermeer door president Obama in april 2009 in 
een rede in Praag is bepleit. Zij hebben al twee keer 
eerder bij de NAVO gepleit voor het beŽindigen van de rol 
en aanwezigheid van de tactische kernwapens, die een 
overblijfsel zijn uit de Koude Oorlog. Maar nog niet eerder 
hebben zij zulke gedetailleerde voorstellen gedaan. De 
aanleiding voor de nieuwe brief is dat de NAVO dit jaar het 
kernwapenbeleid zal herzien als deel van het algehele 
verdedigings- en afschrikkingsbeleid van de NAVO. Vorig 
jaar bestond daarover grote verdeeldheid, toen de NAVO een 
nieuw Strategisch Concept moest vaststellen voor de komende 
tien jaar. Op een NAVO top in 2012, vermoedelijk in 
Chicago, moeten definitieve besluiten vallen.

De vier raden bepleiten dat de NAVO het nieuwe Amerikaanse 
beleid moeten overnemen dat bepaalt dat kernwapens nooit 
ingezet zullen worden tegen niet-kernwapenlanden die zich 
aan de verplichtingen van het Non-Proliferatie Verdrag 
houden. In het vorige Strategische Concept dienden 
kernwapens nog ter afschrikking van elke vorm van oorlog, 
dus ook van niet-nucleaire aanvallen. Voorts stellen de 
vier raden dat naast de aanwezigheid van Amerikaanse 
tactische kernwapens in Europa ook alle andere samenwerking 
bij nucleaire taken met niet-kernwapenlanden wordt 
beŽindigd. De NAVO zou daarmee een eind maken aan alle 
twijfels over het schenden van het Non-Proliferatie Verdrag 
(NPV), dat elke vorm van overdracht van kernwapens aan 
niet-kernwapen-landen verbiedt. Bovendien zou het aantal 
landen in de wereld met kernwapens op hun grondgebied 
verminderd worden van de huidige 14 tot 9.

De vier raden uiten ook hun zorgen over het grote aantal 
Russische tactische kernwapens, maar zij vragen zowel de 
NAVO als Rusland om maatregelen te nemen zonder op elkaar 
te wachten. Het gevaar bestaat dat stappen afhankelijk 
worden van zeer complexe en langdurige onderhandelingen. 
Ook de Amerikaanse president Obama en de Russische 
president Medvedev zijn door de vier raden aangeschreven.

IKV Pax Christi is verheugd over deze samenwerking tussen 
de vier oecumenische organisaties, die samen zo'n 200 
lidkerken in Europa en Noord-Amerika vertegenwoordigen.
Noot voor de pers, niet voor publicatie: voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Merijn de Jong, IKV 
Pax Christi, via 06-53221120 of dejong op ikvpaxchristi.nl.

De volledige tekst van de brief vindt u hier: 
http://www.ikvpaxchristi.nl/news/?v=2&cid=1&id=1248&lid=3.


-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst