[Vredeslijst] Irak acht jaar na de invasie: hoe staat het nu met de vrijheid en democratie?

Jan Schaake jschaake op xs4all.nl
Wo Mrt 9 15:02:02 CET 2011


Irak acht jaar na de invasie: hoe staat het nu met de vrijheid en democratie?

Utrecht, 9 maart 2011 - Op zaterdag 19 maart 2011, exact acht jaar na het
begin van de oorlog tegen Irak, organiseren Kerk en Vrede en de
Basisbeweging Nederland van 11.00 tot 13.00 uur in de Wijkplaats in
Utrecht (Joh. Camphuysstraat 101, op de hoek met de Kanaalstraat) een
bijeenkomst over de huidige situatie in Irak met Yousif Thomas Mirkis die
voor deze gelegenheid (en voor een ontmoeting met de Raad van Kerken in
Nederland, één dag eerder) uit Bagdad is overgekomen.

Toen er geen massavernietigingswapens werden gevonden werd de
rechtvaardiging van de oorlog tegen Irak al snel gezocht in het brengen
van vrijheid en democratie aan de Iraakse bevolking. Een langdurige
bezetting van het land en een voortdurende reeks aanslagen domineren
echter de praktijk. En ook in Irak gaan mensen, geďnspireerd door de
gebeurtenissen in Tunesië en Egypte, de straat op om politieke
hervormingen te eisen. Kortom: wat is er nu eigenlijk terecht gekomen van
“de bevrijding van Irak”.

Een half jaar voor het begin van de oorlog tegen Irak bracht een delegatie
vanuit onder andere Kerk en Vrede en de Basisbeweging Nederland een bezoek
aan Bagdad en Mosul. In Bagdad ontmoetten zij Yousif Thomas Mirkis,
theoloog en journalist behorend tot de christelijke minderheid in Irak
maar intensief samenwerkend met allerlei andere Iraakse groeperingen. Hij
deed de delegatie de suggestie om te benadrukken dat Irakezen geen
anonieme volksmassa vormen die je zomaar kunt bombarderen, maar dat ze ook
als familieleden gezien kunnen worden. Voorafgaand tijdens de Irak-oorlog
hebben Kerk en Vrede en de Basisbeweging campagne gevoerd met de leus “Ik
heb familie in Irak!” hetgeen hen ook in contact bracht met mensen in
Nederland die daadwerkelijk familie in Irak hebben.

Sindsdien zijn over en weer ‘familiebezoekjes’ gebracht. Meestal toch
achter gesloten deuren om even bij te praten en te kijken hoe we vanuit
Nederland verschillende voorlichtings- en ontmoetingsprojecten van Yousif
Thomas Mirkis en de Dominicanen en Dominicannessen in Irak financieel
konden ondersteunen. Nu, acht jaar na de oorlog en tegen de achtergrond
van de opstanden in de Arabische wereld, organiseren we graag een
publieksbijeenkomst met hem over de vragen: hoe is de situatie nu? Wat is
het perspectief? Hoe verhoudt zich de huidige situatie tot de protestaten
van acht jaar geleden?

Voor hierin geďnteresseerden gaan we na een korte lunchpauze van 13.30 tot
15.00 uur nog even door met het uitwisselen van ervaringen over de
interreligieuze samenwerking in Irak en in Nederland. In Irak is Yousif
Thomas Mirkis een duidelijk voorbeeld van samenwerking vanuit een
christelijke minderheid met een islamitische meerderheid. Wat kunnen we
van hem leren voor de samenwerking in Nederland waar meerderheid en
minderheid precies andersom liggen? En hoe kijkt hij aan tegen het feit
dat de positie van christenen in het Midden-Oosten vaak als argument wordt
gebruikt om in de Nederlandse samenleving terughoudend te zijn bij
contacten met moslims.

De bijeenkomst is gratis, maar er zal een bus klaar staan voor financiële
bijdragen aan het werk van Yousif Thomas Mirkis in Irak. In verband met de
catering is aanmelding weliswaar niet verplicht maar wel gewenst:
irak op kerkenvrede.nl of 030-2316666.Meer informatie over de Vredeslijst maillijst