[Vredeslijst] Invallen bij Koerdische organisaties: Mail Fax Actie Belgie

Boyd Noorda, Socia Media mailinglists2008 op sociamedia.nl
Vr Mrt 5 15:16:29 CET 2010


------- Forwarded message follows -------
From:	"Federatie Koerden in Nederland"
Date sent:	Fri, 05 Mar 2010 14:32:06 +0100

Beste vrienden,
Hierbij verzoek wij om dit te verspreiden onder Koerden en Koerdische 
vrienden. Het verzoek is om dit per mail/fax/post richting Belgische 
Ambassade in Nederland te sturen. Graag willen we dat er 
aangekondigd wordt dat op 06-03-2010 om 12:00 in Brussel 
gedemonstreerd wordt. Verzamelplek is Brussel-Noord (Simón 
Bolívarlaan, 1030 Schaarbeek). We hopen jullie allen daar te zien.
Hieronder de voorbeeldbrief en contact gegevens van de Belgische 
ambassade.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aan:     de Belgische Ambassadeur in Nederland
            Alexanderveld 97
            2585 DB Den Haag 
            Tel  + (31) (70) 312.34.56
            Fax  + (31) (70) 364.55.79
            thehague op diplobel.fed.be


De Koerdische politici van KNK en de BDP, en de medewerkers van 
Roj TV zijn al jaren bezig om op democratische wijze een oplossing te 
vinden voor de Koerdische kwestie. Het is bekend dat Europa 
medeschuldig is aan het ontstaan van deze kwestie. In plaats van nu 
inzet te tonen om tot een duurzame oplossing te komen wordt er 
steeds opnieuw gebruikt gemaakt van repressie en onderdrukking. 
Steeds blijkt weer dat ook in Europa de Koerden en de Koerdische 
instellingen niet vrij en veilig kunnen werken. Iedere dag dreigen 
arrestaties, invallen en uitzettingen. Dit komt op geen enkele wijze 
overeen met de Europese beginselen die democratie en tolerantie 
voorschrijven.
 
Wij zijn er van overtuigd dat de Turkse staat de aanstichter is van 
deze operatie en kunnen niet accepteren dat het Turkse beleid van 
vernietiging en ontkenning, dat al jaren tegen de Koerden wordt 
gevoerd, ook in de Europese landen wordt ingezet. Dit soort 
provocaties dragen absoluut niet bij aan het duurzaam oplossen van 
de Koerdische kwestie. Sterker nog, het zal de kwestie steeds meer 
ook een Europese zaak maken. Op deze manier wordt de vuile oorlog, 
die Turkije tegen de Koerden voert, naar Europa gehaald en als gevolg 
hiervan kunnen wij niet instaan voor de eventuele consequenties. 
 
Wij roepen de Belgische overheid op om niet langer als handlanger 
van de Turkse staat op te treden en willen u hierbij onze eisen 
voorleggen:
*  De onmiddellijke vrijlating van alle Koerdische politici en 
  anderen die door de Belgische politie zijn opgepakt.
*  Een onmiddellijk einde aan dit onderzoek dat op niets is 
  gebaseerd
*  Vrijgeven van alle apparatuur en bezittingen die door de 
  Belgische overheid in beslag zijn genomen.
*  Schade vergoeding voor alle schade aan apparatuur en 
  gebouwen die door de politie is veroorzaakt.
*  Een einde aan de Turkse invloed in Europa die de vuile oorlog 
  uit Koerdistan naar Europa wil brengen
*  Inzet van alle Europese overheden, inclusief de Belgische 
  overheid, voor een democratische en vreedzame oplossing van 
  de Koerdische kwestie

 
Wij verwachten dat u onze eisen aan de Belgische regering zult 
overbrengen, en in afwachting van uw antwoord verblijven wij,
 
Hoogachtend,


More information about the Vredeslijst mailing list