[Plenair] Verslag dDH Plenair 14 nov 2014 (Report Plenary meeting, English version not yet ready)

robb-7 op xs4all.nl robb-7 op xs4all.nl
Wo Jan 28 15:05:45 CET 2015


Verslag jaarvergadering Stichting Digitaal Den Haag d.d. 14 november 2014
[English version is expected to be ready soon]
–--------–----------------
1. In Memoriam Boyd Noorda

Na het overlijden van Boyd Noorda bleef Gerrit Frijstein over als enig
actief bestuurslid. Daarop heeft Gerrit de voorzittershamer overgenomen
van Boyd en  trok hij onlangs Robert vd Ridder aan als secretaris.

Boyd was degene die feitelijk jarenlang het internetplatform gestalte
gaf en ook qua inhoud veelal vorm gaf. Zijn inzet moet nu worden
voortgezet door het nieuwe bestuur. Er wordt derhalve nog gezocht naar
een vervanger voor het 3e bestuurslid, met name, omdat deze laatste
momenteel buiten de regio woonachtig is.

Technisch had Boyd ondersteuning nodig en via Rob vond hij Albi bereid
om de technische aspecten te beheren. Het Supportteam bestaat sinds
begin dit jaar uit Albi en Rob. Technisch team bestaat uit Support plus
Frank Willems en als backup Niels. Het dDH platform draait nu op een
virtuele server. Dit is eenvoudiger te beheren. Deze migratie heeft Boyd
nog samen met Albi uitgevoerd. De oude LESS server is onlangs afgeleverd
bij Omslag in Eindhoven.

Milou Noorda neemt de website en de domeinnaam van SociaMedia.nl over.
Rob gaat na of email die nog aan Boyd wordt gericht niet verdwijnt.

2. Kiezen van het bestuur van de stichting dDH.

Vastgesteld wordt voorlopig het huidige bestuur:
Voorzitter - Gerrit Frijstein
Secretaris - Robert van de Ridder
Penningmeester - Herbert Ruitenberg
Hans en Frank overwegen om bestuurslid te worden

3. Voortbestaan van dDH.

De doelstelling wordt gehandhaafd zoals vermeld in de statuten:
Open internetplatform voor bedrijven, organisaties en personen.

Er ontstaat een discussie over modernisering, nieuwe betaalmethoden, en
nieuwe technieken. Chris Geerse stelt voor om de doelstelling aan te
passen aan de tijd. Frank pleit voor het gebruik van encryptie. Rob
licht het gebruik van PGP toe en legt uit dat de zwakste schakel bij de
eindgebruiker ligt. Chris Geerse pleit voor samenwerking met Antenna
voor email en domeinnamen. Antenna zou kunnen fungeren als onderaannemer
voor deze functionaliteit. Vastgesteld wordt dat een technisch team gaat
nadenken over vernieuwingen. De samenwerking met Antenna zal in dit team
worden overwogen. Besloten wordt tot een nieuwe mailinglist waar mensen
zich op kunnen abonneren voor het meedenken over de toekomst
(DDH-visie). Rob en Albi zoeken uit of er nog NNTP-functionaliteit
aanwezig is op dDH en of deze nog nut heeft.

4. Vooruitbetalingssysteem.

Gerrit wil in december 2014 de nota's versturen voor vooruitbetaling van
de websites. De losse mailinglijsten worden mogelijk apart gefactureerd.
Chris geeft aan dat het kostenaspect vaak wel meespeelt. De eigenaren
van websites die op dDH worden gehost, moeten zelf voor hun
domeinregistratie zorgen.

5. Verantwoording 2014

De websites andernieuws.net, andernieuwsnet.nl en mediapool.nl eindigen
volgend jaar. Voorgenomen overnamekandidaten dienen zich te melden bij
de voorzitter. Een aantal mailinglijsten zouden in rekening moeten
worden gebracht. De beheerders hiervan worden benaderd. Er wordt een
richtbedrag van 10 euro per jaar voorgesteld voor organisaties op basis
van vrijwilligheid. Interne mailinglijsten zijn gratis. Rob heeft een
inventarisatie van de mailinglijsten kompleet en gaat de beheerders
benaderen.

6. wvttk

Er wordt een voorstel gedaan om Boyd te memoreren op de website.
Bijdragen van een ieder hierover zijn welkom bij ddhbestuur AT ddh.nl


Meer informatie over de Plenair maillijst