[Plenair] dDH heeft dringend nieuwe beheerders nodig

Boyd Noorda boyd2008 op sociamedia.nl
Di Apr 23 17:46:14 CEST 2013


Beste dDH-deelnemers,

En van onze serverbeheerders, Diederik de Vries, heeft om 
gezondheidsredenen plotseling afscheid moeten nemen van dDH.

Allereerst zijn we Diederik veel dank verschuldigd voor de enorme 
berg vrijwilligerswerk die hij vele jaren lang voor ons heeft 
verzet.
Het vertrek van Diederik betekent echter ook dat we nu onvoldoende 
mensen hebben om bijvoorbeeld vakanties of plotselinge calamiteiten 
op te vangen.
We hebben dus nieuwe beheerder(s) nodig en we vragen daarbij ook jou 
hulp.

Zoals je je misschien herinnert, speelt het feit dat we nieuwe 
beheerders nodig hebben al langer, maar werd 'even' in de ijskast 
gezet om de noodzakelijke verhuizing van de dDH server (dec. 
2009/jan. 2010) niet in gevaar te brengen. Vervolgens is het vinden 
van nieuwe beheerders niet opnieuw op de agenda gezet, o.a. door de 
gedwongen verhuizing en gezondheidsproblemen van ondergetekende.

Diederik en ook onze andere beheerder Campo Weijerman (plus enkele 
behulpzame 'stuurlui aan de wal' in ons techteam) hebben sindsdien 
dDH voor ons in de lucht gehouden, maar het is dus al een tijd 
gewenst nieuwe beheerders te werven.
De bedoeling was dit jaar (eindelijk) weer eens een plenaire 
vergadering uit te schrijven, met jullie allen te overleggen over de 
toekomst van dDH, te bekijken of we de tarieven terug kunnen 
verlagen en met name ook het werven van nieuwe beheerders op de 
agenda te zetten.

Hier kunnen we nu dus niet meer op wachten. Daarom een oproep aan 
jou als deelnemer om mee te zoeken naar nieuwe beheerders.


Wij zoeken vrijwilligers die:

- Het leuk vinden om mee te werken aan een onafhankelijk
  internetplatform, wat (als non-profit stichting) sinds 1995 z'n
  eigen broek ophoudt en waar o.a. zaken als vrij verkeer van
  informatie, privacy en duurzame ICT hoog in het vaandel staan
- In zijn voor eigenwijze, nieuwe werkwijzen, zoals bijvoorbeeld
  onconventionele, energievriendelijke manieren om spam te lijf te
  gaan
- Kritisch staan tegenover de steeds grotere rol van ICT in de
  samenleving en in zijn voor maatschappelijk gewenste innovatie


Help ons (en jezelf) nieuwe beheerders vinden! Een paar suggesties:

- Zelf Kandidaat? Neem direct contact op!
- Vraag de ICTer(s) binnen je eigen organisatie om suggesties
- Vraag rond in je eigen vrienden- en kennissenkring
- Informeer bij een computerclub die je kent

Ik zal op korte termijn een speciale webpagina op de dDH website 
maken voor mensen met interesse. De belangrijkste weetjes van de dDH 
server, die je alvast kunt doorgeven aan een kandidaat:

- Draait op Debian Linux (met Apache/Exim/Mailman)
- Is in principe vrij eenvoudig: Websites, mailing lists, E-mail
  aliases en slechts een paar E-mail accounts
- Harddisks in softwarematige RAID1 met LVM partitiebeheer
- Superzuinig, gebruikt slechts 12,5 watt gemiddeld

In samenwerking een deel van het beheerwerk oppakken is uiteraard 
mogelijk.
Beheerders kunnen, als tegenprestatie, ook eigen server faciliteiten 
onderbrengen op de server, mits die geen afbreuk doen aan de 
primaire functies.

Overigens staat dDH er financieel beter voor dan voor de verhuizing, 
bepaalde vergoedingen, zoals reiskosten, zijn nu mogelijk.

We kijken ook naar opties die ons minder afhankelijk maken van 
technisch beheer, zoals een virtuele server (VPS) en een server van 
en/of beheer door de provider. Linux beheerders blijven echter in 
alle gevallen nodig.

Met vriendelijke groet,
Boyd Noorda
Meer informatie over de Plenair maillijst