[Midden-Oosten] PROTESTMANIFESTATIE ZATERDAG 12 JULI TE DEN HAAG: DE MUUR VAN ISRAEL - 10 JAAR LATER]]

Wim Lankamp w.lankamp op hccnet.nl
Vr Jul 11 10:44:27 CEST 2014


PERSBERICHT - OPROEP

Protest ZATERDAG 12 JULI VANAF 15.00 UUR

"De Muur van Israel- 10 jaar later"

Wegens grote belangstelling is de protestmanifestatie in overleg met de
politie verplaatst naar het Spuiplein in Den Haag

Programma:

∑    Vanaf 15.00 uur een picketline met sprekers op het Spuiplein,
organisatie: Nederlands Palestina Komitee

Sprekers, namens Palestijnse en Nederlandse organisaties.

Muzikaal optreden door rap-artiest Stryder.

∑    Vanaf 16.30 uur demonstratieve tocht vanaf het Spuiplein (via het
Vredespaleis) naar het Centraal Station, organisatie: Youth for Palestine.

Dit protest vindt plaats nu de Gazastrook voor de zoveelste keer vanuit
de lucht onder zwaar IsraŽlisch militair vuur ligt en troepenconcentraties
erop lijken te wijzen dat Israel een grondoorlog voorbereidt. Dit komt
neer op collectieve bestraffing en schending van de Conventie van Geneve.
Dat kan zo niet langer doorgaan.

ACHTERGROND

de Muur van Israel - tien jaar later

Op 9 juli is het 10 jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ)
in Den Haag zijn Advisory Opinion uitsprak over de Israelische Muur op
bezet Palestijns grondgebied. In het ICJ-Advies wordt de bouw van de Muur,
evenals de bouw van de nederzettingen, bestempeld als illegaal, en een
schending van de Vierde Conventie van GenŤve. Het ICJ oordeelde dat
Israel de bouw onmiddellijk moest staken, bestaande structuren moest
ontmantelen en de schade geleden door Palestijnen moest vergoeden. De
internationale gemeenschap moet erop toezien dat dit gebeurt. In een
VN-Resolutie hebben vele landen waaronder Nederland en de EU zich
verplicht om dit te doen.

Vervolgens is er van de kant van de internationale gemeenschap niets
gedaan. Zo kon Israel zijn bouwinspanningen voortzetten alsof er niets
aan de hand was. Dat het er met Israel en de Palestijnen zo slecht
voorstaat, is in niet geringe mate toe te schrijven aan het gegeven dat
het Israel sinds jaar en dag wordt toegestaan internationale rechtsregels
te schenden. De huidige crisis laat zien hoe urgent het is dat de
internationale gemeenschap tot actie overgaat.

Omdat er niet tegen de politiek van Israel wordt opgetreden, hebben
burgerorganisaties inmiddels wereldwijd het heft in eigen handen genomen
door zich te scharen achter een in juli 2005 gedane oproep van ruim 100
Palestijnse NGOs om een campagne van boycot, desinvesteren en sancties
(BDS) tegen Israel te voeren, zolang dat land zich niet aan internationale
rechtsregels houdt. De BDS-campagne biedt een handelingsperspectief aan al
diegenen die van mening zijn dat er een antwoord moet volgen op de
structurele schending van de internationale rechtsorde door Israel.

De organisaties samenwerkend in dit protest eisen niets minder dan
sancties tegen Israel, opdat het de bezette gebieden geheel ontruimt en
het ICJ Advies uitvoert. Daarmee kan een begin gemaakt worden aan
rechtsherstel voor de Palestijnen.

Organisatoren: Nederlands Palestina Komitee (NPK), Stichting Diensten en
Onderzoek Centrum Palestina (docP), Al-Awda, de Palestijnse Gemeenschap in
Nederland (PGN), Stichting Israa, Het Palestijnse Huis, Youth for
Palestine

Informatie:

Nederlands Palestina Komitee / docP: Sonja Zimmermann tel. 06 109 365 05

Youth for Palestine: Karim Boulidam 06 390 300 83

www.palestina-komitee.nl, www.docp.nl, www.israa.nl, www.palestijnsehuis.nl


Meer informatie over de Midden-Oosten maillijst