[Midden-Oosten] OPROEP: NOODHULP AAN DE BEWONERS VAN HET BELEGERDE YARMOUK-KAMP IN SYRIE!

~ Aurora ~ auromundo op hotmail.com
Do Jun 5 14:36:18 CEST 2014


NOODHULP AAN DE BEWONERS VAN HET BELEGERDE YARMOUK-KAMP IN SYRIE!

 

 

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) doet een dringend beroep op individuen en organisaties om gehoor te geven aan het onderstaande. Het gaat om een crowdfunding-project om de Palestijnse vluchtelingen in het langdurig belegerde Yarmouk-vluchtelingenkamp in Damascus (het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp in SyriŽ) aan voedsel en medicijnen te helpen.

 

Zonder ons hier te mengen in de discussie over wat er in SyriŽ precies op het spel staat, opnieuw zijn Palestijnse vluchtelingen slachtoffer geworden van grootschalig binnenlands geweld, waarover de media uitvoerig berichten.

 

Bij crowdfunding draagt ieder naar vermogen bij. Veel of weinig, bij elkaar opgeteld kan er zo een behoorlijk bedrag ingezameld worden ter ondersteuning van een project of een goed doel. Namlebee (zie onderstaande link) is een betrouwbare crowdfunding-website, waarbij projecten kunnen worden ingediend.

 

Dit crowdfunding-project richt zich op het Jafra Palestinian Youth Center, een zeer gerespecteerde organisatie ten behoeve van jongeren in het Yarmouk-kamp, die door de jongeren zelf wordt gerund. Aanvankelijk waren de projecten van Jafra gericht op bewustwording, het uitdragen van het Palestijnse culturele erfgoed en op zelfontplooiing op het gebied van kunst en cultuur, door middel van cursussen, workshops en andere activiteiten. Het Centrum diende als ontmoetingsplaats waar jongeren bij elkaar konden komen om van gedachten te wisselen over hun leven als vluchteling, en sociaal-maatschappelijk en culturele projecten konden ontwikkelen.

 

Daarnaast organiseerde Jafra zomerkampen, waaronder een jaarlijks internationaal jeugdkamp in samenwerking met onder meer Service Civil International (SCI), waarvan de Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) de Nederlandse tak is.

 

Voorts heeft Jafra voedsel en medicijnen geleverd aan Palestijnse vluchtelingen uit Irak, die na de Amerikaanse invasie van 2003 in niet-erkende vluchtelingenkampen in het no-mans land tussen Irak en SyriŽ terechtgekomen waren. Een NPK-lid dat in 2006-2007 in Yarmouk woonde, was nauw bij Jafra betrokken.

 

Nadat de gevechten in SyriŽ naar het Yarmouk-kamp waren overgeslagen en het kamp vervolgens belegerd werd, zag Jafra zich gedwongen haar reguliere activiteiten te staken en zich volledig te concentreren op hulp aan gewonden en het bergen van lijken uit de puinhopen van kapotgeschoten gebouwen. Naarmate het kamp minder bereikbaar en periodiek afgesloten werd, ging Jafra zich toeleggen op het verzamelen van voedsel en medicijnen.

 

Vorig jaar juni was Jafra-coŲrdinator Wesam bij het NPK te gast. Tijdens een door het NPK en VIA georganiseerde openbare bijeenkomst gaf hij een indringend beeld van de noodsituatie in het Yarmouk-kamp en vertelde over de inspanningen van Jafra bij het verlenen van hulp aan de bewoners. Sindsdien is de situatie verder verslechterd en zijn ruim 150 bewoners omgekomen van honger en vanwege een gebrek aan medicijnen.

 

Jafra is een van de weinige organisaties die in de positie is om voedsel en medicijnen Yarmouk in te krijgen. Deze moeten wel eerst ingekocht worden.

 

Het NPK doet daarom een dringend beroep op iedereen om een donatie - groot of klein; vele kleine maken een grote - te doen aan het crowdfunding-project van Jafra. 

 

 

LEES VERDER OVER HET PROJECT:

http://us7.campaign-archive2.com/?u=23a7a1f085bb08b7c380a3376&id=8f716e939d&e=5b7db42680

 

 

MAAK EEN DONATIE OP:

http://namlebee.com/index.php?np=proyecto&pro=87

 

 

VERSPREID DIT BERICHT SVP ZO BREED MOGELIJK ! (VIA PERSOONLIJKE KONTACTEN, MAILINGLIJSTEN, WEBSITES, ENZOVOORT) 		 	   		  


Meer informatie over de Midden-Oosten maillijst