[Midden-Oosten] Persbericht: Door Nederland geblokkeerd EUrapport kolonistengeweld openbaar gemaakt

Boyd Noorda (prive adres: zie sociamedia.nl) mailinglists2008 op sociamedia.nl
Do Apr 5 15:23:46 CEST 2012


Door Nederland geblokkeerd EUrapport kolonistengeweld openbaar gemaakt


AMSTERDAM, 20120405 -- The Rights Forum brengt vandaag een intern EU-
rapport over het geweld van IsraŽlische kolonisten naar buiten. Als enig 
EU-land heeft Nederland dat rapport onlangs met een "algemeen voorbehoud" 
geblokkeerd. Daarvoor moet minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal zich 
vanavond in een Kamerdebat verantwoorden. Openbaarmaking van het rapport 
dient een open en grondige publieke discussie over de gevolgen van het 
Nederlandse Midden-Oosten beleid, die dringend gewenst is.  

Het door Nederland geblokkeerde rapport dateert van februari 2012 en is 
een update van een rapport over kolonistengeweld dat EU-diplomaten in 
april 2011 hebben opgesteld. Rapport en update schetsen een onthutsend 
beeld van de toename en ernst van het geweld van kolonisten tegen 
Palestijnse burgers en hun bezittingen. Zo meldt de update over 2011 dat 
zich 411 incidenten van kolonistengeweld voordeden, een sterke stijging 
ten opzichte van 2010, dat kolonisten bijna tienduizend bomen hebben 
vernield en dat de IsraŽlische autoriteiten tot dusver nalaten om de 
Palestijnse bevolking te beschermen.  

In een brief voorafgaand aan het Kamerdebat schrijft minister Rosenthal 
dat de Nederlandse regering het eens is met "de weergave van gegevens in 
het rapport". Deze cryptische formulering werpt de vraag op of de regering 
ook de aanbevelingen steunt die in het rapport staan vermeld. Daaronder 
het voorstel om gewelddadige kolonistenleiders op een Europese oetravel 
watch listĚ te plaatsen.  

In zijn brief benadrukt minister Rosenthal dat "beleidsvorming in de 
hoofdsteden en in Brussel dient plaats te vinden." Maar dat is al de 
normale procedure: EU-diplomaten in de bezette Palestijnse gebieden 
verzamelen feiten en werken aanbevelingen uit die, gebundeld als rapport, 
in Brussel worden besproken en daar aan de ontwikkeling van beleid 
bijdragen.  

Dergelijke rapporten zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk vervaardigd. 
Niet eerder is voorgekomen dat een EU-lidstaat er een "algemeen 
voorbehoud" op gelegd heeft. Het Nederlandse voorbehoud doet dan ook 
vermoeden dat minister Rosenthal de reguliere procedure juist wil 
veranderen om nog effectiever uitspraken en aanbevelingen te kunnen 
tegenhouden die niet stroken met de onvoorwaardelijke steun die Nederland 
aan IsraŽl geeft.  

Oud-premier Dries van Agt, voorzitter van The Rights Forum: "De regering 
maakt een rechtvaardiger en robuuster EU-beleid onmogelijk. Nu houdt zij 
een rapport tegen dat draait om het indammen van de verschrikkingen van 
het kolonistengeweld. Een fundamenteel debat over het Midden-Oosten beleid 
van deze regering is nodig."  

Rapport en update zijn door onbekenden gelekt en hebben The Rights Forum 
via-via bereikt. Na publicaties in NRC Handelsblad en internationale 
kranten heeft de oppositie een Kamerdebat aangevraagd. Dit "algemeen 
overleg" zal vanavond van 18.30 - 20.30 uur plaatsvinden en is live via 
internet te volgen. Daarin zal ook de Nederlandse obstructie van een ander 
EU-rapport aan de orde komen.  


Noot voor redacties:

Het EU-rapport (april 2011) en de update (februari 2012) zijn te vinden 
op:
http://www.rightsforum.org/eu-rapport-kolonistengeweld††

Zie ook ons achtergronddossier over kolonistengeweld:
http://www.rightsforum.org/kolonistengeweld††

Contact: media op rightsforum.org††††

Zie ook  http://www.rightsforum.org††
Meer informatie over de Midden-Oosten maillijst