[Midden-Oosten] (Fwd) Samenwerking binnen de vredesbeweging

Boyd Noorda (prive adres: zie sociamedia.nl) mailinglists2008 op sociamedia.nl
Wo Feb 29 18:19:36 CET 2012


Vredesbeweging Pais organiseert op 2 juni a.s. een bijeenkomst voor allen 
die zich actief inzetten voor de vrede, of dat zouden willen gaan doen. 
Hoofdmoot zal zijn een open discussie over de (on-) mogelijkheden van 
samenwerking binnen de vredesbeweging.   

Directe aanleiding is het verdwijnen van People Building Peace en het in 
het slop raken van het Platform Vredescultuur. Daardoor is er nu geen 
overkoepelende organisatie meer actief in de vredesbeweging. Dat wil 
overigens niet zeggen dat we uit zijn op een nieuwe koepelorganisatie. 
Integendeel, we denken eerder aan kleinschalige, praktische vormen van 
samenwerking die de effectiviteit van bestaande actie vergroten en/of 
leiden tot betere benutting van menskracht en geld.   

De bijeenkomst is ook niet bedoeld als een formeel overleg tussen 
organisaties. Vredesactivisten zijn vaak actief in meerdere organisaties 
en het lijkt ons nuttig dat zij eens overleggen over hoe hun inzet het 
meest effectief kan zijn, ook over de grenzen van organisaties heen.   

Om niet teveel tot navelstaren te vervallen, hebben wij iemand uitgenodigd 
van de Vlaamse vredesorganisatie VredesActie. De vredesbeweging lijkt daar 
meer te floreren dan hier, dus wellicht kunnen we ons laten inspireren en 
liggen er ook over de grens samenwerkingsmogelijkheden.   

Vanuit wat er over is van het Platform Vredescultuur is steun uitgesproken 
voor deze bijeenkomst. Er zal mede van afhangen of het Platform zichzelf 
zal opheffen of toch nog een rol ziet in de toekomst.   

Praktische informatie:
Plaats: EMMA Centrum, Cremerstraat 245, 3532 BJ Utrecht.
Tijd: zaterdag 2 juni, 13 uur tot 17 uur.
Aanmelden: Niet strikt nodig, maar als je je opgeeft via 
info op vredesbeweging.nl of 015-785.01.37 houden we je op de hoogte.

Voor de bijeenkomst is er om 11 uur de jaarlijkse ledenvergadering van 
Vredesbeweging Pais.   
Meer informatie over de Midden-Oosten maillijst