[Midden-Oosten] Kerk en Vrede roept het Westen op niet militair te intervenieren

Jan Schaake j.schaake op kerkenvrede.nl
Vr Mrt 18 20:16:45 CET 2011


Kerk en Vrede roept het Westen op niet militair te intervenieren

Op 17 maart heeft de VN veiligheidsraad een resolutie
aangenomen waarin het de lidstaten van de VN wordt toegestaan
om 'alle noodzakelijk maatregelen te treffen' (= VN jargon
voor: 'met militaire middelen in te grijpen') om burgers en
grondgebied in Libië te beschermen tegen een dreigende
aanval door de regeringstroepen die Kadhafi trouw zijn
gebleven. Naar verluid zullen een aantal NAVO-lidstaten
binnenkort van deze toestemming gebruik maken en
daadwerkelijk ingrijpen.

Vanuit Kerk en Vrede zouden we ook graag zien dat al het
mogelijke gedaan zou worden om de in opstand gekomen
burgerbevolking te beschermen tegen het geweld dat de
Libische gevechtstroepen reeds tegen hen hebben ingezet en
zullen gaan inzetten. We realiseren ons echter ook dat een
militaire interventie om dit te verhinderen ook slachtoffers
maakt waarbij eerdere ervaringen ons leren dat slachtoffers
onder de burgerbevolking en een verdere escalatie van het
geweld bepaald niet uitgesloten kunnen worden.

Aldoende zien we ons voor het duivelse dilemma geplaatst
welhaast te moeten kiezen tussen doden aan de ene kant of
doden aan de andere kant, waarbij de kanten in de praktijk
minder scherp afgebakend zullen zijn dan een simpele
tweedeling tussen opstandelingen en gevechtstroepen doen
vermoeden. Het is evenwel een illusie te denken dat een
militaire interventie zoals die thans wordt voorgestaan het
geweld in Libië onmiddellijk zal stoppen. De kans is zelfs
heel wel aanwezig dat de strijd zich zal verhevigen en ook
zal verlengen.

Bovendien is de beslissing om nu militair te interveniëren
het resultaat van politiek falen van de internationale
gemeenschap die zich de afgelopen weken weinig eenduidig en
doortastend heeft opgesteld als het gaat om andere, politieke
en economische drukmiddelen. Illustratief in dit verband is
dat in dezelfde VN resolutie waarin het militair ingrijpen
wordt toegestaan nog een aantal economische sancties worden
afgekondigd zodat het militair ingrijpen bepaald nog niet het
laatste middel was.

Het momentum van deze resolutie lijkt ons met name ingegeven
door het feit dat Kadhafi de afgelopen dagen de ontwikkeling
van de strijd heeft weten om te draaien en inmiddels aan de
winnende hand leek te zijn. Door juist nu in te grijpen laadt
het Westen de verdenking op zich om toch vooral uit
eigenbelang te interveniëren en niet vanuit het belang van
de Libische bevolking. Met name Europa zit niet te wachten op
een hernieuwde relatie met Kadhafi over olie- en gastoevoer
en het tegenhouden van vluchtelingen.

Het optreden tegen Libië staat eveneens in schril contrast
tot het nauwelijks waarneembare protest tegen de militaire
interventie van Saoedi-Arabië en andere Golfstaten om de
opstand in Bahrein de kop in te helpen drukken. Onze
wapenleveranties aan die landen gaan vooralsnog ook gewoon
door.

Te vrezen valt dat deze nieuwe stap in de militarisering van
de opstanden in de Arabische wereld, waarbij het Westen zich
bovendien aan de zijde van de opstandelingen schaart die er
hierdoor gemakkelijker van beticht kunnen en ook zullen
worden partijgangers van het Westen te zijn, de nekslag van
de Arabische Lente zal vormen.

De beoogde positieve gevolgen van een militaire interventie
op de korte termijn, zullen, naar wij inschatten, op de lange
termijn vooral negatief uitpakken.

Daarom roepen wij het Westen op geen gebruik te maken van
het gisteren verkregen VN-mandaat en zich te beperken tot
politieke en economische middelen om Kadhafi ervan te
weerhouden nog meer geweld tegen zijn eigen bevolking in te
zetten.Meer informatie over de Midden-Oosten maillijst