[Duurzaamlijst] Vijdag 30 september: film bij Omslag 'Web of Life'

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di Sep 27 14:50:00 CEST 2016


Geachte lezer,

In de aanloop naar het Monsanto Tribunaal en 
Wereldvoedseldag vertoont Omslag op vrijdag 30 september de 
film 'Web van het leven', met Vandana Shiva.

Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19:30 staat er biologische koffie 
en thee klaar. De film duurt en uur en is Nederlands 
ondertiteld.

Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek. Van 
bezoekers vragen we een vrijwillige donatie. Vooraf aanmelden 
is nodig.

Locatie: Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, 
Hoogstraat 301a, Eindhoven (in het Kloosterhof van Gestel).

Meer over de film

Als er iemand is die goed kan uitleggen wat er aan de hand 
is met ons voedsel, die kan vertellen waarom er straks aan de 
vooravond van Wereldvoedseldag een tribunaal plaatsvindt 
tegen Monsanto en waarom de landbouw een verkeerde richtig 
inslaat, dan is het wel de Indiase activiste en wetenschapper 
Vandana Shiva. Al tientallen jaren vertegenwoordigt zij in 
alle opzichten het tegenovergestelde van datgene waar 
multinationals als Monsanto voor staan. Haar verhaal is het 
waard om naar te luisteren.

Vandana Shiva (1952) weet waarover zij praat. Haar moeder, 
die hoog was opgeleid, had er voor gekozen boer te worden. 
Met het inkomen dat zij als boer verdiende, kon zij haar 
kinderen naar de beste scholen sturen. Vandana Shiva 
studeerde natuurkunde, maar haar grootste interesse en zorg 
betreft de voedselvoorziening. In 1987 richtte zij 
Navdanya op, een beweging om de diversiteit en integriteit 
van levende materie, in het bijzonder inheemse zaden, te 
beschermen. De beweging begon haar activiteiten met het 
verzamelen van zaden. Navdanya laat nu de boeren in India 
zien dat er andere mogelijkheden zijn dan de moderne aanpak 
van Monsanto, die uiteindelijk een doodlopende weg is.

Als het gaat over landbouw en voeding, dan zijn er 
overwegend twee stromingen. De ene stroming wil 
schaalvergroting, grote bedrijven die produceren voor de 
wereldmarkt. De andere stroming ziet meer in kleinere 
boerenbedrijven die voedsel produceren voor de eigen 
omgeving. De grootschaligheid gaat gepaard met monocultuur, 
kunstmest, bestrijdingsmiddelen, veel energieverbruik en 
genetische manipulatie. De oogsten vinden hun weg op de 
wereldmarkt, naar de hoogste bieder. Het kan mensen tot 
voedsel dienen, maar ook veranderen in biobrandstof voor 
auto’s of via veevoer een Amerikaanse hamburger worden. De 
kleinschaliger familiebedrijven (en dat is gelukkig nog 
steeds de meerderheid van de boeren) die voedsel produceren 
voor de eigen omgeving, hebben veel meer baat bij 
diversiteit. Zij bewerken het land en zorgen voor de zaden, 
zoals dat in hun streek al eeuwen gebeurt.

De film ‘Web of Life’ bekijken is een mooie 
voorbereiding op het Internationale Monsanto Tribunaal (van 
14 t/m 16 oktober in Den Haag). Ook in het kader van 
Wereldvoedseldag (16 oktober) is deze film op zijn plaats.

Op vrijdag 30 september zal Omslag de film vertonen tijdens 
de maandelijkse filmavond. Aanvang 20.00 uur. Vooraf 
aanmelden is nodig! Dat kan via 040-2910295, of per e-mail: 
omslag op omslag.nl

Meer over het Monsanto Tribunaal (dat ook wordt gesteund 
door Omslag): http://nl.monsantotribunal.org/

-----

Andere activiteiten bij Omslag in de komende tijd:

- zaterdag 1 oktober: Aanloopdag 'een sociaal-ecologisch 
woonproject met zelfbeheer opzetten'. Er zijn nog een paar 
plaatsen beschikbaar. Vooraf aanmelden via de website: 
http://www.omslag.nl/aanloop.htm#1oktober2016

- vrijdag 7 oktober: Vuur & Soep in de Omslag-tuin. Welkom 
vanaf 17:00 uur. Neem zelf iets mee om in de soep te doen. 
Meer: http://www.omslag.nl/vuurensoep

Met vriendelijke groet,

Namens het Omslag-team

Marta Resink


-- Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Hoogstraat 301-A - 5654 NB Eindhoven
T 040-2910295
E omslag op omslag.nl
W http://www.omslag.nl

Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst