[Duurzaamlijst] 14 november: Economie en gewapende conflicten

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Ma Okt 21 15:04:53 CEST 2013


(21 oktober 2013 - Bericht van Women’s International League for Peace and Freedom)

P E R S B E R I C H T

14 november: Economie en gewapende conflicten

Den Haag, 21 oktober 2013 - 
Tijdens de bijeenkomst 'Economie en gewapende conflicten', 
op 14 november in Den Haag, staan net Nederlandse 
defensiebeleid, wapenproductie en wapenhandel in Nederland en 
mogelijkheden voor een Nederlandse bijdrage aan 
niet-gewelddadige conflictoplossing centraal.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Women’s 
International League for Peace and Freedom (WILPF), Kerk en 
Vrede, Platform Duurzame en Solidaire Economie en Vrouwen 
voor Vrede.


Bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten - 
beleidsalternatieven op het gebied van vrede en veiligheid

Programma:

- Sylvia Borren, directeur van Greenpeace, spreekt over de 
mondiale bedreiging van vrede, vooral op het gebied van 
klimaat, armoede, energie en grondstoffen.

- Drie inleidingen over:

* het Nederlandse defensiebeleid: in hoeverre draagt dit bij 
aan vermindering van gewapende conflicten in de wereld;

* wapenproductie en wapenhandel in Nederland en in Europa;

* mogelijkheden voor een Nederlandse bijdrage aan 
niet-gewelddadige conflictoplossing.

Na de inleidingen formuleren de deelnemers samen met de 
inleiders in werkgroepen concrete beleidsvoorstellen voor de 
Nederlandse politiek.

- De geformuleerde beleidsvoorstellen worden vervolgens in 
een forumdiscussie aan vertegenwoordigers van politieke 
partijen voorgelegd.

Datum: 	donderdag 14 november 2013 van 13.00 – 17.00 
uur

Plaats: Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag


-------

Noten voor de pers

Meer informatie bij: Han Deggeller; handeggeller op live.nl; 
tel 070 3974682

Relevante websites:

http://www.vrouwenvoorvrede.nl

http://www.platformdse.org

http://wwww.kerkenvrede.nl


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Women’s International League for Peace and Freedom
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst