[Duurzaamlijst] Protestbezoek gentechveld Wageningen as zaterdag - komt allen!

Linda Coenen linda op aseed.net
Do Jun 6 15:20:10 CEST 2013


Waar: Duivendaal, Costerweg 50, Wageningen, Netherlands
Wanneer: 08/06/2013 - 13:16 (voorverzamelen voor uitleg)

Komende zaterdag - 8 juni 14.15 – 15.00 - Grebbedijk, Wageningen

Protestbezoek aan een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappels
van de WUR landbouwuniversiteit. De veldproef is onderdeel van het
DuRPh-project en bevindt zich tussen de Grebbedijk en de Wageningse
Afweg in Wageningen. Tussen 14:15u en 15:00u kunnen actievoerders voor
een gentechvrije landbouw hun kritiek en zorgen uiten aan
DuRPh-wetenschappers Geert Kessel en Hendrik Rietman. Het protest is
onderdeel van de Gentechvrije Landbouwdagen op Duivendaal, Costerweg 50
in Wageningen op 7 en 8 juni. Komt allen!


Onder het motto Gentechfriet eet ik niet vindt er komende zaterdag een
protestbezoek plaats aan een proefveld met genetisch gemanipuleerde
aardappels van de WUR landbouwuniversiteit. De veldproef is onderdeel
van het DuRPh-project en bevindt zich tussen de Grebbedijk en de
Wageningse Afweg in Wageningen. Tussen 14:15u en 15:00u zullen
actievoerders voor een gentechvrije landbouw hun kritiek en zorgen
uiten. Twee DuRPh-wetenschappers, Geert Kessel en Hendrik Rietman zullen
de actievoerders bij het veld te woord staan.

Het initiatief voor dit protest is genomen door actiegroep ASEED. De
organisatie voert al jaren campagne tegen genetische manipulatie en
patenten op landbouwgewassen. Ggo's en patenten geven grote
agro-chemische multinationals te veel macht over boeren en
voedselproductie en GGO-teelt veroorzaakt meer milieu-, voedings- en
sociaal-ecomische problemen dan dat ze oplossen. Linda Coenen van ASEED:
”Het DuRPh-project lijkt vooral gebruikt te worden voor de promotie van
gentechnologie om publieke weerstand tegen GGO's te verminderen en
GGO-toelatingswetgeving te versoepelen. Er komt geen informatie over
mogelijke problemen met GGO's vanuit het project, terwijl er steeds meer
aanwijzingen daarvoor zijn. Bijna alle gentechteelt gaat gepaard met
meer gif in het milieu en de voedselketen omdat het ofwel gifresistente
gewassen zijn die steeds meer bespoten worden, ofwel het gentechgewas
een gen heeft gekregen waardoor de plant zelf insecticide produceert.”

Eenzijdige informatievoorziening
In het kader van het DuRPh-project werkt de WUR samen met partners uit
het bedrijfsleven aan het resistent maken van aardappels tegen de
schimmelziekte phytophthora door middel van genetische manipulatie met
genen uit wilde aardappelrassen. De projectwebsite geeft geen informatie
over welke private partners betrokken zijn en wat hun rol of bijdrage in
DuRPH is, er is geen garantie dat de WUR de patenten op resistentiegenen
niet zal verkopen aan een van de grote landbouwmultinationals die nu al
een te grote marktmacht hebben. Er is in de communicatiematerialen van
het project geen aandacht voor mogelijke nadelen van genetische
manipulatie maar wel voor die van klassieke veredeling, zonder bewijzen
wordt geclaimd dat er behalve de resistentie tegen de ziekte niets
verandert aan de aardappelrassen.

Geen markt voor gentech-aardappels, bedreiging keuzevrijheid boer en
consument
De aardappelsector heeft bij monde van de grootste handelshuizen HZPC en
Agrico in 2012 al aangegeven dat ze gentechvrij willen zijn1. Als gevolg
hiervan heeft BASF het opgegeven haar gentechaardappels nog langer in
Europa op de markt te brengen. Proberen de DuRPh-wetenschappers nu hier
omheen te werken met hun claim dat hun cisgene aardappels eigenlijk
hetzelfde zijn als klassiek veredelde aardappels maar dan sneller
gemaakt? Waar zijn de wetenschappelijk onderbouwde rapporten dat ze ook
hetzelfde zijn, wat betreft hun agronomische en voedingskundige
eigenschappen?Wil de DuRPh-strategie voor phythophthora-bestrijding
werken, dan moeten boeren straks bepaalde gentechaardappels met een
DuRPH-genencombinatie gaan telen. Anders werkt het niet, want de
schimmel kan zich razendsnel aanpassen en door een resistentie heen
breken. Zijn de Wageningse wetenschappers van plan boeren te dwingen
gentechaardappels te gaan telen? Gentechaardappels, die als het aan de
gentechnologen ligt, niet eens als GGO geŽtiketteerd zou hoeven worden.
Waar blijft dan de keuzevrijheid van de biologische of gentechvrije
boer? En die van de consument? Komt de afzetmarkt van aardappeltelend
Nederland niet op de tocht te staan dan, aangezien 61% van de Europese
burgers geen gentechvoedsel accepteert2? Linda Coenen van ASEED: ”Het
DuRPh-project is vooral bezig met symptoombestrijding binnen een
industrieel landbouwmodel terwijl het volgens ons zinniger zou zijn meer
geld, tijd en moeite te steken in werkelijk duurzame oplossingen, zoals
waar het BioImpuls-project mee bezig is, namelijk veredeling van robuste
gewassen voor biologische en gangbare teelt. Er is in Nederland maar
bitter weinig draagvlak voor gentechvoedsel3. Waarom dit doordrukken in
plaats van mensen werkelijk inspraak te geven in wat voor voedsel er
verbouwd en verkocht wordt?” Deze en andere vragen en kritieken zullen
de deelnemers aan het protestbezoek delen met de WUR-onderzoekers die
hen bij het gentechproefveld te woord zullen staan op 8 juni.

Dus kom mee naar het veld en confronteer de gentech- onderzoekers met je
kritiek. Neem spandoek of protestbord mee. Aansluitend vinden er
interessante workshops en discussies plaats op Duivendaal.

Programma 7 & 8 juni
Het protestbezoek is onderdeel van de Gentechvrije Picknick op terrein
Duivendaal aan de Costerweg 50 in Wageningen. Tijdens deze picknick
vinden er tussen 12:00u en 19:00u diverse workshops plaats op en nabij
het veld. Deze gaan over agro-ecologie, gentechvrije zones in
gemeentelijke ruimtelijke ordening, een open vergadering voor
anti-gentechbeweging voor een vervolg op de anti-Monsanto-protesten op
25 mei jl., ecotoilet bouwen, gezonde bodem. Doorlopend zijn er
kinderactiviteiten, zaadbommen en gentechvrije zone-bordjes maken, de
Babbelbox van Noticias, informatie en materialen van ASEED, VELT
(Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), Gradinka's
Kruidenzaden, Agromisa en de Field Liberation Movement.

Aansluitend vindt er om *19.30h* in de Wilde Wereld (Burgtstraat 1,
Wageningen) en discussie plaas over hoe burgers mee kunnen werken bij
beslissingen over voedselproductie onder de titel : "You, your town and
global Agriculture". Met Boerengroep, Duurzaam Wageningen, Gentechvrije
Burgers Nijmegen en onderzoeker Cultuurgeografie. Live muziek als
afsluiting en
de gelegenheid met de sprekers en deelnemers van de Gentechvrije
Landbouwdagen na te praten

De avond ervoor op vrijdag 7 juni organiseren leden van de Independent
Critical Student group Wageningen een breed debat over de vraag of we
GGO's nodig hebben. Panelleden zijn: Markus Arbenz (directeur IFOAM),
Michael Kester (directeur Syngenta Nederland), Michael Antoniou
(moleculair geneticus, King’s College, Londen), Barbara van Dyck (Field
Liberation Movement, BelgiŽ) en Richard Visser (Wageningen Universiteit).

De belangrijkste momenten en locaties op een rijtje:

- 8 juni 9:00: Er rijdt een bus vanuit Amsterdam mits er genoeg
aanmeldingen zijn. Bij de March against Monsanto waren er genoeg mensen
in Wageningen om een bus te vullen maar er reed er geen omdat men zich
niert had aangemeld, Hierdoor kon een aantal mensen niet naar
Wageningen. Voorkom dat deze keer ajb en meld je aan voor de bus. Evt is
een tussen stop in Utrecht mogelijk! Info op aseed.net.

– 8 juni 12:00 – 19:00: Gentechvrije Picknick – Duivendaal – Costerweg
50, Wageningen

– 8 juni 14.15 – 15.00: Protestbezoek aan proefveld met genetisch
gemanipuleerde aardappels
Grebbedijk, Wageningen – bij logistieke complicaties wordt het bezoek
verplaatst naar de andere kant van het proefveld, aan de Wageningse Afweg.

– 8 juni 19:00: Discussie You, your town, and global agriculture – Wilde
Wereld, Burgstraat 1, Wageningen

– 7 juni 20:00 – Debate GMOs, do we need them? - WUR Campus – Forum
gebouw – zaal C-222

Meer informatie:
http://aseed.net
http://grassrootsscience.nl
http://durph.nl
http://www.fieldliberation.org/category/gmo-dossiers/gm-potato/ (veel
achtergronden over dezelfde DuRPh-aardappels, een veldproef daarmee in
Vlaanderen, een actie daartegen in 2011 en het maatschappelijk debat dat
daaruit voortkwam)

Noten:
1
http://www.gentech.nl/alle_berichten/economie/basf_stopt_met_gentech_voo...
Let op, inmiddels heeft BASF ook van verdere veldproeven afgezien!
2 en 3:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_winds_en.pdf
Pagina 39 en 40: In Nederland vindt maar 30% dat gentechvoedsel
aangemoedigd moet worden.


-- 
Gentech.nl, dŤ Nederlandstalige website voor informatie over genetische
manipulatie van landbouwgewassen en voedsel, zoekt voor 1 februari 170
donateurs. Help de site in de lucht te blijven, ga naar
http://http://www.gentech.nl/steun_ons en doneer!


Gentech - duurzame landbouw & voedselvoorziening
GMO - sustainable agriculture & food

A SEED Europe
Plantage Doklaan 12a
1018 CM Amsterdam
The Netherlands

tel. +31-(0)20-6682236
mob. +31- (0)6-41526631

aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

linda op aseed.net
twitter.com/lindacoenen
www.aseed.netMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst