[Menu]  [dDH]

Tilburg ZaMir
Archief

ZaMir Transnational Network

Door: Edwin Mermans

Tijdens het begin van het uiteenvallen van Joegoslavië, rond 1992, werden telecommunicatie-, post-, en wegverbindingen tussen de diverse republieken verbroken en bleek de noodzaak van andere communicatiekanalen. Een bericht van bijvoorbeeld een anti-oorlogscentrum in Belgrado voor dat in Zagreb werd in die tijd naar Nederland gefaxt en dan verder.

Bij de moderne en toekomstige (anti)oorlogsvoering is in toenemende mate controle over media en informatiestromen cruciaal voor regimes en betrokken partijen. Het is onweerlegbaar dat de staatsgecontroleerde media in voormalig Joegoslavië een essentiële rol hebben gespeeld bij het klaarstomen van de bevolking voor de oorlog. Vrijwel volledige afwezigheid van onafhankelijke media en dus andere geluiden maakte het de regimes makkelijk de bevolking te manipuleren.

Ook andersdenkenden zoals mensenrechten-, anti-oorlogsactivisten en onafhankelijke journalisten uit de diverse republieken hadden geen andere mogelijkheid tot communicatie dan via ontmoetingen in het buitenland of via andere kostbare en ingewikkelde manieren. E-mail was voor dit probleem het antwoord.

Inmiddels ligt er in voormalig Joegoslavië een redelijk functionerend, goedkoop en expanderend netwerk voor e-mail communicatie dat stap voor stap dichter bij het internet wordt gebracht.
Tilburg ZaMir bouwt sinds haar ontstaan driftig mee aan de uitbouw van dit zogenaamde ZaMir Transnational Network. ZTN is een basaal e-mail systeem met inbelpunten in Zagreb, Belgrado, Ljubljana, Sarajevo, Pristina, Tuzla en Pakrac. Dit laagdrempelige en toegankelijke computercommunicatiesysteem maakt het mogelijk voor alle organisaties en personen actief op het terrein van mensenrechten, verzoening, onafhankelijke media, humanitaire hulp etc. te communiceren met elkaar en de buitenwereld. ZTN leent zich eveneens voor conferences waar deelnemers met elkaar in debat kunnen treden over onderwerpen die relevant zijn voor de `civil society' in de regio. Het voordeel van ZTN ten opzichte van een volwaardige - realtime - internet is haar eenvoud, toegankelijkheid en lage prijs. Met een fractie van de input aan kapitaal en technologie die nodig zou zijn voor een volledig internet wordt in de communicatiebehoefte voorzien. Bovendien laat het systeem zich in een korter tijdsbestek uit de grond stampen. Het opzetten van servers in Banja Luka, Mostar, Bihac en Gornji Vakuf staat momenteel in de steigers of ligt in het verschiet. Als bescheiden clubje let Tilburg ZaMir hierbij op de kleintjes en draagt er ondermeer aan bij door, gedekt door humanitaire hulp, de benodigde hardware te leveren en een toenemend aantal lokale organisaties in te pluggen op het netwerk.

`Wired', het gerenommeerde Amerikaanse lifestyle magazine over cyberspace cultuur, kopte recentelijk met een omvangrijk artikel van Masha Gessen over het ZaMir Net: `Balkans online; in the trenches with the warriors fighting one of the nastiest information wars of the late 20th entury.

Informatie over tal van onderwerpen en invalshoeken met betrekking tot voormalig Joegoslavië en verbindingen met andere relevante websites vind je op de homepages van Press Now en Socia Media.


[Menu] [dDH]