[Menu]  [dDH] Last update: 17 juli '96

Tilburg ZaMir
Archief

Denken en Doen in voormalig Joegoslavië

Tilburg ZaMir is Servo-Kroatisch voor 'Tilburg Voor Vrede'.
Doel van Tilburg ZaMir is materiële, financiële en morele ondersteuning van onafhankelijke vredes-, vrouwen-, mensenrechtengroepen en media in voormalig Joegoslavië. Alle activiteiten staan rechtstreeks in verband met deze doelstelling.
Sinds 1992 heeft Tilburg ZaMir uitstekende contacten opgebouwd met diverse vredesgroepen en burgerbewegingen gericht op duurzame vrede en een democratische ontwikkeling in voormalig Joegoslavië. Aanvankelijk lag het zwaartepunt van de activiteiten in Kroatië, Vojvodina, Kosovo en Servië. De laatste jaren staat eveneens de opbouw van een civiele samenleving in Bosnië-Hercegovina hoog op de agenda.

Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog

De rode draad die de anti-oorlogs- en mensenrechtengroepen verbindt is hun inzet voor een menswaardige samenleving waarin democratie en tolerantie voorop staan en waarin geen plaats is voor rassehaat, nationalisme, verkrachting en oorlogsgeweld.
Wij laten deze groepen niet in de kou staan en geven concrete materiële en financiële steun. Ondersteuning vanuit het buitenland wordt in voormalig Joegoslavië tevens als een belangrijke morele steun ervaren om door te kunnen gaan met de strijd voor vrede en een vrije, pluriforme samenleving.

Tilburg ZaMir functioneert als intermediair tussen organisaties in voormalig Joegoslavië en daarbuiten. Daarnaast adviseert en ondersteunt TZM bij fondswerving en uitvoering van activiteiten. Nu en dan nodigt Tilburg ZaMir vertegenwoordigers van bovengenoemde groepen uit voor werkbezoeken aan Nederland. Doel hiervan is ondermeer hen ook zelf gelegenheid te geven contacten te leggen met Nederlandse partners, organisaties en media.

Wat doen deze groepen in Joegoslavië

De aard van de activiteiten is zeer uiteenlopend:

Transporten en werkbezoeken

Vanuit Tilburg hebben transporten van ondermeer kantoormateriaal, papier, computer- en communicatieapparatuur, kopieerapparatuur, humanitaire goederen zoals medicijnen en geld plaatsgevonden. De transporten worden gecombineerd met werkbezoeken met als doel goed op de hoogte te blijven van de actuele situatie en behoeften. Tilburg ZaMir functioneert tevens als tussenpersoon en transporteur voor samenwerkingsverbanden van organisaties in Nederland en voormalig Joegoslavië. Nu en dan nemen verslaggevers van Nederlandse media deel aan een rondreis.

Samenwerking

Tilburg ZaMir is sterk gericht op samenwerking met organisaties op lokaal, landelijk en Europees niveau.
In Tilburg wordt op lokaal niveau nauw samengewerkt met andere groepen in de campagne `Tilburg helpt voormalig Joegoslavië'.
Landelijk zijn er contacten en samenwerkingsverbanden met diverse groepen gericht op voormalig Joegoslavië. Naast organisaties als Pax Christi, Press Now, Amnesty International, Stop de Wapenwedloop en Fatima-Maria is dat vooral met de talrijke lokale initiatieven.
Tilburg ZaMir, Press Now en Pax Christi werken samen in de uitgave van het kwartaalblad `Now Future!' dat bericht over onafhankelijke media en burgergroepen in voormalig Joegoslavië.
Tilburg ZaMir werkt samen met en geeft ondersteuning aan het Balkan Peace Team in Kroatië en Servië.
Een speerpunt is de samenwerking met het VN project in Gornji Vakuf voor de fysieke en sociale wederopbouw van deze verscheurde Moslim-Kroatische gemeenschap.
Tenslotte draagt Tilburg ZaMir bij aan de uitbouw van het ZaMir Transnational Network, een broodnodig en basaal systeem voor communicatie middels electronische post.


[Menu] [dDH]