Connecting With Our Neighbors CWON04
Peace Office Outpost, Sarajevo

Zelenkovac - Car wracks

Beschrijving;

Tijdens een werkperiode van minimaal vier maanden zullen de autowrakken die in het landschap liggen opgeruimd worden en het oud ijzer zal gerecycleerd worden. In BiH liggen naar schatting 10 tot 15.000 autowrakken. Het voorgestelde project richt zich in eerste instantie op Noord West Bosnie. Met een truck met kraan en lier worden de wrakken opgehaald. Deze zullen worden opgeslagen in Podrasnica alwaar de Zelenkovac beweging een stortplaats voor recycling beheerd. Deze wrakken zullen worden geperst en naar de ijzerfabriek in Zenica of Niksic worden gebracht. Het project zal worden gecoordineerd door Zelenkovac Ecologische beweging en zal tot stand komen in samenwerking met een tiental lokale organisaties in Noord west Bosnie, die zich bevinden binnen de gemeenschappen van de drie bevolkingsgroepen van BiH. Deze lokale organisaties helpen met het lokeren van de wrakken en met informatieverspreiding aan lokale media en bevolking. Middels een samenwerking met internationale vrijwilligers komt er een extra dimensie aan het licht; internationale samenwerking op persoonlijk niveau. Het gebied waarover wij nu spreken is ongeveer 15.000 vierkante kilometer. Dit gebied is gekozen omdat Zelenkovac in het midden van dit gebied ligt. De uitwerking ervan zou een blauwprint kunnen zijn voor hetzelfde werk in andere delen van BiH. Tijdens geprekken hebben wij geleerd dat er grote belangstelling is vanuit de lokale media voor dit project. De Internet publicatie sector van het CWON programma zal het project intensief volgen en zal uitgebreid daarover publiceren. Het project zal werken met verschillende internationale vrijwilligers die graag BiH zouden willen bezoeken.

doelstellingen

Het doel is het landschap te schonen in een goede werksfeer en om daarbij de lokale bevolking te tonen dat recycling een realistische optie is. Het geeft tevens de mogelijkheid om de lokale bevolking te informeren over de ecologische situatie in het land en het draagt op vriendelijke wijze mogelijkheden aan om vervuiling van land en landschap tegen te gaan. Het feit dat dit op vriendelijke wijze gebeurt is van groot belang in BiH waar vele mensen nog steeds leven met de stress en angst van de oorlog.

De reden voor dit project:

Bosnia Hercegovina is een land met vele probelemen Zelenkovac wil niet over deze problemen praten maar werken aan oplossingen. Binnen het project kunnen de volgende doelstellingen verwezenlijkt worden; het schoonmaken van het landschap, inkomensgenererende activiteiten, activiteiten waarin de lokale bevolking kan participeren, ongeacht hun etnische achtergrond, culturele en informatie uitwisseling en waarbij internationale vrijwilligers geintereseerd kunnen worden om Bosnie Herceovina te bezoeken zonder meteen een cultuurshock op te lopen.
Voor de Buitenpost is het een goede mogelijkheidom lokale initiatieven te ondersteunen op heel practische menaier en om buitenlanders uit te nodigen Bosnie op een zinvolle en ontspannende manir te bezoeken.