politike analyze 09, December 2000

MSP
30-12-00

Geachte lezers,

De laatste maandelijkse nieuwsbrief van de Buitenpost Sarajevo is zojuist bij U in de electronische brievenbus gevallen. Over het waarom de Buitenpost Sarajevo haar deuren sluit is al veel verteld en over de dingen die de Buitenpost Sarajevo gedaan heeft, heeft U kunnen lezen in deze nieuwsbrieven.
Indien U het allemaal toch nog eens op een rijtje wilt hebben, kunt U het eindverslag van de Buitenpost bestellen bij het Vredesburo Eindhoven of downloaden via internet.
Het einde van de Buitenpost Sarajevo betekent niet het einde van de Buitenpost. In dit jaarverslag ook enkele aanbevelingen en toekomstplannen van de Buitenpost, die (volgens ons uiteraard) zeer de moeite waard zijn.

Graag zou ik nogmaals willen benadrukken dat informatie over, samenwerking met en hulp aan Bosnie Hercegovina door moet gaan, en wij hopen van harte dat U andere kanalen heeft, of vindt, om op de hoogte te blijven en betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in BiH. Op onze link pagina kunt U enkele interesante adressen vinden.

Want ook al begon de Buitenpost redelijk laat in BiH en verbleef het een betrekkelijk lange periode, en ook al gaat er veel aandacht uit naar Joegoslavie, Kosovo, Montenegro en anderen, de situatie in Bosnie Hercegovina is nu niet zo dat we kunnen zeggen; zoek het nu zelf maar uit.

Er kwamen een paar kennissen op bezoek, die werken voor de organisatie Mensen Werken voor Mensen. Zij organiseren nog altijd hulptransporten naar Kroatie en Bosnie. Ik zal een stukje herhalen wat zij in hun nieuwsbrief schreven: "Beste vrienden en vriendinnen. Het gaat niet goed met Bosnie. Bosnie is uit het nieuws en Kosovo en Servie zijn actueel. Vorig jaar waren er nog 200 hulporganisaties actief, nu nog maar 100. Volgend jaar waarschijnlijk niet meer dan 30. Grote gebieden zijn nog altijd onbewoonbaar. Duizenden huizen en fabrieken vernield. De werkeloosheid in Bosnie is 85%. Er liggen nog altijd meer dan 2 miljoen landmijnen in de grond. Veel mensen zijn psychisch beschadigd en lopen rond met een zwaar oorlogstrauma."
Helaas moet gesteld worden dat dit voor een groot deel geheel volgens waarheid is. (Ik geloof dat alleen de werkeloosheid niet 85% maar 65% is). Hier kunnen wij nog enkele practische zaken toevoegen: bij de eerste vorst was het meteen gedaan met het gas, het water en de electriciteit toevoer. De haperde en doet dat sindsdien. De prijs van brandhout is sinds het einde van de oorlog met 300% gestegen. In meer dan de helft van de huizen vind je nog 'oorlogspitjes', zelfgemaakte kachels van plaatmetaal. De telefoon werk al tijden zeer slecht, alleen de mobiele telefoons schijnen hier geen last van te hebben. Meer vluchtelingen keren terug naar de dorpen waarin niets, maar dan ook niets functioneert. Meer vluchtelingen worden teruggestuurd uit de EU en Sarajevo loopt over van vluchtelingen die hier niets te zoeken hebben en niets zullen vinden. Er is geen sociale zekerheid, en zeker geen financiele. De pensioengerechtigde 'staakten' omdat hun pensioen (tussen 120 en 170 DM) niet uitgekeert worden, jongeren die in Duitsland verbleven tijdens de oorlog kunnen hier niet studeren en kunnen Duitsland niet eens bezoeken vanwege visa restricties. Een vriend van mij heeft zes maanden een uitnodoging van een school, vier maanden een bankgarantie, maar nog steeds geen visum.
Wellicht hebben wij U hierover geinformeerd. Misschien hebben wij, omdat we hier de gehele tijd verblijven, dit minder duidelijk onder de aandacht gebracht dan deze bezoekers deden met hun korte maar duidelijke tekst. Het is om deze reden dat het bezoeken van Bosnie ons inziens een belangrijke schakel is tussen het leven in Bosnie enerzijds, en het bewustzijn in Nederland anderzijds. En de inhoud van de tekst geeft al aan dat Bosnie nog heel erg ver verwijderd is van een normale situatie. De geruchten, en insinuaties, van politici, over het opdelen van Bosnie, worden alleen maar sterker. Republika Srpska bij Joegoslavie, Hercegovina bij Kroatie en een ministaatje voor de Moslims.
De angst, frustratie en woede neemt toe. Deze taal was een van de aanleidingen voor oorlog. Deze taal was bovendien te bizar voor de internationale gemeenschap. Het een en ander resulteerde uiteindelijk in een vredesplan waarin de eenheid van Bosnie garant gesteld werd. Maar wat is zeker in de 'real'-politiek van deze tijd. Realiteit is dat de nationalisten de verkiezingen zullen blijven winnen omdat veel er baat bij hebben en nog veel meer mensen geen flauw benul hebben. De nationalisten zullen aan de accoorden blijven frunniken, ook al zeggen hun uitspraken iets anders. En de instellingen van de internationale gemeenschap hebben al lang geen idee meer, en geen ambitie meer, om de problemen op te lossen. Gaat U alstublieft door met het inzamelen van goederen, het organiseren van transporten, het ondersteunen van kunstenaars en muzikanten, het bezoeken van dit 'oorlogsgebied', en met doneren van geld en geluk. De normale medemens, die eigenlijk nooit aan het woord komt, heeft Uw steun bitter hard nodig en het geluk wat geschonken wordt is aan hen zeer goed besteed.

Ik dank U allen hartelijk voor de aandacht die U de afgelopen jaren heeft geschoken en wij hopen van harte dat wij slechts een klein deel zijn van een veel groter iets, dat het bewustzijn met betrekking op de Balkan vergroot.

Met vriendelijk groet

MSP