Algemene analyze 06, September 2000

MSP
05-10-00

Gefeliciteerd.

Het doek is gevallen voor een van de grootste volksverlakkers van de afgelopen decennia. Waar het volk van Irak er niet in slaagde haar leider af te zetten ondanks de bommen van de Nato (of kwamen ze daar van de VN?), daar is het volk van Servie er uiteindelijk wel in geslaagd om Milosevic af te zetten. En alle eer komt eigenlijk toe aan de pubers van Servie, de jongeren die te onschuldig waren om zich neer te leggen bij een gemanipuleerde maatschappij. Laten wij hopen dat de Nato en andere leiders van de wereld niet proberen de credits die hiermee aan het oppervlakte komen op hun eigen borst te spelden want er is maar een groep die dit voor elkaar heeft gekregen: de jeugd van Servie.
Op de televisie zie ik nog veel drievingerige tekens. Ik hoop dat de inwoners van Servie begrijpen dat vele andere inwoners van voormalig Joegoslavie dit teken nog altijd zien als een teken waarmee de Servische fanatiekelingen als hooligans door het land heen raasde alsof het een pretpark was. De pijn die erop volgde is nog steeds te voelen. Verder hoor ik natuurlijk altijd dat de 'president van Joegoslavie' is opgestapt. Maar graag zou ik een kleine suggestie willen doen aan de Serviers, die op hun manier voor hun land hebben gevochten; als resultaat van het nationalisme dat door de Balkan raasde zou je nu kunnen zeggen dat de Serviers in Servie wonen, en dus niet in Joegoslavie of klein Joegoslavie. Indien de Serviers hun land omdopen in Servie, onstaat er meteen een helderheid waarop verder gebouwd kan worden. De wanstaltige term 'voormalig Joegoslavie' kunnen we dan ook in de prullenbak gooien. Tezamen met alle slechte bedoelingen van weleer.
Nogmaals, alle lof aan de jeugd van Servie, die nog jong en fris was, niet vermoeid van de overlevingsstrijd en bovenal humaan, sociaal en intelligent. Het zou een goede geste van de wereld zijn de ideeen van deze jeugd eens goed te bestuderen om daarna de vrije ruimte te geven. De slogan dat de jeugd de toekomst heeft is al te lang onder tafel geschoven.
Verwacht van Servie niet meteen dat alles veranderd. Zie Milosevic als een directeur van een fabriek die eindelijk naar huis gestuurd wordt nadat de fabriek totaal is stil gevallen vanwege alle oorzaken die maar te bedenken zijn. Ook al is die directeur dan weg, de fabriek zal nog heel erg lang haperen. Maar ik verwacht niet eenzelfde frisse wind als toen Tudjman stierf en Mesic het roer overnam maar het is toch voor het eerst dat het de goede kant opgaat. Eindelijk is er lucht, eindelijk is er hoop, eindelijk is er een toekomst met perspectief. Geef hen de ruimte en de tijd.
En wat zeggen de mensen in Bosnie hiervan? Eigenlijk niet veel. Een reactie als 'Milosevic kan me geen reet schelen' is vaak gehoord. In de kranten staan artikelen met de strekking dat Servie nu eerst maar Bosnie Hercegovina moet erkennen. Een lauwe reactie die wel begrijpelijk is. Milosevic voor het haagse tribunaal? Dat moet ik eerst nog eens zien.
Hoe nu verder? Een borrel op de nieuwe hoop en de goede moed en het leven zal blijken niet veel veranderd te zijn.

gegroet