Joegoslavische analyze 01, Maart 1999.

MSP
25-03-99

Terwijl we verder probeerden te gaan met ons werk, wordt de wereld weer eens opgeschud. Nadat Milosevic tijdens de Bosnische crisis alle mogelijkheden is gegeven zijn eigen positie sterker te maken, moet hij nu als kop van jut dienen voor de NATO spierballen.
Ik denk nog even terug aan George Soros die veel kritiek had op de VN maar er tegelijkertijd bij zei dat de VN gesteund moet worden; "It's the best thing we have". Nou is hij wel vaker genegeerd en deze keer doet de NAVO dat nog eens heel dik (en niet dunnetjes) over. Wat een complicatie

De stemming in Sarajevo is over het algemeen een van vreugde. Logisch gezien de recente geschiedenis met de Serviers. Ondertussen gaat er een negatieve reisadvies uit naar Republika Srpska alwaar men verbolgen is over het feit dat de NATO zomaar een ander land kan aanvallen.

Daar valt wel wat over te zeggen.

Allereerst moet je je sterk afvragen of deze actie het probleem Milosevic (!) oplost. Persoonlijk denk ik van niet. Ik denk eerder dat er weer meer mensen in zijn armen worden gedreven.
Ten tweede moet je je afvragen of dit de problemen in Kosovo oplossen. Ik denk van niet. Ik denk dat dit de situatie alleen maar verder radicalisseerd. Denk even aan de Koerden. Zij waren ook slachtoffer van een bruut, maar toen de (westerse) oplossing daar was, werden zij de bergen ingejaagd en niemand die het iets kon schelen. Ja... een fotograaf behaalde er de World Press foto prijs mee waardoor wij het misschien in 15 jaar vergeten zijn i.p.v in 5 jaar. Zelfbeschikking voor de Kosovaren? Sinds wanneer is dat een uitgangspunt geweest van de Internationale gemeenschap? Ik geloof dat de Kosovaren een goed lokaas zijn, gewild door het Westen, gelijk de Koerden waren. Maar het aas word geslikt en gevreten, en komt in het verdere verhaal niet meer voor. In het geval van Irak waren de wapeninspecties belangerijkere redenen om verder aan te vallen dan de situatie van de Koerden.

Ten derde denk ik dat er een gevaarlijk precedent geschapen wordt als het toegestaan is dat NATO (opgericht om zichzelf te beschermen) gaat vechten voor eigen belangen. Hiermee word een gruwelijk groot leger gecreeerd voor 'selfinterest' en perssonlijk zie ik dat niet zitten. Ik deel in die zin de bezordheid bij de Russen, de Indiers, de Chinezen en de Indonesiers.
Ik denk niet dat ik een oplossing in petto heb voor dit inmens gecompliceerde probleem. Een kamikaze diplomaat zou echter veel goedkoper en effectiever zijn. Maar daarbij denk ik, zoals velen hier zeggen, dat het Servische volk zelf een eind moet maken aan de macht van Milosevic. Maar zij werden niet veel gesteund en in feite worden zij nog steeds niet gesteund. Ik verwacht ook niet dat dat gaat gebeuren, wederom refererent aan de golfoorlog.

Misschien verander ik nog van gedachten maar voorlopig denk ik dat het bijzonder arrogant en egoistisch, bijzonder kortzichtig en zelf naief is om te denken dat de westerse machten eindelijk de hulpbehoevenden tegemoet komen.
Ik stel voor een status qua van 20 jaar op de gehele planeet te installeren om te voorkomen dat een verandering van de zelfde grootte met eindeloos veel geweld gepaard gaat.
Ondertussen wens ik de mensheid veel sterkte, geluk en vrede in de toekomst. Dat de ideologie het toch mag winnen van het pragmatisme, omdat deze teveel eigenbelang vertegenwoordigt.