Politieke gebeurtenissen in Juli 1998


*verkiezingen in BiH, September 1998

De run voor authoriteit in Bosnie dit jaar word meer en meer een korte sprint. De verkiezingen naderen en, zoals je kunt verwachten, worden de activiteiten van de politici intensiever. Nieuwe lijsten voor het presidentschap zijn gemaakt, nieuwe coalities worden gevormd, nieuwe namen voor oude partijen echoen door de media en de muren zijn gevuld met posters van de politici.
De vraag wat te doen; te kiezen tussen niet te stemmen en te stemmen op hen die je een paar maanden later zullen verloochenen roept zich bij ons op.
Wat een vraag!
Meer over deze verkiezingen in de nabije toekomst. Alhoewel wij tijdens de vertkiezingen met z'n allen in Nederland zullen zijn op het Forbidden Fruits Festival, zullen wij onze
spionnen inschakelen zodat wij in staat zullen zijn jullie te blijven informeren, ook over dit onderwerp.

*de oprichting van een nieuwe Kroatische partij

Op de ruines van de HDZ BiH heeft Zubak samen met nog een aantal ex leden een nieuwe partij opgericht die heet: Nieuw Kroatisch Initiatief. Dit nadat zij onenigheid hadden in hun oude partij, vanwege de politieke en ideologosche orientatie, hebben deze zogenaamde HDZ dissidenten besloten de nieuwe partij op te richten met een constitutie die volledig overeenkomt met alle Dayton en europeesche politieke standaards. Zij pleiten voor economische reconstructie, welvaart, demilitarisatie van de Balkan regio, versterking van het bewustzijn van de burgers. Hebben we dit niet al 1000x gehoord en zijn wij niet bijna evenzovele malen gefopt.

(*) kleine noot van de hoofdredacteur: Zubak is een politicus uit Bosnisch Hercegovina. Hij was lid van het Bosnisch presidium dat uit drie leden bestaat, een kroaat, een servier en een moslim. Zubak is een voorstander van de aansluiting van Herzegovina bij Kroatie en vanuit die funktie was hij ook een obstructie voor het presidium. De negatieve reacties die dat opriep (o.a van president Tudjman die vind dat je dergelijke dingen niet hardop mag zeggen) maakte hem uiteindelijk ook in eigen partij een 'dissident'.

*Sarajevo en Banja Luka zonder geld voor reconstructie

Binnenkort Banja Luka en nu al zeker zit Sarajevo zonder geld voor reconstructie van de plaatselijke infrastructuur. Dit is het laatste effect van de sancties die de internationale gemeenschap Sarajevo heeft opgelegd. Om meer precies te zijn: we hebben deze sancties aan onze broek gekregen vanwege hen die denken dat zij de regering zijn, vanwegen hen die hun best doen om het proces van terugkerende vluchtelingen tegen te houden. En vanwege hen moeten we het nu stellen zonder 5 miljoen $$$ van de Americanen en 29 miljoen DM van de EU. Het is zinloos om te herhalen dat de Sarajevo regering (Een kantonale regering) niets heeft gedaan voor de terugkeer van de vluchtelingen van andere nationaliteiten (Serviers, Kroaten, Joden,...) zoals zij wel beloofd hadden. En het ziet er niet naar uit dat zij in de toekomst de intentie hebben dat wel te doen. Het is duidelijk dat het aantal van 3000 teruggekeerde vluchtelingen een leugen is.
Maar wat maakt ons blij? Dezelfde sancties voor Banja Luka, vanwege dezelfde redenen, zoals onze regering graag will geloven.

*Tuzla - de nieuwe Bosnische open stad

andere maken hem open. Vorige week kreeg Tuzla de titel 'Open Stad' van de UNHCR. Dit besluit is een soort van waardering voor de politieke orientatie van Tuzla's regering van de afgelopen twee jaar. Inderdaad voor de Tuzla regering, ver weg van het machtscentrun Sarajevo, verwijderd van catastrofale politieke beslissingen van 'dat andere centrum (Banja Luka) en, uiteraard, verweg van het SDA dictatorschap.
Zoals ik al zei, dit besluit van UNHCR is een waardering voor de Tuzla regering en haar politiek. Een van hun belangrijkste items was de terugkeer van burgers naar hun oude huizen, en dat is wat de internationale gemeenschap het meest waardeerd.
Nu zal Tuzla krijgen wat Sarajevo en Banja Luka zullen moeten missen; economische steun, materialen en al het andere dat de internationale gemeenschap te bieden heeft.

*Srebrenica - 3 jaar later

Midden July 1998 is de derde verjaardag van het bloedige Strebrenica tragedie. Tot nu toe is iedere vorm van waarheid over de gebeurtenissen in de stad, toendertijd, niet uitgesproken. En het is niet duidelijk of er zoiets zal gebeuren in de toekomst. Niemand van de Bosnische regering heeft ooit enig verantwoordelijkheid genomen voor de dingen die gebeurt zijn in die stad, en bij die mensen. De sleachtoffers liggen nog steeds begraven en zij die overleefden kondigden demonstraties aan op iedere verjardag van de tragedie. Maar, er waren geen protesten en geen demmonstraties om van te spreken. Er was zelfs geen politici die deze mensen wilden aanhoren. het was zomer en het was weekend, dus de meeste politici waren aan de kust. Ik vroeg me af of er enige politie actie tegen de demonstratie zou komen, zoals vorig jaar, maar er gebeurde niets en de vraag brand me nog altijd.

*De nieuwe Bosnische valuta eindelijk in gebruik

Bosnie Herzegovina heeft een nieuwe munt. En het is geldig in het gehele land.
De Konvertable Mark (KM) werd de nieuwe munt dat overal gebruikt kan worden. Ja, dat is OK. Wat niey OK is is wat ze noemen Bosnische bussiness.
Een paar dagen voor de officiele einddatum van de vorige munteenheid (de dinar), stopten de meeste banken en winkels deze te accepteren of te wisselen. Dit met het argument dat er veel valsificaties in omloop waren. Ze weigerden de biljetten met de hoogste waarden. Het oude geld werd waardeloos en de meeste van ons, naive mensen, bleven achter met tonnen aan waardeloos papier in onze zakken. De media sensatie verdween weer na een of twee dagen maar wij kunnen ons geld niet meer wisselen en een onprettig gevoel bleef. Wie is er hier schuldig??

*De oppositie in BiH en de NAVO, SDA ...

Bosnische oppositieleider bezochten onlangs het hoodfkwartier van de NAVO troepen. Dit in verband met de komende verkeizingen, in verbend met hun steun aan veilige verkeizingen en in verband met de (on) democratische situatie in BiH.

En toen zij terugkwamen in Sarajevo, begon Alija Izetbegovic daarover te klagen op een erg ondemocratische en behoorlijk primitieve manier. Niet alleen over de oppositie krachten, ook over het feit dat zij de steun bij het westen vragen en ookover de gehele intenationale gemeenschap alhier. "Wat willen ze met onze lokale politici?" Hij legde de oppositie maar ook 'vreemdelingen' heel wat ten laste tijens een persconferentie van zijn partij de SDA. Het is weinig als we zeggen dat deze 'vreemdelingen' (internationale mensen) op z'n minst verbaasd waren.
OSCE en OHR reageerde op Aljia's aanvallen.
Het ziet er naar uit dat hij behoorlijk veel problemen krijgt als hij hiermee doorgaat. Waarschijnlijk haalt hij zichzelf van de verkiezingslijst vanwege deze stupiditeit en niet vanwege oppositie of iets dergelijks.

*Hercegovina; van glory tot barbarisme

In het zuidelijk gedeelte van het "nieuwe Kroatische Rijk' -Hercegovina- braken nieuwe onregelmatigheden uit. De traditionele zin "Brood en Spelen" kreeg een nieuwe vorm hier. "Brood, spelen, wapens en rumoer". Nadat Papa Tudjman's footbalplayers van het Duitse team hadden gewonnen begonnen blije fans te vieren. En op wat voor een manier. Een meisje, dat in een restaurant zat, werd gedood door rondvliegende kogels, een oudere man werd zwaar gewond. In deze wereld is het wel vaker gewoon dat men viert door in de lucht te schieten, maar in Moster is het gewoon geworden te vieren en op de andere kant van de stad te schieten.
Een groep van 200 barbaren in Stolac (ook in Hercegovina), zogenaamde voetbalfans, besloten om plezier te gaan maken met Bosniers, teruggekeerde vluctelingen. Zij vernielden enkele huizen en staken deze in brand. Wat een fun.
Uiteraard was er niet een kroatische politicus die op deze gebeurtenissen reageerden.
En toen, enkele dagen later, op de dag dat Kroatie tegen Frankrijk speelden was er een vorm van belegerde situatie in Mostar. De geweren wachtte op hun kans om de stilte te doorbreken. Sinds de Bosnisch Kroatischeoorlog was er niet meer zo'n spanning geweest in de stad, Troitsa speelde die bewuste dag in Mostar en, ook al speelde Troitsa voor dat de wedstrijd begon, was de opkomst minimaal.
Gelukkig, Papa Tudjman spelers verloren de wedstrijd en zodoende hadden de Hercegovina fans geen reden om te vieren. Als ze dat wel hadden gehad, wie weet wat er met Mostar was gebeurd die nacht.