Politiek in Mei 1999


*Bosnie Herzegovina in de Raad van Europa

De viering van de Raad van Europa vond eind April plaats in Straatsburg. Geloof het of niet, een dag van de viering werd gebruikt om te discussieren over de toelating van BiH in deze raad. Hier wordt al meer dan een jaar over gesproken maar iedere keer ligt er weer iets kleins of toevalligs op de route.
Bijvoorbeeld minimale mensen rechten bescherming van de minderheden, aanvallen op vluchtelingen, misdaad, een corrupte regering…..
Maar deze keer lijkt het meer serieus omdat Carlos Westendorp Himself is voorstander voor acceptatie van dit land in de Europesche instituten. Onder bepaalde voorwaarden, uiteraard. Wij kunnen dus weer een schoonmaak van de BiH regering verwachten, zoals Westendorp eist, omdat het duidelijk is dat deze nooit schoon en normaal functionerend zal zijn als we het aan de regering zelf overlaten. Als iemand het doet, dan zal dien de naam Westendorp dragen.
Maar niet iedereen is het met hem eens. Volgens han, wat is de toekomst van dit land als deze aardige Spanjaard de besluiten moet maken voor al onze presidenten. En wie kan onze afgevaardigde vertrouwen die beloven samen te leven en dan in Straatsburg op de volgende manier verschijnen: Ante Javelic uit Zagreb (wat hij altijd doet), Alija Izetbegovic uit Sarajevo (wat hij altijd doet) en Zivko Radisic uit Sarajevo, (wat hij nooit doet, maar sinds er alleen maar f16's op Belgrado vliegen had hij niet veel andere keuze. Maar hij kwam niet met hetzelfde vliegtuig als Izetbegovic, uiteraard). Moeilijk, heel moeilijk te geloven.
*1 Mei in een schaduw van tegenspoed
Voor de achtste keer sinds de onafhankelijkheid heeft de Bosnische Arbeiders Beweging de eerste Mei gevierd. In de moeilijkste situatie ooit.
Waar gaat het om? Niets nieuws. Niets nieuws als we de miserabele betalingen en arbeidersrechten van werknemers buiten beschouwing laten, de overheersing van buitenlandse producten op de markt, de slechte situatie van de industrie in het algemeen…. gewoon slecht. En om dingen slechter te maken. Er zijn tradities binnen het kapitalistische systeem die zich naar het schijnt erg op hun gemak voelen in BiH en zij zullen niet zo snel verdwijnen.
De lang verwachtte privatisatie begon afgelopen April. Om meer precies te zijn, het proces van alles kopen wat te koop is. Van fabrieken tot mensen. Het begin van een nieuwe slaven periode en dat op de drempel van de volgende eeuw. Dingen die ooit eens gesuggereerd zijn worden nu werkelijkheid. Wachtend op de privatisatie, hebben directeuren en anderen die de macht hebben de goede bedrijven geruineerd. Voor een simpele reden. Door het vernielen van de organisatie, en hun markt overwicht valt de prijs van in sneltempo. Dan kunnen zij de fabriek kopen voor een prikkie. Terwijl niemand geeft om de arbeiders die op straat eindigen. Als ik het fout heb zou dit waarschijnlijk nooit gebeurt zijn indien iemand gelet had op de mensen in plaats van op het geld. De volgende stap is het verkopen van de organizatie en fabriek aan buitenlands investeerders. Enkelen zullen vette winsten behalen. Dan komt het slechtste gedeelte. Darwin's theorie met betrekking op de overleving in z'n meest ruige vormen.
De beste overleven en de minderen sterven af, letterlijk. Het ziet er nu alleen naar uit dat BiH de helft van haar arbeidsplaatsen verliest.
En wat met de arbeiders en hun feestdag? Niets, zij zullen lijden tot de volgende feestdag, om dan het cirkeltje nog maals mee te maken.
*Een of twee woorden over Republika Srpska
Republika Srpska kan een fenomeen worden. Het is acht maanden geleden sinds de September verkiezingen zijn gehouden en de Servische entiteit heeft nog steeds geen regering. Drie formateurs werden voorgesteld maar het lijkt alsof de ene nog slechter is als de andere. Het lijkt ook alsof RS iedere dag steeds minder mensen in funktie heeft.
Carlos Westendorp verving Poplasan twee maanden geleden. Poplasan, uiteraard, had daar maling aan. Integendeel, zijn status onder de mensen en in de entiteit werd nog sterker dan voorheen. Deels door de Nato acties en de schreeuw voor Servische eenheid tegen de westerse vijanden en lokale verraders. De huidige feiten spreken anders. Poplasan's onaantastbare wet lijkt voor de zon te verdwijnen. "behoorlijk onverwachts en onbedoeld' heeft de voormalige president 'rust' genomen in een ziekenhuis. We kunnen nog eindeloos praten of zijn gezondheid hem daar heeft gebracht of Carlos Westendorp himself maar dat maakt nu niet uit.
Het feit blijft dat een niet zo briljante politieke carriere ten einde loopt. Wie volgt?
Zoveel de inwoners van RS te maken hadden met de situatie in Joegoslavie, zoveel zullen ze nu op zich zelf moeten letten. Tezamen met de lokale authoriteiten.
Zoals gewoonlijk lijkt de slechte economische situatie in RS vast te lopen. De grootste samenwerking die RS economisch had was met Joegoslavie. Nu is dat niet meer mogelijk dus de economie en de maag van de arbeider lijden. Er wordt veel gepraat over de herorientatie van de RS economie naar de markt van de Federatie maar nog niets concreet is gezegt om dat mogelijk te maken.
Het feit is dat economie het enige middel is om de Bosnische stammen met elkaar te laten praten. Ze zouden moeten leren van de smokkelaars en dieven die meteen na de oorlog als eerste gebroederlijk de buit verdeelden. En zij leerde op hun beurt weer van de regering. Zo de regering, zo het land, zeggen ze hier.
En wat dat echt betekent, dat moet je maar eens komen bekijken.
*Het vertrek van Carlos Westendorp
Twee jaar nadat hij de macht over nam in BiH lijkt het er op dat deze Spanjaard vertrekt. Carlos Westendorp, de Hoge afgevaardigde van de EU in dit ongelukkig land verlaat zijn huidige positie. Is Carlos eindelijk moe geworden van de omgang met lokale politici en andere slechterikken? Misschien. Misschien niet. De reden is waarschijnlijk dat Westendorp, als een van de leiders van de Spaanse socialistische partij zal worden verkozen in het Europesche parlement.
Van de Bosnische wildernis naar de Europesche veiligheid. Twee jaar was te veel. De naam van zijn opvolger is nog steeds onbekend. Het zal niet makkelijk worden om een man te vinden die, als Carlos, de Bosnische stamhoofden zo succesvol kan confronteren. Na Westendorp kan er eigenlijk alleen nog maar iemand komen die nog vastberadener is in het doordrukken van beslissingen als Westendorp al was. Anders zou de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt weer teniet worden gedaan.
Wel, we wachten af en zien wel wat er op ons af komt.
*Het einde van de uitzendingen van kanaal "S"
Het volgende bewijst dat je niet moet proberen te dollen met Westendorp en mannen als hem. Het televisiekanaal "S" uit Pale is uit de lucht. Het programma verdween vlak nadat er een programma was geweest dat de waarheid over de slchtingen in Sarajevo tijdens de oorlog verklaarden. Het lijkt er op dat de verklaringen niet vreedzaam genoeg waren.
De verklaring waarom er een einde gemaakt werd aan de uitzendingen van het kanaal kwamen van het onafhankelijk commisariaat van de media. Volgens hen blijft kanaal "S" zonder toestemming en kunnen ook anderen dezelfde behandeling verwachten als zij grappen denken te kunnen maken over het recente verleden.
Indien de internationale officials even effectief geweest waren toen het meer nodig was had dat heel wat levens en steden en dorpen kunnen redden.
Op deze manier hebben we slechts een lege vrijheid en de bevrediging omdat dingen niet zo slecht zijn als ze zouden kunnen zijn. Tegelijkertijd dreigt de Commissie ook het kanaal BRT (waar we de vorige keer over spraken) te sluiten en stuurde een waarschuwing naar diverse andere kanalen (waaronder het nationale BHT)
*Het Bosnische huis van afgevaardigden vergadert
De vergadering vond plaats in Sarajevo. Het belangrijkste onderwerp van de vergadering was de begroting van het komende jaar. Het is moeilijk te geloven hoe snel de besluiten werden genomen gezien de enorme tijd die zij voorheen nodig hadden om besluiten te nemen met betrekking op mensenrechten, media vrijheid, mensen die terug keren en dergelijke. Alle onderwerpen die in dit soort vergaderingen besproken zouden moeten worden maar nooit tot besluit zijn gekomen.
Waarschijnlijk ging alles nu goed omdat hiermee de regering vrij krijgt het beleid uit te voeren. Er was niets belangrijks te melden omdat er verder niets belangrijks besporken werd.
Behalve een actie van Dzevad Mlaco. Deze man stelde voor dat de terugkeer van vluchtelingen een prioriteit moest krijgen indien er een herverdeling plaats zou vinden in het budget. Om even erbij te vermelden; het is dezelfde Mlaco die werd vervangen als sheriff van Bugojno vanwege zijn vele trucks en tricks om terugkeerders tegen te houden of weer te laten vertrekken. Toen hij daar moest vertrekken, heeft de SDA hem als beloning een zetel in het parlement gegeven.
Gek!!!
*Sarajevo Wild West
Sarajevo is duidelijk bereid een aantal trends van klene dingentjes te volgen die populair zijn in de zich verlagende westerse civilizatie. Een deel van die trend is, helaas, misdaad. Of iets duidelijker, mafia.
De mensen uit Sarajevo hebben waarschijnlijk de claim vergeten dat Sarajevo een van de veiligste Europesche steden was. De realiteit is anders.
De afgelopen weken zullen niet worden vegeten vanwege enkele confrontaties in de Sarajevo underground. Verschillende mensen werden vermoord. Het lijkt er op dat het gevecht voor de werkelijke macht in de stad pas net begonnen is.
De politie staat aan de kant met de armen over elkaar.
Een paar jaar geleden vermaakte mensen uit Sarajevo zich met films over de criminalitiet in Belgrado. Een paar jaar later werden deze film de beste schoolboeken in de wereld van de misdaad met adviesen van criminelen die in het westen waren uitgewezen.
Nu hebben we de maffia in onze voortuin. En in ons leven.
Niemand is nog gekomen om een film te maken.