Politics in February 1999


*Arbitrage voor Brcko

Het is 15 jaar geleden dat de Olympische Spelen in Sarajevo plaats vonden. En op die dag begon de arbitrage commisie voor Brcko haar werk, in Wenen. Zij worden geacht een defenitief besluit te maken over Brcko. Terwijl de arbitrage meer wereklijk werd, werd ook een difinitief besluit minder realistisch. Hun vergaderingen begonnen het begin van de maand, en het meest voor de hand liggende idee is dat er een soort onafhankelijk district uit komt rollen. Dat zou de enigste manier zijn om alle zijden tevreden te stellen.
Het 'zware werk' van de commissie zou tot 2 Maart moeten duren. Dat duurt te lang, zeker als je weet dat de beslissing al lang genomen is en de Bosnische 'stamleiders' kunnen daar niets aan veranderen. Het eerste deel van het werk van de commissie bestaat uit het aanhoren van afgevaardigde van de verschillende partijen die vertellen waarom Brcko bij hen moet horen. Daarna zou de commissie dus een definitief besluit moeten maken. Iedereen was ontevreden met het besluit van Carlos Westendorp om het definitieve besluit 5 jaar uit te stellen. Niet veel mensen op straat waarderen dat idee.
Ondertussen zijn er geruchten dat de conferentie in Parijs op een of andere manier verbonden is met de commissie in Wenen. Sommige spreken van mogelijke territoriale transacties in de BiH-Kosovo relaties. Wie weet?
Tot 2 Maart
*Republika Srpska :de zoektocht naar nieuwe formateurs
Zoals je had kunnen verwachten werd Branko Miljus niet de nieuwe formateur van de RS regering. De man die door niemand aardig gevonden wordt kon geen meerderheid krijgen. Het ziet er naar uit dan niemand zijn beloften voor serieus aannam.
Pure realiteit.
Twee staten en twee regeringen waren niet genoeg om de ministerposten die hij beloofde te verzekeren. Alhoewel hij bewezen heeft niet succesvol te zijn in het aanwijzen van formateurs, krijgt president Poplasan een derde kans. Maar het is al duidelijk dat de twee kanten in het parlement niet zullen buigen voor de ander. Uiteindelijk zal Westendorp een formateur en een regering nomineren. Niemand zegt verder iets over deze volkvertegenwoordigingscrises, maar ondertussen hebben ze nog steeds geen regering.
De nieuwe formateur zal (of zal niet?) verrast zijn, maar hij zal (of zal niet?) aangetrokken worden door het idee. En deze keuze toonde aan een fout van af het begin te zijn.
Alleen Nostradamus ken het einde van deze episode.
*Dodik vs Joegoslavie
Milorad Dodik, de tijdelijke (en ongelukkige) premier (die deze dagen in de USA verblijft) gaat door met en wig te drijven tussen Republika Srpska en Joegoslavie.
Nadat hij financiele transacties tussen RS en Joegoslavie onmogelijk had gemaakt, heeft Dodik besloten nieuwe stappen te maken. Hij bepaalde dat er belastingen betaald moeten worden over producten die ingevoerd worden vanuit Joegslavie. Het ziet er naar uit dat hij bereid is een confrontatie aan te gaan met Milosevic. Maar het is niet zeker of dit zijn politieke keuze is, of dat hij op deze manier de internationale gemaanschap wil overtuigen dat hij serieus wil proberen de invloed van Milosevic in BiH terug te dringen. Milosevivec heeft nog niey gereageerd.
*Tegen Westendorp & SFOR
De actie van Ivan Srebrov toen hij de nationale vlag verbrandde, heeft opvolgers gekregen. Het hoofdstuk "tegen westendorp, de Internationale gemeenschap en aanverwanten" is weer geopend. Tot nog toe werd er niets verbrand maar volgens sommige verklaringen, zullen veel dingen gaan branden. In gebieden waar Kroatische en Servische meerderheid wonen werden de bewoners geconfronteerd met posters die velen niet aanstonden. De posters klassificeerde de internationale gemeenschap als bezetters en de mensen werden opgeroepen hen met vrede en waardigheid uit de staat (wat dat dan ook moge betekenen) te verwijderen.
SFOR zei dat het een actie was van extremisten. En ze weten eigenlijk niet wie het gedaan heeft. Indien zij het willen weten: de liga van Kroatische oorlogveteranen deed het, zo verklaarden zij. Zij hadden geen commentaar op de beschuldigingen over agressie. Maar een official zei, na de Madrid conferentie, dat Bosnie in feitelijk een protectoraat (bezetting?) van de internationale gemeenschap en Carlos Westendorp heeft alle authoriteit voor deze 'bezetting'.
Zijn de dreigementen eigenlijk wel serieus?
Als we zien dat de inwoners van Foca allen gebroken waren na recentelijke spontane bijeenkomsten, dan is het makkelijk om aan te nemen dat de internationale gemeenschap alles wat beweegt verdenkt.
Het is nu aan de ontevreden mensen.
*De derde entiteit
Iemand zei: 'als je eerlijk met me bent dat duurt mijn liefde voor jou langer.' Misschien maakt de liefde niets uit maar de eerlijkheid wel.
Ontevreden met de Dayton accoorden heeft de HDZ BiH (de Kroatisch partij in BiH) besloten een nieuwe entiteit te formeren, Herceg Bosna. Deze bestond al maar nu word hier de zelfde rechten aan verbonden als bijvoorbeeld RS heeft. Ze vinden dat ze niet genoeg rechten en macht hebben als zij nodig achten en zodoende is hun oplossing het oprichten van de nieuwe entiteit. Ik weet niet of een dergelijke politieke beslissing serieus te nemen is maar de realiteit is dat deze gedachten sterker en sterker aan het worden zijn.
Onzichtbare grenzen bestaan al, iedereen weet dat. Het zijn de grenzen die overbleven aan het eind van de oorlog. Kroaten vinden dat hun rechten beperkt worden binnen de federatie.
Ik weet niet of zij zich vrij zullen voelen als zij op zich zelf staan. Maar ik geloof niet dat de Dayton stovers snel zullen instemmen met het voorstel. Het is absurd een dergelijk voorstel de aanvaarden nadat zij zoveel geld, goede wil en levens hebben gespendeerd aan het opbouwen van het land. Geloven zij echt dat ze beter kunt leven als ze op zich zelf ijn? Als dat waar is dan ben ik bang dat de oorlog slechts een voorpost was voor nog veel meer bloedvergieten in de toekomst.
Tot de totale verdeling!
Ik hoop het niet.
*Herzegovina's religieuze problemen
De komende maand word erg belangrijk voor de katholieke kerk in Hercegovina. Zelfs voor de huidige en toekomstige voortbestaan van de kerk in dit gebied.
Monikken van de Fransiscanen orde zouden de kerken moeten verlaten die zij al eeuwen bewonen in Hercegovina. Monniken van de Sint Peters orde zouden de infrastructuur over moeten nemen. Dit alles is gebasseerd op een verklaring van de paus. Het vaticaan is vastbesloten een eind te maken aan een paar eeuwen Fransiscaner orde. Edoch, hoe het er nu uit ziet lijken de zaken toch anders te lopen als dat het Vaticaan het in gedachten had. De katholieke meerderheid is tegen het besluit.
Even ter informatie: The orde van St. Peter en het Vaticaan hebben zelf nooit toegegeven dat het wonder van Maria bij Medjugorje heeft plaats gevonden. De breuklijn loopt volgend de feiten: St. Peters orde + Vaticaan versus Fransiscaner + het volk.
Deze zaak is dertig jaar oud. De eerste declaratie van het Vaticaan stamt uit 1968. Toen de monniken van St. Peter de kerken zouden overnemen vonden zij dichtgemetselde deuren en ontevreden gelovigen. Toen al had de lokale bevolking niets op met de St. Peters orde.
Terug naar vandaag.
De deur van de kerk in Capljina werd dicht gemetseld omdat de gelovigen weigerden de St. Peter prietsters te accepteren. De deur werd opengebroken toen de priesters van de Fransiscaner terugkeerden.
Omdat gezond verstand zeldzaam is in deze regionen is het niet moeilijk het einde van deze religeuze twist te bedenken.
Niet al te geweldadig, hoop ik.

*Travnik, na lange tijd weer explosies
Zij die de vorige nieuwsbrieven nog herrinneren, denk aan Travnik.
In die stad zijn de bommem weer aan het exploderen. Toevallig (of niet) werd een politieman opgeblazen. Hij was een Kroaat.
De reacties zijn verschillend, afhankelijk van zijde waar de reacties vandaan kwamen. Maar het was teveel voor sommigen. De aanval op de politieman was een van de redenen die de HDZ overuigde een eigen entiteit te eisen.... Veel veiliger, zoals zij het stellen. Spoedvergaderingen werden belegd. IPTF en MUP (een gemeentelijke instantie) concludeerde dat de gehele situatie in het kanton Travnik erg slecht is. Ondanks het feit dat Izetbegovic ons probeert te overtuigen dat BiH nog altijd een van de veiligste landen is om in te wonen. Er moet iets veranderen. Volgens de aankondigingen van IPTF en MUP zullen vele verantwoordelijken (niet van de explosie maar van de slechte situatie) overgeplaatst worden. Dat zou genoeg moeten zijn om te voorkomen dat gewone mensen blijven vluchten, vluchten voor explosies en een uiterst slechte situatie.
*Het oplossen van criminele problemen in de BiH authoriteiten
Drie jaar nadat ze werden beschuldigd van corruptie en omkoping hebben de BiH authoriteiten besloten te reageren. Inderdaad was het een moeilijke beslissing. Het enige systeem dat zij in hun 8 jarige periode hebben kunnen bouwen is een crimineel systeem. En nu moeten zij hun meest favorite en best functionerende deel opgeven. Maar veranderingen lijken onontkoombaar.
De druk van de internationale gemeenschap heeft een beetje effect.
Onlangs publiceerde zij een lijst met mensen die hun positie zullen verliezen vanwege hun daden ( de meeste zijn SDA leden). Misdaad, het verstoren van terugkeerders, aanvallen op minderheden... dit zijn slechts een paar voorbeelden van dingen die zij deden. En de zaak van Dzevan Mlaco bewijst dat het waarheid is. Deze man, die erg machtig was in Bugojno, en een van de invloedrijkste mensen binnen de SDA verloor zijn macht. Deels door de SDA, deels door Westendorp en een beetje door zijn eigen stommiteit. De nationalist Mlaco werd uit Bugojno verbannen en de stad kan weer adem halen.
Gaat dit ook gebeuren met de rest van de mensen op de lijst.
Overigens. De heer Mlaco is niet dood of vergeten. Niet lang na zijn 'struikeling' kreeg hij een goede baan aangeboden op het ministerie van binnelandse zaken.
Nogmaals: Gaat dit ook gebeuren met de rest van de mensen op de lijst?