Als je je toevallig eens bevindt tussen Dobrinja en het vliegveld, is het zeer goed mogelijk dat je een van de drie Euroclubs tegen komt die Bosnië gevestigd zijn. Deze Euroclubs staan onder supervisie van de Franse organisatie DIA. Gesitueerd op een surrealistische locatie, op de plaats waar voorheen de frontlijn was, tussen totaal vernietigde huizen waarvan de gestripte muren herinneren aan slechtere tijden. Euroclub is een van de weinige plaatsen waar jongelui uit Dobrinja hun vrije tijd kunnen doorbrengen met iets leuks of creatiefs. Verner en Renata zijn de leiders van de club activiteiten en met hen praten we over de Euroclub en het werk.

Wanneer en op wiens initiatief is Euroclub in Dobrinja begonnen?

Euroclub begon eind 1997, geïnitieerd door een vriend van ons, Andrej Djerkovic. En het begon als een project van DIA vereniging die werkt volgens het principe dat jonge mensen in gebieden waar crisis en oorlog het leven bepalen, samen moeten kunnen komen.

Wat waren de activiteiten gedurende dit afgelopen jaar en hoe hebben jullie een status kunnen opbouwen bij de lokale jeugd?

In iets meer dan een jaar heeft Euroclub ongeveer 450 - 500 jongeren aan zich gebonden die nu lid zijn van de club. Vele van hen volgde lessen buitenlandse taal en computer lessen, maar zij
konden ook genieten van concerten, exposities en andere activiteiten die voor hen georganiseerd
werden.

Wat is de positie van Euroclub in de vereniging DIA, en wat zijn de relaties met andere
Euroclubs in BiH? Is dit project specifiek voor BiH of werken jullie met ideeën die de hele wereld
bestrijken?

De vereniging DIA bestaat sinds 1993 in BiH en voor het project ‘Studenten voor Sarajevo’ heeft de vereniging een Offlama award gekregen. Euroclub heeft grote onafhankelijkheid in werk en besluiten die we maken, maar uiteraard gebeurt dit wel in overeenstemming met DIA. Buiten deze club zijn er twee andere Euroclubs in BiH. Een in ‘de Ambassade van lokale democratie’ in Ciglane (een wijk van Sarajevo red.). Een andere club is in Banja Luka. De opening van een nieuwe club word voorbereid. Deze zal in Novi Grad zijn. De oude naam voor Bosanski Novi) We hebben uitstekende samenwerking met onze collega’s in Republika Srpska. Buiten BiH werkt DIA ook in crisis gebieden in Gaza, Palestina en Koerdistan, maar deze dragen een andere naam. Over het algemeen komt het er op neer dat DIA werkt met jongeren in crisis gebieden.

Kun je zeggen dat de club een standaard vorm van humanitaire organisatie is die taal en computer lessen geeft, of is er iets meer dat jullie bieden aan jullie leden?

We zijn begonnen met educatie programma’s maar het bleek niet zo een geweldig succes om de jongeren ‘naar school’ te halen. Zodoende zijn we begonnen met club activiteiten en we zien dat de reactie van de jongeren veel sterker is.

Wat kan Euroclub, als instituut, betekenen voor de jeugd in Dobrinja en Sarajevo?

Vanwege de locatie van Dobrinja is het zo goed als onmogelijk voor de jeugd om deel te nemen aan het culturele leven in de stad. Daarom betekend deze club zoveel voor jongeren in Dobrinja. We trachten jongeren te helpen in het realiseren van hun ideeën, ongeacht wat deze zijn. Ons werk in gebaseerd op de interesses van onze leden.

Wat is de financiële situatie van de club en hoe verwacht je dat deze in de toekomst zal zijn?

Dit hangt heel veel af van onze sponsors, en ik zou hen graag willen noemen. De gemeente Sabadell, Spanje. We hebben uitwisseling programma’s met hun jeugd. Andere sponsoren zijn de EU, de Franse en Canadese ambassades hebben ons geholpen met enkele specifieke projecten. Maar wat ik graag wil benadrukken is dat onze club niet allen afhankelijk is van sponsors maar ook van onze leden.

Tot slot, hoe ziet de toekomst van Euroclub er uit?

We hebben het al gezegd, het hangt af van de interesses van onze leden. Als zij de interesse hebben hier te komen en als wij in staat zijn hun ideeën te realiseren dan bestaat deze club en leeft het. Dat is het doel van de club. Zo lang we nieuwe ideeën hebben en mogelijkheden ze te realiseren, zullen we dat doen. We zullen blijven bestaan!