Een cyber interview met Ambrosia.

vraag 1. Kun je iets vertellen over de activiteiten van Ambrosia. Over de Forbidden Fruits festivals, over andere activiteiten in BiH en over andere activiteiten in de wereld.

In het begin is het belangrijk te benadrukken dat Ambrosia als culturele vereniging naast het produceren van ‘haar eigen’ artistieke creaties, ook werk in verschillende gebieden zoals wetenschap (vooral humanistische wetenschappen) en filosofie, en het werkt aan de ontwikkeling van een multiculturele burger maatschappij. Werkend binnen deze velden heeft Ambrosia 150 projecten van verschillende inhoud en grootte gerealizeerd de afgelopen drie jaar. Een van de grootste projecten was het Forbidden Fruit of Civil Society Festival in Sarajevo. (dit gebeurde twee keer. Een dergelijk festival was nog nooit eerder georganiseerd in Sarajevo. De belangrijkste motieven die Ambrosia deed besluiten de organisatie van een dergelijk festival op zich te nemen waren de mogelijkheden voor een verbreding van communicatie en samenwerking tussen artiesten en andere culturele activisten in BiH met hen uit andere delen van Europa en daarbuiten, maar ook de promotie van de burger maatschappij van BiH zelf was een argument. Het grootste aantal andere projecten komen voort uit de sfeer van culturele productie en deze zijn gerealiseerd door middel van performances, concerten, exposities en radio shows. Een deel van hen werden gerealiseerd in Sarajevo en Mostar maar de meeste waren in het buitenland gerealiseerd -In Slovenië, Tsjechische Republiek, Joegoslavië, Italië en Noorwegen. Naast de artistieke productie zijn de leden van Ambrosia erg actief in het academische veld. Zij waren deelnemers tijdens vele conferenties en seminars (in Oostenrijk, Italië, Noorwegen, Hongarije, Denemarken en Bosnië Hercegovina) waarop gesproken werd overmensenrechten, democratie en alternatieve cultuur. Op dit moment zijn twee leden bezig met een studie ethnometodologisch onderzoek voor Ambrosia en als onderdeel van hun afstudeer project, en als bron voor hun mathesis. Een ander lid voort een onderzoek uit over de ideologische invloeden met betrekking op de historische leerplan voor scholen in BiH, als onderdeel van zijn studie aan de CEU in Budapest. Toekomstige plannen van Ambrosia zijn:
- te gast bij twee culturele manifestaties in Nederland (1 Mei en begin September), Het uitbrengen van Ambrosia nieuwsbrief
Te gast bij het Oostenrijkse programma Flaschenpost
- deelname aan diverse seminars
Organisatie van een serie seminars voor humanistische wetenschappen in Sarajevo
en onbepaald aantal kleinere activiteiten zoals performances en concerten.

2. Voorheen was Ambrosia een grotere groep. Het getal 7 stond centraal. Nu is Ambrosia niet zo groot meer. Kun je vertellen wat er is gebeurt, en kun je ook zeggen wat de consequenties waren voor Ambrosia als een brede artistieke groep?

Om deze vragen te beantwoorden moeten we eerste iets vertellen over de omgeving waarin Ambrosia werkt. Die omgeving was alles wat er voorheen was dat neigde naar Ambrosia. En niet alleen naar Ambrosia maar naar alle mensen die wensten iets creatiefs te doen buiten de gesettelde cultuur en buiten de mainstream. Het heeft te maken met een omgeving die, aan de ene kant , wegens zijn politieke legaliteit van het communisme, en aan de andere kant , vanwege de huidige situatie, waar een dominante sociale neiging is die ongehoorzaam is aan alles wat met de staat te maken heeft (en daardoor ook totalitaire neigingen heeft), en daardoor geen gevoelens ontwikkelde voor iets anders, voor andere strategieën van leven. Het concept en de praktijk van een burgerlijke maatschappij is volledig onontwikkeld. Ambrosia lijkt een van de eerste georganiseerde groepen in z’n omgeving dat als doel heeft slechts het ontwikkelen en promoten van dergelijke strategieën en beoefenen van leven. Het werkt daaraan via verschillende culturele acties die we net al genoemd hebben. Omdat onze activiteiten, aan de ene kant erkend worden door dominante kringen als waardeloos of zelfs tegen algemene belangen indruisend, en aan de andere kant zijn er organisaties die oppositie steunen maar onze activiteiten als ‘zonder politieke relevantie omdat wij geen politieke partij zijn of steunen en ook geen politieke positie proberen te verkrijgen, zit Ambrosia in het gat tussen ‘de grote politieke spelletjes’ en word daardoor in de richting gestuurd van zichzelf en naar een klein aantal organisaties die niet-overduidelijke-politieke activiteiten ondersteunen met als doel het ontwikkelen van een burgerlijke maatschappij zelf. (tot nu toe werden wij alleen gesteund door Soros en USAID). Onze financiële en materiële situatie is, uiteraard, gelijk aan onze omgeving. Ambrosia werk als een puur nomadische organisatie zonder kantoor en oefenruimte. Wegens al deze redenen heeft Ambrosia, om te overleven en nog belangrijker om creatief te zijn, een enorme energie nodig. De enige bron  voor deze energie is het enthousiasme van haar leden. Het enthousiasme betekend dat alle die werken binnen of samenwerken met Ambrosia heel vaak persoonlijke levenswijze en verplichtingen moeten offeren om voorrang te geven aan Ambrosia’s activiteiten zonder dat daar enige materiële bevrediging van komt. Deze activiteiten zijn niet alleen het creatieve werk, in tegen deel, zij zijn het minst creatief maar, zeker gegeven de omstandigheden is dit een grote taak die veel werk vergt binnen de organisatie. Een essentie van Ambrosia’s activiteiten is het enthousiasme en offergezindheid van onze leden om zodoende een eigen wereld te creëren. Ambrosia had een groter aantal leden in het begin. Vele van hen waren gefascineerd door de ideeën en ambities van Ambrosia, maar in feite wisten zij niet hoe deze ambities te realiseren of hoe deze dienden te werken. Toen het aantal activiteiten nog niet zo hoog was waren zij in staat om Ambrosia’s activiteiten te volgen. Maar toen het aantal activiteiten groeide, en toen zij zich begonnen te realiseren dat zij meer en meer van zichzelf moesten geven zonder daar persoonlijke voordelen uit te halen, begonnen zij langzaam op te geven. Door het opzeggen van deze leden verloor Ambrosia een deel van haar energie maar het onderscheidde ook de mensen die zich voor een groot deel met Ambrosia identificeerden en die hun leven en hun activiteiten zien door en als een Ambrosia activiteit. Altijd bewust dat het geen bestaan van rijkdom en beroemdheid is.  Deze kern is, in feite, de groep die de Ambrosia activiteiten voor een groot heel hebben uitgedragen. (uiteraard met behulp van hen die in Ambrosia zaten.) en deze mensen zullen Ambrosia verder de toekomst in helpen. Ambrosia heeft niet de intentie het aantal activiteiten te verminderen. Ambrosia is altijd een open ruimte voor hen die kunnen en willen bijdragen aan haar activiteit maar zij moeten de manier waarop Ambrosia werkt begrijpen en gehoorzamen.

3. Ik heb behoorlijk wat inspiratie gehaald uit jullie document over het getal 7. Maar het is een iets ouder document. Kun je hier iets over vertellen/ Kun je ook vertellen wat over is van de activiteiten zoals toen beschreven?

Ambrosia is altijd in staat haar organisatorische structuur te veranderen vanwege haar activiteiten, haar situatie en het aantal actieve leden. Zoals we al zeiden; Ambrosia wil het aantal activiteiten niet verminderen, sterker, het is van plan ze te vermeerderen. Een meer effectieve organisatiestructuur moet beantwoorden aan een dergelijke situatie. Met andere woorden, een situatie waarin 7 departementen bestaan is erg moeilijk te coördineren. Omdat enkele activiteiten elkaar overlapte, hebben we besloten de organisatie structuur eenvoudiger te maken. Nu hebben we:
Ambrosia Musica (inclusief de Onzichtbare Velden en Ambrosia Avant-Garde Music. Dit is de organisatorische kern van alle muziek activiteiten.
Ambrosia Art & Design (in plaats van de Design Groep). De organisatorische kern van alle visuele activiteiten.
Departement van tekst pathologie (een fusie van Ambrosia Litera en het Filosofie departement) De organisatorische kern van alle tekstuele activiteiten.
Teatrum in Spe, de organisatorische kern van alle performance activiteiten.
In realiteit werken deze departementen altijd samen tijdens publieksactiviteiten. Zodoende zijn alle Ambrosia activiteiten multidimensionaal en een gevolg van gemeenschappelijke creatie. Op die manier zijn alle Ambrosia strategieën bewaard gebleven:

1. Toeval is een fundamentele creatieve daad. (daarom nummer 7, de enige historische uitleg die wij aanvaarden met betrekking op het nummer 7 is dat het, voor pythagoreanen, de essentie van het lot betekent, het toeval.)
2. De activiteit voorbij het dagelijks bestaan.
3. De benadering van een integrale wereld. De wereld die een
4. Integriteit van de gelijke verschillen en in die zin is het pancatastrofaal voor de huidige wereld die een wereld van ongelijke verschillen (kapitalisme) is, en van gelijke onverschillen (socialisme)
6. Multimedia en
7. Interdisciplinair

4. Waar komt jullie naam vandaan en wat betekend het precies. (zowel letterlijk als filosofisch)

Ambrosia is een klassiek Grieks woord dat letterlijk onsterfelijk (a=on + brotos = sterfelijk, man) betekent. Als een deel van de Griekse mythologie betekent het; voedsel voor de goden en hun paarden om hen zodoende onsterfelijk te houden. Omdat Ambrosia Ambrosia begrijpt ontwijkt zij daarmee een traditioneel begrip als teken van een kandidaatstelling van realiteit. Een woord is niet meer dan een naam. Het heeft geen gedefinieerde referenties. Ambrosia schrijft zichzelf in in een symbolisch register bij wijze van spel met constructies van gegeven betekenissen. Overgebleven sporen tekenen een map van mogelijke betekenissen door een aanhoudende ironisering van immer gecreëerde verhalen. Zoals het veroordelen van een agro-culturele binding van symbolen met de grond, zo is Ambrosia meer dan alleen de combinaties van haar elementen.